Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto syyskuussa 2018

30.11.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Vientihinnat jatkoivat nousuaan, mutta vientimäärät laskivat syyskuussa

Kauppataseen alijäämä lähes kaksi miljardia euroa tammi-syyskuussa

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi syyskuussa kaksi prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli 5,1 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 4,4 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 7,9 prosenttia. Vientihintojen kasvu kiihtyi elokuusta, mutta vientimäärät kääntyivät laskuun. Tuonti kasvoi syyskuussa prosentin ja oli arvoltaan 5,3 miljardia euroa. Tuonnin volyymi laski 7,2 prosenttia, mutta tuontihinnat nousivat 10,1 prosenttia. Tammi-syyskuussa yhteenlaskettu vienti kasvoi seitsemän prosenttia ja yhteenlaskettu tuonti kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli syyskuussa 165 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-syyskuussa kauppataseen alijäämää kertyi lähes kaksi miljardia euroa, eli hieman enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Viime vuoden syyskuussa kauppatase oli 260 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-syyskuussa myös lähes kaksi miljardia euroa alijäämäinen.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1]  heikkeni syyskuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli syyskuussa 97,4 ja edellisvuonna vastaavaan aikaan 99,4. Vaihtosuhde parani elokuusta, jolloin pisteluku oli 95,9.

Viennin kasvuun vaikutti syyskuussa erityisesti viime kuukausien tapaan paperimassan viennin jyrkkä kasvu. Myös kojeiden ja mittareiden vienti kasvoi syyskuussa vahvasti elokuun tapaan Yhdysvaltoihin viennin kasvun vuoksi. Paperin ja pahvin sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti kasvoi hitaammin. Raudan ja teräksen viennin kasvua selittää kaasuputkien vienti avomerelle. Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden ja teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo sen sijaan laski syyskuussa. Myös öljyjalosteiden vienti heikkeni. Polttoaineiden tuonti kasvoi syyskuussa, mutta kulutustavaroiden ja investointitavaroiden tuonti laski.

Vienti EU-maihin kasvoissa syyskuussa vain prosentin ja vienti EU:n ulkopuolelle viisi prosenttia. Vienti kohosi tärkeimmistä vientimaista Ruotsiin, Alankomaihin, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Isoon-Britanniaan. Vienti Saksaan heikkeni. Tuonti EU-maista laski yhdeksän prosenttia syykuussa, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi 16 prosenttia. Tuonti Saksasta, Kiinasta ja Isosta-Britanniasta väheni, kun taas tuonti Alankomaista ja Yhdysvalloista kohosi. Tammi-syyskuussa vienti EU-maihin kasvoi kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti kahdeksan prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi neljä prosenttia ja EU:n ulkopuolelta yhdeksän prosenttia. Vienti Venäjälle väheni syyskuussa kymmenen prosenttia ja tammi-syyskuussa viisi prosenttia. Tuonti Venäjältä suureni 29 prosenttia syyskuussa ja tammi-syyskuussa 12 prosenttia vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Syyskuu 2017 Syyskuu 2018 Muutos % Tammi-syyskuu 2017 Tammi-syyskuu 2018 Muutos %
Vienti (fob) 5 011 5 134 +2 44 297 47 229 +7
Tuonti (cif) 5 271 5 299 +1 46 256 49 201 +6
Tase -260 -165   -1 959 -1 972  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Syyskuu 2017 Syyskuu 2018 Muutos %
2018:09/2018:08
Muutos %
2018:09/2017:09
Keskiarvo *
2017:10-2018:09
Muutos %
2017:10-2018:09/
2016:10-2017:09
Viennin volyymi-indeksi 102,5 98,1 +1,4 -4,4 101,0 +3,5
Tuonnin volyymi-indeksi 108,1 100,3 -1,8 -7,2 105,5 +1,0
Viennin yksikköarvoindeksi 110,2 118,9 +0,2 +7,9 116,3 +4,5
Tuonnin yksikköarvoindeksi 110,9 122,1 -1,4 +10,1 118,0 +7,3

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Paperimassan vienti jatkoi vahvaa kasvuaan, koneiden ja laitteiden vienti alavireistä syyskuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kokonaisuudessaan kuusi prosenttia syyskuussa. Teollisuuden erikoiskoneiden vienti heikkeni kymmenen prosenttia ja teollisuuden yleiskoneiden vienti 12 prosenttia. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti sen sijaan kasvoi 11 prosenttia erityisesti osien viennin kasvun vuoksi. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti kasvoi viisi prosenttia, mutta kuljetusvälineiden laski 14 prosenttia. Henkilöautojen vienti laski 11 prosenttia 248 miljoonaan euroon ja 10 942 autoon. Myös tavarankuljetusautojen vientiin tuli laskua.

Öljytuotteiden viennin arvo laski kaksi prosenttia syyskuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vientihinnat nousivat, mutta vientimäärät laskivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti kasvoi 11 prosenttia syyskuussa.  Peruskemikaalien vienti kohosi 15 prosenttia ja muovien vienti kahdeksan prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti kasvoi kaksi prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kasvoi yhdeksän prosenttia syyskuussa. Paperin ja pahvin vienti kasvoi kuusi prosenttia vientihintojen kasvun myötä. Tavararyhmän vientimäärät laskivat aavistuksen. Sahatavaran vienti pieneni yhdeksän prosenttia ja vanerin ja muiden levytuotteiden vienti laski viisi prosenttia. Paperimassan vienti jatkoi jyrkkää kasvuaan ja kasvoi jopa 47 prosenttia syyskuussa. Massan vientihinnat nousivat 36 prosenttia ja vientimäärät kahdeksan prosenttia 347 tuhanteen tonniin.

Metallien ja metallituotteiden vienti kohosi seitsemän prosenttia syyskuussa. Teräksen ja raudan vienti kasvoi 19 prosenttia. Kasvua selittää erityisesti kaasuputkien vienti avomerelle 73 miljoonan euron arvosta. Muista metalleista kuparin vienti laski viidenneksen ja sinkin vienti 17 prosenttia. Nikkelin vienti aleni kymmenen prosenttia. Koboltin vienti jatkoi viime kuukausien kasvu-uralla. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi viisi prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti väheni 12 prosenttia, kojeiden ja mittareiden nousi 31 prosenttia ja malmien ja metalliromun kasvoi 14 prosenttia pääasiassa nikkelikiven viennin kasvun myötä. Kojeiden ja mittareiden viennin kasvun taustalla oli erityisesti lääketieteellisten kojeiden Yhdysvaltoihin viennin kaksinkertaistuminen viime vuoden syyskuusta.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti kasvoi kaksi prosenttia ja poltto- ja voiteluaineiden tuonti 38 prosenttia syyskuussa. Investointitavaroiden tuonti pieneni kaksi prosenttia ja kuljetusvälineiden tuonti 22 prosenttia. Kulutustavaroiden tuonti pieneni seitsemän prosenttia. Myös elintarvikkeiden ja juomien tuontiin tuli laskua; niiden tuonnin arvo laski kuusi prosenttia syyskuussa.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2015-2018
  • Suomen vienti ja tuonti 2015-2018

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.12.2018