Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto toukokuussa 2016

29.7.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymin lasku loiveni toukokuussa

Vientihinnat laskivat edelleen jyrkästi

Suomen tavaraviennin arvo laski toukokuussa kuusi prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 4,3 miljardia euroa. Pudotus johtui helmi-huhtikuun tapaan sekä viennin volyymin että vientihintojen laskusta. Volyymi laski 0,7 prosenttia ja vientihinnat 4,8 prosenttia viime vuodesta. Volyymin lasku loiveni huhtikuusta selvästi, mutta vientihintojen lasku oli lähes yhtä jyrkkää kuin edelliskuussa. Tammi-toukokuun yhteenlaskettu viennin arvo pieneni kahdeksan prosenttia viime vuodesta.

Tuonti kasvoi toukokuussa viisi prosenttia ja oli arvoltaan hieman yli 4,4 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi 14,5 prosenttia, mutta tuontihinnat laskivat 6,2 prosenttia. Volyymin kasvua selittää raakaöljyn tuontimäärien nousu öljynjalostusteollisuuden vuodentakaisen huoltoseisokin aiheuttamasta poikkeuksellisen alhaisesta tasosta. Tuonti vuoden alusta toukokuuhun heikkeni kaksi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli toukokuussa 125 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-toukokuussa kauppataseen alijäämää kertyi 1,3 miljardia euroa. Viime vuoden toukokuussa kauppatase oli 391 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tammi-toukokuussa ylijäämää oli tuolloin 82 miljoonaa euroa. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde1]  parani toukokuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat laskivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli toukokuussa 101,2 ja edellisvuonna 99,7. Vaihtosuhde parani myös kuluvan vuoden huhtikuusta, jolloin pisteluku oli 100,6.

Arvoltaan huomattavimmista tavararyhmistä öljyjalosteiden, peruskemikaalien, sahatavaran ja paperimassan vienti suureni, mutta koneiden ja laitteiden, paperin ja pahvin, kuljetusvälineiden ja metallien vienti väheni toukokuussa. Metallien ja elintarvikkeiden tuonti laski, mutta muiden pääryhmien tuonti kasvoi.

Vienti EU-maihin laski toukokuussa yhdeksän prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle kolme prosenttia. Vienti kohosi tärkeimmistä vientimaista Ruotsiin, Kiinaan, Isoon-Britanniaan ja Ranskaan. Vienti Saksaan, Alankomaihin ja Yhdysvaltoihin aleni. Tuonti EU-maista suureni kaksi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kymmenen prosenttia. Tuonti Alankomaista ja Yhdysvalloista väheni, kun taas tuonti Saksasta, Kiinasta, Isosta-Britanniasta ja Ranskasta suureni. Tammi-toukokuussa vienti EU-maihin väheni kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti kymmenen prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista supistui prosentin ja tuonti EU:n ulkopuolelta kolme prosenttia. Vienti Venäjälle väheni toukokuussa kuusi prosenttia ja tammi-toukokuussa kymmenen prosenttia viime vuodesta. Tuonti Venäjältä suureni 58 prosenttia toukokuussa raakaöljyn tuonnin kasvun myötä, mutta tammi-toukokuussa tuonnin laskua oli kertynyt kymmenen prosenttia vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)
  Toukokuu
Maj
May
Muutos
Förändring
Change
Tammi-toukokuu
Januari-maj
January-May
Muutos
Förändring
Change
2015 2016 % 2015 2016 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 617 4 317 -6 22 415 20 686 -8
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 226 4 442 +5 22 333 21 985 -2
Tase/Balans/Balance 391 -125   +82 -1 299  
Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - Foreign trade indexes
2010=100 Toukokuu
Maj - May
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2015:05 2016:05 2016:05/
2016:04
2016:05/
2015:05
2015:06-2016:05 2015:06-2016:05/
2014:06-2015:05
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 93,4 92,7 -0,4 -0,7 92,9 -4,2
Tuonti/Import/Imports 85,8 98,3 -2,1 +14,5 99,1 +1,3
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 111,0 105,7 +1,3 -4,8 105,4 -1,3
Tuonti/Import/Imports 111,4 104,4 +0,6 -6,2 103,9 -4,0
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Öljyjalosteiden vientimäärät moninkertaistuivat viime vuoden toukokuusta

