Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto syyskuussa 2020

30.11.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 2,2 prosenttia ja tuonnin volyymi 0,6 prosenttia syyskuussa

Vientihinnat laskivat tuontihintoja jyrkemmin syyskuussa

Suomen tavaraviennin arvo laski syyskuussa 7,8 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 4,9 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 2,2 prosenttia ja vientihinnat 5,1 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Tuonnin arvo laski syyskuussa 4,8 prosenttia ja oli liki 5,3 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 2,6 prosenttia ja tuontimäärät 0,6 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Tammi-syyskuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 15,2 prosenttia ja tuonnin arvo 11,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli syyskuussa 391 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-syyskuussa 2020 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 2,8 miljardia euroa, mikä oli lähes 1,8 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä pieneni metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden tuotteiden osalta tammi-syyskuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä kasvoi hieman vuoden takaisesta. Alijäämä suureni kuljetusvälineiden ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni öljyn ja öljytuotteiden sekä elintarvikkeiden kaupassa tammi-syyskuussa vuoden takaisesta.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni syyskuussa vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat tuontihintoja jyrkemmin. Pisteluku oli syyskuussa 97,4 ja edellisvuonna 99,9. Vaihtosuhde heikkeni myös kuluvan vuoden elokuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo laski 5,0 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 7,1 prosenttia syyskuussa. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo laski 22,4 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo nousi 0,2 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 4,1 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo laski 11,3 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo nousi 0,7 prosenttia ja muiden kulutustavaroiden tuonnin arvo 10,3 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 4,0 prosenttia laskua. Investointitavaroiden tuonnin arvo väheni 9,1 prosenttia, mutta kuljetusvälineiden tuonnin arvo nousi 11,8 prosenttia. Jyrkintä tuonnin arvon lasku oli poltto- ja voiteluaineiden kohdalla. Niiden tuonnin arvo laski 32,4 prosenttia syyskuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Vienti EU-maihin laski 3,7 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 12,5 prosenttia syyskuussa. Tuonti EU-maista laski 2,9 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 7,5 prosenttia syyskuussa. Vienti lähes kaikkiin suurimpiin vientimaihin laski syyskuussa. Vienti Saksaan laski 5,4 prosenttia, vienti Ruotsiin 6,6 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 25,9 prosenttia. Vienti Alankomaihin kasvoi 4,3 prosenttia. Sekä tuonti Saksasta että Ruotsista laski 10,6 prosenttia, tuonti Venäjältä väheni 18,3 prosenttia. Tuonti Kiinasta kasvoi 7,0 prosenttia.

Tammi-syyskuussa vienti EU-maihin väheni 14,5 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 16,1 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 9,5 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 13,8 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Syyskuu 2019 Syyskuu 2020 Muutos % Tammi-syyskuu 2019 Tammi-syyskuu 2020 Muutos %
Vienti (fob) 5 306 4 893 -7,8 48 518 41 146 -15,2
Tuonti (cif) 5 548 5 284 -4,8 49 533 43 929 -11,3
Tase -243 -391   -1 015 -2 783  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Syyskuu 2019 Syyskuu 2020 Muutos %
2020:09/2020:08
Muutos %
2020:09/2019:09
Keskiarvo *
2019:10-2020:09
Muutos %
2019:10-2020:09/
2018:10-2019:09
Viennin volyymi-indeksi 100,8 98,5 +15,3 -2,2 93,3 -9,4
Tuonnin volyymi-indeksi 106,0 105,4 +15,6 -0,6 98,7 -7,8
Viennin yksikköarvoindeksi 118,8 112,7 -2,2 -5,1 115,7 -2,5
Tuonnin yksikköarvoindeksi 118,9 115,8 -0,6 -2,6 116,6 -1,6

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Sahatavaran, lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden sekä kullan viennin arvo kasvoi syyskuussa

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski -8,4 prosenttia syyskuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo nousi 5,8 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo laski 9,5 prosenttia syyskuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 2,3 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 16,2 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo pieneni 13,1 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 10,8 prosenttia. Öljytuotteiden viennin arvo laski 21,7 prosenttia syyskuussa vientihintojen laskun vuoksi. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo laski 5,5 prosenttia syyskuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo laski 29,7 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo sen sijaan nousi 15,9 prosenttia. Muovien viennin arvo väheni 4,5 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 11,2 prosenttia syyskuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni 18,2 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 5,1 prosenttia syyskuussa. Sahatavaran viennin arvo nousi 7,1 prosenttia, mutta vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo laski 3,4 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 3,9 prosenttia syyskuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo laski 5,1 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo laski 3,6 prosenttia syyskuussa. Muista metalleista kuparin viennin arvo nousi 9,1 prosenttia, mutta nikkelin viennin arvo laski 31,0 prosenttia ja sinkin viennin arvo 0,3 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 0,4 prosenttia. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 3,2 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski 2,3 prosenttia edellisvuoden syyskuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 5,7 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo nousi 49,5 prosenttia.

Energiatuotteiden tuonnin arvo laski jyrkästi syyskuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo laski 28,4 prosenttia. Tuontihinnat laskivat, mutta tuontimäärät nousivat. Sähkön tuonnin arvo väheni 38,9 prosenttia syyskuussa. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski 23,6 prosenttia syyskuussa. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo väheni 1,1 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti kasvoi 23,5 prosenttia. Kasvua selittää osin lentokonetuonti Ranskasta. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo laski kokonaisuudessaan 6,5 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonti väheni 18,8 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua 1,8 prosenttia, vaikka lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti kasvoi 17,1 prosenttia. Elintarvikkeiden tuonnin arvo väheni 0,4 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 18,4 prosenttia ja vaatteiden tuonnin arvoon 9,2 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonti laski 7,7 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 1853
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, syyskuu 2020
  • Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, syyskuu 2020
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammi-syyskuu 2019 ja 2020

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.12.2020