Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto toukokuussa 2018

31.7.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi kääntyi laskuun, mutta vientihinnat nousivat toukokuussa

Henkilöautojen, paperin, sellun ja metallien vienti kasvoi

Suomen tavaraviennin arvo laski toukokuussa viisi prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli 5,3 miljardia euroa. Viennin volyymi kääntyi huhtikuun jyrkän nousun jälkeen 7,6 prosentin laskuun, mutta vientihinnat nousivat 3,8 prosenttia viime vuodesta. Tuonnin arvo nousi toukokuussa neljä prosenttia viime vuodesta ja oli 5,6 miljardia euroa. Tuonnin volyymi laski 1,1 prosenttia, mutta tuontihinnat nousivat 6,9 prosenttia. Tammi-toukokuun yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi seitsemän prosenttia viime vuodesta. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta kasvoi kuusi prosenttia.

Kauppatase oli toukokuussa 273 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-toukokuussa kauppataseen alijäämää kertyi 801 miljoonaa euroa. Viime vuoden toukokuussa kauppatase oli 205 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta tammi-toukokuussa 996 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni toukokuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat kasvoivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli toukokuussa 98,6 ja edellisvuonna 101,5. Vaihtosuhde parani edelliskuukaudesta, jolloin pisteluku oli 96,7.

Viennin arvon laskua selittävät vertailukuukaudelle osuneet alus- ja lentokonetoimitukset. Ilman viime vuoden toukokuun laiva- ja lentokonevientiä laskettuna viennin arvo olisi kasvanut kuluvan vuoden toukokuussa seitsemän prosenttia. Metsäteollisuuden tuotteiden, metallien, malmien, henkilöautojen ja teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden viennin arvoon tilastoitiin kasvua. Sähköteknisten tavaroiden, öljyjalosteiden ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski.

Vienti EU-maihin väheni toukokuussa kymmenen prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolelle kasvoi kolme prosenttia. Vienti kasvoi tärkeimmistä vientimaista Ruotsiin, Kiinaan, Isoon-Britanniaan ja Ranskaan. Vienti Saksaan, Alankomaihin ja Yhdysvaltoihin heikkeni. Sekä tuonti EU-maista että EU:n ulkopuolelta kasvoi neljä prosenttia. Tuonti Kiinasta ja Ranskasta väheni, kun taas tuonti Saksasta, Ruotsista, Alankomaista ja Yhdysvalloista kasvoi. Tammi-toukokuussa sekä vienti EU-maihin että vienti EU:n ulkopuolelle kasvoi seitsemän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista kohosi seitsemän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta neljä prosenttia.

Vienti Venäjälle suureni toukokuussa kaksi prosenttia. Tammi-toukokuussa Venäjän-viennin arvo oli prosentin suurempi kuin vuosi sitten. Tuonti Venäjältä nousi 13 prosenttia toukokuussa ja prosentin tammi-toukokuussa vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Toukokuu
Maj
May
Muutos
Förändring
Change
Tammi-toukokuu
Januari-maj
January-May
Muutos
Förändring
Change
2017 2018 % 2017 2018 %
Vienti/Export/Exports (fob) 5 604 5 328 -5 24 633 26 374 +7
Tuonti/Import/Imports (cif) 5 399 5 601 +4 25 628 27 175 +6
Tase/Balans/Balance 205 -273   -996 -801  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - International trade indexes

2010=100 Toukokuu
Maj - May
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2017:05 2018:05 2018:05/
2018:04
2018:05/
2017:05
2017:06-2018:05 2017:06-2018:05/
2016:06-2017:05
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 112,2 103,7 -5,8 -7,6 101,4 +6,8
Tuonti/Import/Imports 110,5 109,3 +3,0 -1,1 107,0 +5,5
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 112,4 116,7 +2,7 +3,8 113,8 +3,4
Tuonti/Import/Imports 110,7 118,4 +0,7 +6,9 113,8 +4,8
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Metsäteollisuuden tuotteiden ja metallien vientihinnat ja -määrät nousivat toukokuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kokonaisuudessaan 24 prosenttia. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti väheni seitsemän prosenttia. Teollisuuden yleiskoneiden vienti laski kaksi prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti pieneni seitsemän prosenttia ja kuljetusvälineiden vienti 58 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvon laskua selittävät viime vuoden toukokuulle osuneet laiva- ja lentokonetoimitukset. Henkilöautojen viennin arvo kasvoi 55 prosenttia viime vuodesta. Autoja vietiin toukokuussa 10 690 kappaletta. Tavarankuljetus- ja erikoisautojen viennin arvo sen sijaan laski hieman. Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden, mm. paperikoneiden, metsänhoitokoneiden, maansiirto- ja kaivuukoneiden ja pyörätraktoreiden, viennin arvo kasvoi 26 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 23 prosenttia toukokuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat nousivat, mutta vientimäärät laskivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti laski kuusi prosenttia toukokuussa.  Peruskemikaalien vienti laski 17 prosenttia ja muovien vienti kolme prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti kasvoi kaksi prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kasvoi kahdeksan prosenttia toukokuussa. Paperin ja pahvin vienti kasvoi kuusi prosenttia. Sekä vientimäärät että vientihinnat nousivat. Paperimassan vienti vahvistui 29 prosenttia toukokuussa viime vuodesta sekä vientihintojen että -määrien noustua. Sahatavaran vienti kasvoi neljä prosenttia vientihintojen noustua ja -määrien vähennyttyä, mutta vanerin ja muiden levytuotteiden viennin arvo säilyi viime vuoden toukokuun tasolla.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo kasvoi 14 prosenttia toukokuussa sekä vientihintojen että -määrien noustua. Teräksen ja raudan vienti vahvistui yhdeksän prosenttia ja värimetallien vienti neljänneksen. Jälkimmäisestä ryhmästä kuparin vienti kasvoi viidenneksen, sinkin vienti 37 prosenttia ja nikkelin vienti 11 prosenttia. Myös koboltin vienti kasvoi selvästi. Metallista valmistettujen tuotteiden, mm. rauta- ja teräsrakenteiden, viennin arvo nousi viisi prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti ei muuttunut viime vuodesta, kojeiden ja mittareiden vienti heikkeni yhdeksän prosenttia, mutta malmien metalliromun vienti kasvoi 46 prosenttia 108 miljoonaan euroon ja 105 tuhanteen tonniin. Malmeista nikkelikiven viennin arvo kasvoi jyrkästi. 

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti kasvoi kuusi prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonti kasvoi 14 prosenttia. Investointitavaroiden tuonti nousi prosentin ja kuljetusvälineiden tuonti kuusi prosenttia. Kulutustavaroiden tuonti supistui viisi prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien tuonti kahdeksan prosenttia toukokuussa.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka p. 040 332 1862
etunimi.sukunimi@tulli.fi

Suomen vienti ja tuonti 2015-2018
  • Suomen vienti ja tuonti 2015-2018

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.8.2018