Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto syyskuussa 2019

29.11.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Vientimäärät nousivat, mutta vientihinnat laskivat hieman syyskuussa

Kauppataseen alijäämä selvästi viime vuotta pienempi tammi-syyskuussa

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi syyskuussa 1,3 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 5,3 miljardia euroa. Vientimäärät nousivat 2,8 prosenttia, mutta vientihinnat laskivat 0,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta kuukaudesta. Tuonnin arvo nousi syyskuussa 2,2 prosenttia ja oli noin 5,5 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 2,6 prosenttia, mutta tuontimäärät kasvoivat 5,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tammi-syyskuussa viennin arvo kasvoi 2,7 prosenttia, mutta tuonnin arvo laski 0,4 prosenttia vuoden 2018 vastaavalta ajanjaksolta.

Kauppatase oli syyskuussa 188 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-syyskuussa kauppatase oli 750 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2018 syyskuussa kauppatase oli 138 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-syyskuussa noin 2,2 miljardia euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] parani syyskuussa vuoden 2018 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat vähemmän kuin tuontihinnat. Pisteluku oli syyskuussa 99,9 ja edellisvuonna 97,4. Vaihtosuhde heikkeni kuluvan vuoden elokuusta, jolloin pisteluku oli 101,5.

Paperin ja pahvin sekä paperimassan viennin arvo laski syyskuussa. Hieman jyrkempää lasku oli metallien kohdalla. Henkilöautojen viennin arvo laski vain hieman vertailukuukaudesta. Öljyjalosteiden viennin arvo kasvoi selvästi syyskuussa. Myös koneiden ja laitteiden viennin arvon kasvu oli huomattavaa. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden ja polttoaineiden tuontiin tilastoitiin laskua, mutta muiden pääryhmien tuonnin arvo kasvoi syyskuussa.

Vienti EU-maihin kasvoi syyskuussa prosentin ja vienti EU:n ulkopuolelle kaksi prosenttia vertailukuukaudesta syyskuussa. Vienti Ruotsiin ja Saksaan kasvoi syyskuussa hieman, vienti Yhdysvaltoihin, Venäjälle ja Isoon-Britanniaan selvästi enemmän. Vienti Alankomaihin ja Kiinaan laski. Tuonti EU-maista kasvoi kahdeksan prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kuusi prosenttia syyskuussa. Tuonti Saksasta, Ruotsista ja Kiinasta kasvoi, mutta tuonti Venäjältä ja Alankomaista laski. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi 14 prosenttia syyskuussa, mutta laski kolme prosenttia tammi-syyskuussa. Tuonti Isosta-Britanniasta kasvoi neljä prosenttia syyskuussa, mutta laski neljä prosenttia tammi-syyskuussa. Tammi-syyskuussa vienti EU-maihin kasvoi yhden prosentin ja ulkokaupan vienti neljä prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista kasvoi myös prosentin, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kolme prosenttia. 

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Syyskuu 2018 Syyskuu 2019 Muutos % Tammi-syyskuu 2018 Tammi-syyskuu 2019 Muutos %
Vienti (fob) 5 200 5 270 +1,3 47 146 48 405 +2,7
Tuonti (cif) 5 339 5 458 +2,2 49 366 49 155 -0,4
Tase -138 -188   -2 220 -750  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Syyskuu 2018 Syyskuu 2019 Muutos %
2019:09/2019:08
Muutos %
2019:09/2018:09
Keskiarvo *
2018:10-2019:09
Muutos %
2018:10-2019:09/
2017:10-2018:09
Viennin volyymi-indeksi 98,1 100,8 +3,9 +2,8 103,0 +2,0
Tuonnin volyymi-indeksi 100,3 106,0 +1,1 +5,8 107,1 +1,5
Viennin yksikköarvoindeksi 118,9 118,8 +0,7 -0,1 118,7 +2,1
Tuonnin yksikköarvoindeksi 122,1 118,9 +2,2 -2,6 118,5 +0,4

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden vienti alavireistä syyskuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi yhdeksän prosenttia syyskuussa. Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo kasvoi kymmenen prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 26 prosenttia syyskuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski yhdeksän prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo kasvoi 14 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi kaksi prosenttia syyskuussa. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski kolme prosenttia 286 miljoonaan euroon. Autoja vietiin syyskuussa 11 802 kappaletta, kun vienti ylsi viime vuoden syyskuussa 12 872 autoon. Tavarankuljetus- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 13 prosenttia viime vuoden syyskuusta.

Öljytuotteiden viennin arvo kasvoi 29 prosenttia syyskuussa. Vientimäärät nousivat 766 tuhanteen tonniin (+40 %), mutta vientihinnat laskivat hieman. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo laski prosentin syyskuussa. Peruskemikaalien viennin arvo nousi neljä prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo laski 14 prosenttia. Myös muovien viennin arvo laski. Laskua kertyi kuusi prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti laski yhdeksän prosenttia syyskuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski kuusi prosenttia. Tavararyhmän vientimäärät laskivat 760 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat nousivat hieman. Paperimassan viennin arvo laski neljänneksen syyskuussa. Vientimäärät nousivat 386 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat laskivat selvästi elokuun tapaan. Sahatavaran viennin arvo säilyi vuoden takaisella tasolla. Vanerin ja muiden levytuotteiden viennin arvo laski kolme prosenttia.  

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 15 prosenttia syyskuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo laski neljänneksen vuoden takaisesta vientimäärien pudottua selvästi. Muiden metallien viennin arvo nousi prosentin syyskuussa, joista kuparin viennin arvo laski kaksi prosenttia, mutta nikkelin viennin arvo nousi 60 prosenttia ja sinkin viennin arvo viisi prosenttia. Koboltin viennin arvo laski syyskuussa elokuun tapaan jyrkästi, 56 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi kaksi prosenttia syyskuussa.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 21 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo prosentin vuoden takaisesta. Malmien ja metalliromun viennin arvo laski viisi prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti laski kolme prosenttia syyskuussa. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo pieneni 11 prosenttia. Investointitavaroiden tuonnin arvo nousi viisi prosenttia ja kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo 23 prosenttia. Kulutustavaroiden tuonnin arvoon tuli kasvua viisi prosenttia, ja elintarvikkeiden tuontiin prosentti.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2016 ─ 2019, syyskuu 2019
  • Suomen vienti ja tuonti 2016 ─ 2019, syyskuu 2019

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.12.2019