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vientiin kirjattiin laskua 26 prosenttia viime vuoden toukokuusta. Teollisuuskoneiden ja –laitteiden vienti heikkeni prosentin. Näistä tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti supistui 34 prosenttia, mutta teollisuuden erikoiskoneiden vienti enentyi 28 prosenttia. Erikoiskoneista huomattavimmassa kasvussa oli pyörätraktoreiden ja erilaisten koneiden osien vienti. Teollisuuden yleiskoneiden vienti sen sijaan laski kymmeneksen. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti madaltui kolme prosenttia ja kuljetusvälineiden vienti 65 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin prosenttimääräistä laskua selittää vertailukuussa Saksaan toimitettu noin 450 miljoonan euron arvoinen risteilyalus. Henkilöautojen vienti laski toukokuussa, mutta tavarankuljetusautojen vienti suureni.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi jopa 150 prosenttia toukokuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat olivat edelleen laskussa (-40 %), mutta vientimäärät nousivat 318 prosenttia vertailukuukauden poikkeuksellisen alhaisesta tasosta. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti kohosi neljä prosenttia toukokuussa.  Peruskemikaalien vienti suureni noin viidenneksen, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti väheni kolme prosenttia ja muovien vienti kuusi prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti nousi kolme prosenttia toukokuussa. Paperin ja pahvin vienti laski kaksi prosenttia. Tavararyhmän vientimäärät lähes säilyivät viime vuoden tasolla, mutta vientihinnat laskivat kolme prosenttia. Paperimassan vienti nousi 23 prosenttia toukokuussa viime vuodesta vientimäärien noustua 44 prosenttia. Massan vientihinnat laskivat 15 prosenttia. Sahatavaran vienti kasvoi yhdeksän prosenttia ja vanerin sekä muiden levytuotteiden vienti kaksi prosenttia.

Metalliteollisuuden tuotteiden vienti kutistui kymmenen prosenttia toukokuussa. Teräksen ja raudan vienti väheni yhdeksän prosenttia ja värimetallien vienti 19 prosenttia, joista kuparin vienti pieneni neljä prosenttia, sinkin vienti 36 prosenttia ja nikkelin vienti 45 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kuitenkin kasvoi hennosti. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti väheni kuusi prosenttia, kojeiden ja mittareiden vienti viidenneksen. Turkisnahkojen vienti romahti viime vuodesta 79 prosenttia.

Energiatuotteiden tuonnin arvo kasvoi toukokuussa 12 prosenttia. Raakaöljyn tuonnin arvo kohosi jopa 77 prosenttia tuontimäärien noustua 181 prosenttia. Tuontihinnat kuitenkin laskivat 37 prosenttia. Öljyjalosteiden tuonnin arvo väheni 41 prosenttia. Jalosteiden tuontihinnat laskivat reilun kolmanneksen ja tuontimäärät yhdeksän prosenttia. Kestokulutustavaroiden tuonti nousi 14 prosenttia ja investointitavaroiden tuonti kahdeksan prosenttia. Niin ajoneuvojen kuin teollisuuskoneidenkin tuonti kasvoi. Raaka-aineiden tuonnin arvo laski prosentin viime vuodesta.


1) Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.
Ulkomaankaupan indeksit ja vaihtosuhde lasketaan tammikuusta 2013 alkaen käyttäen laskennan perusvuotena vuotta 2010.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Tanhua, pekka p. 040 332 2155
​Sähköposti: [email protected]


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.8.2016