Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto toukokuussa 2017

31.7.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi kasvoi yli viidenneksen toukokuussa

Myös vientihinnat nousivat

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi toukokuussa 27 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman alle 5,6 miljardia euroa. Viennin volyymi kasvoi 21 prosenttia ja vientihinnat nousivat 6,3 prosenttia. Toukokuussa vietiin sekä risteilyalus että lentokone. Niiden yhteenlaskettu arvo oli 626 miljoonaa euroa ja vaikutus toukokuun viennin arvon kasvuprosenttiin noin 14 prosenttiyksikköä.

Tuonti vahvistui toukokuussa 16 prosenttia ja oli arvoltaan lähes 5,3 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi 12,4 prosenttia ja tuontihinnat nousivat 6,0 prosenttia. Tammi-toukokuun yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 18 prosenttia ja yhteenlaskettu tuonti 14 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase kääntyi huhtikuun alijäämäkuukauden jälkeen taas ylijäämäiseksi. Ylijäämää tuli toukokuussa 257 miljoonaa euroa. Tammi-toukokuussa kauppataseeseen kertyi kuitenkin alijäämää lähes 770 miljoonaa euroa. Viime vuoden toukokuussa kauppatase oli 182 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja tammi-toukokuussa vaje oli tuolloin lähes 1,4 miljardia euroa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde parani toukokuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat nousivat tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli toukokuussa 101,5 ja viime vuonna vastaavaan aikaan 101,2. Vaihtosuhde heikkeni hieman tämän vuoden huhtikuusta, jolloin pisteluku oli 101,9.

Lähes kaikkien päävientisektorien vienti nousi toukokuussa. Toukokuulle osui myös sekä risteilyaluksen että lentokoneen vienti. Myös henkilöautojen, sähkökoneiden ja -laitteiden sekä metalliteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi reippaasti vertailukuukaudesta.  Metsäteollisuuden tuotteiden, öljyjalosteiden, teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä kemian teollisuuden tuotteiden viennin nousu jäi alle kymmenekseen. Lääkkeiden vienti laski toukokuussa. Myös tuonti oli pääosin nousupainotteista. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden, raakaöljyn sekä öljyjalosteiden ja metallien tuonti vahvistui, mutta lääkkeiden tuonti heikkeni.

Vienti EU-maihin kasvoi toukokuussa 32 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 19 prosenttia. Sekä risteilyalus että lentokone vietiin EU-alueelle. Vienti kasvoi tärkeimmistä vientimaista Saksaan, Alankomaihin, Yhdysvaltoihin, Irlantiin ja Kiinaan. Vienti Espanjaan ja Ranskaan väheni. Tuonti EU-maista nousi 11 prosenttia viime vuodesta ja tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi 26 prosenttia. Tuonti Ranskasta, Tanskasta ja Yhdysvalloista sekä Iso-Britanniasta väheni, kun taas tuonti Saksasta, Ruotsista, Kiinasta ja Puolasta kasvoi. Tammi-toukokuussa vienti EU-maihin suureni 19 prosenttia ja EU-alueen ulkopuolelle 16 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista kasvoi kuusi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 27 prosenttia.

Vienti Venäjälle nousi toukokuussa 17 prosenttia ja tammi-toukokuussa 20 prosenttia viime vuodesta. Tuonti Venäjältä kasvoi toukokuussa 30 prosenttia ja tammi-toukokuussa 70 prosenttia vuoden takaisesta. 

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Toukokuu
Maj
May
Muutos
Förändring
Change
Tammi-toukokuu
Januari-maj
January-May
Muutos
Förändring
Change
2016 2017 % 2016 2017 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 365 5 552 +27 20 836 24 524 +18
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 546 5 296 +16 22 219 25 294 +14
Tase/Balans/Balance -182 +257   -1 383 -770  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - International trade indexes

2010=100 Toukokuu
Maj - May
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2016:05 2017:05 2017:05/
2017:04
2017:05/
2016:05
2016:06-2017:05 2016:06-2017:05/
2015:06-2016:05
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 92,7 112,2 +23,2 +21,0 94,9 +2,2
Tuonti/Import/Imports 98,3 110,5 +8,6 +12,4 101,5 +2,4
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 105,7 112,4 -0,5 +6,3 110,0 +4,3
Tuonti/Import/Imports 104,4 110,7 -0,2 +6,0 108,6 +4,6
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Lähes kaikkien päävientitoimialojen vienti kasvussa toukokuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti lisääntyi kokonaisuudessaan 64 prosenttia toukokuussa Ryhmän tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti suureni 39 prosenttia, mutta teollisuuden erikoiskoneiden vienti supistui kymmeneksen. Teollisuuden yleiskoneiden viennin nousu oli puolestaan yhdeksän prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti suureni 27 prosenttia. Mobiiliteknologian verkkolaitteiden vienti hyppäsi peräti 175 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvon suureen kasvuprosenttiin vaikutti risteilyalustoimitus Saksaan ja lentokoneen myynti Irlantiin ryhmän viennin kasvaessa yhteensä 284 prosenttia. Myös henkilöautojen viennin nousu oli ripeää, jopa 133 prosenttia. Kuorma-autojen vienti kasvoi 22 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi yhdeksän prosenttia toukokuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat nousivat lähes 16 prosenttia, mutta vientimääriin tuli kahdeksan prosenttia laskua. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo kohosi kahdeksan prosenttia toukokuussa. Peruskemikaalien vienti nousi 26 prosenttia ja muovien viennin arvo 13 prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti laski 21 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kasvoi viisi prosenttia toukokuussa. Paperin ja pahvin viennin arvo nousi kaksi prosenttia, kun vientimäärät suurenivat, vientihinnat laskivat aavistuksen. Sahatavaran viennin arvo kasvoi yli kymmeneksen ja vanerin sekä muiden levytuotteiden vienti 13 prosenttia. Paperimassan viennin arvo suureni kolme prosenttia toukokuussa viime vuodesta. Nousu johtui vientihintojen kasvusta, vientimäärät laskivat lähes kuusi prosenttia.

Metalliteollisuuden tuotteiden vienti vahvistui viidenneksen toukokuussa. Raudan ja teräksen viennin arvo suureni 19 prosenttia. Vientihinnat nousivat yli kolmanneksen, mutta vientimäärät laskivat yli kymmeneksen.  Värimetallien vientiin tuli kasvua 29 prosenttia, kun sekä vientimäärät ja –hinnat olivat nousussa. Kuparin viennin arvo suureni kuusi ja alumiinin 18 prosenttia, Eniten nousivat nikkelin (+68%) ja sinkin (+60%) vienti.  Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi kuusi prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo vahvistui yhdeksän prosenttia, turkisnahkojen viennin arvo 57 prosenttia sekä kojeiden ja mittareiden viennin arvo 58 prosenttia. Malmien ja metalliromun viennin arvo suureni 92 prosenttia viime vuodesta.

Energiatuotteiden tuonnin arvo kasvoi toukokuussa 27 prosenttia raakaöjyn ja öljyjalosteiden tuontihintojen  lähes 19 prosentin kasvun vuoksi. Tuontimäärät kasvoivat viisi prosenttia viime vuodesta. Kestokulutustavaroiden tuonti kasvoi 19 prosenttia ja raaka-aineiden tuonti 27 prosenttia. Investointitavaroiden tuonnin arvo nousi viisi prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Olli-Pekka, Penttilä p. 040 332 1862
​Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Suomen vienti ja tuonti 2014-2017
  • Suomen vienti ja tuonti 2014-2017

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.8.2017