Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto marraskuussa 2020

29.1.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi kasvoi 1,1 prosenttia ja tuonnin volyymi 0,9 prosenttia marraskuussa

Vientihinnat laskivat tuontihintoja jyrkemmin marraskuussa

Suomen tavaraviennin arvo laski marraskuussa 3,4 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 5,0 miljardia euroa. Vientimäärät nousivat 1,1 prosenttia, mutta vientihinnat laskivat 3,6 prosenttia vuoden 2019 marraskuusta. Tuonnin arvo laski marraskuussa 2,0 prosenttia ja oli 5,1 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 2,5 prosenttia, mutta tuontimäärät nousivat 0,9 prosenttia vuoden 2019 marraskuuhun verrattuna. Tammi-marraskuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 13,7 prosenttia ja tuonnin arvo 10,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli marraskuussa 182 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa 2020 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 3,0 miljardia euroa, mikä oli noin 1,9 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä pieneni metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden tuotteiden osalta tammi-marraskuussa vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä kasvoi hieman vuoden takaisesta. Alijäämä suureni kuljetusvälineiden ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni öljyn ja öljytuotteiden sekä elintarvikkeiden kaupassa tammi-marraskuussa vuoden takaisesta.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni marraskuussa vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat tuontihintoja jyrkemmin. Pisteluku oli marraskuussa 97,8 ja edellisvuonna 98,8. Vaihtosuhde heikkeni myös vuoden 2020 lokakuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo laski 8,5 prosenttia, mutta teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo nousi 0,2 prosenttia marraskuussa. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo väheni 41,4 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo nousi 15,4 prosenttia, mutta elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo laski 10,3 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin nousi 24,2 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 3,5 prosenttia, mutta kulutustavaroiden tuonnin arvo nousi 5,5 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 6,4 prosenttia kasvua. Investointitavaroiden tuonnin arvo väheni 1,6 prosenttia, mutta kuljetusvälineiden tuonnin arvo nousi 7,8 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo laski 39,9 prosenttia marraskuussa vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Vienti EU-maihin laski 0,1 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 7,3 prosenttia marraskuussa. Tuonti EU-maista kasvoi 0,3 prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski 5,3 prosenttia marraskuussa. Vienti Saksaan kasvoi 9,0 prosenttia ja vienti Kiinaan 21,8 prosenttia marraskuussa. Vienti Ruotsiin laski 11,8 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 24,1 prosenttia. Tuonti Saksasta kasvoi 5,2 prosenttia ja tuonti Kiinasta 16,2 prosenttia. Tuonti Ruotsista laski 6,2 prosenttia ja tuonti Venäjältä 36,6 prosenttia.

Tammi-marraskuussa vienti EU-maihin väheni 12,4 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 15,3 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 8,5 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 12,9 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Marraskuu 2019 Marraskuu 2020 Muutos % Tammi-marraskuu 2019 Tammi-marraskuu 2020 Muutos %
Vienti (fob) 5 125 4 952 -3,4 59 400 51 267 -13,7
Tuonti (cif) 5 239 5 134 -2,0 60 564 54 302 -10,3
Tase -114 -182   -1 165 -3 035  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Marraskuu 2019 Marraskuu 2020 Muutos %
2020:11/2020:10
Muutos %
2020:11/2019:11
Keskiarvo *
2019:12-2020:11
Muutos %
2019:12-2020:11/
2018:12-2019:11
Viennin volyymi-indeksi 97,8 98,9 -2,1 1,1 92,8 -8,8
Tuonnin volyymi-indeksi 101,1 102,0 -1,5 0,9 98,0 -8,0
Viennin yksikköarvoindeksi 117,9 113,7 -0,4 -3,6 114,9 -3,2
Tuonnin yksikköarvoindeksi 119,2 116,2 0,9 -2,5 116,3 -1,2

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Henkilöautojen ja sahatavaran viennin arvo kasvoi marraskuussa, öljyjalosteiden ja paperin laski

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski 0,7 prosenttia marraskuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo kasvoi 5,6 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo laski 18,8 prosenttia marraskuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 34,9. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 2,3 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi 20,4 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo nousi 31,2 prosenttia. Öljytuotteiden viennin arvo laski 44,3 prosenttia marraskuussa sekä vientihintojen että -määrien laskun vuoksi. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 13,8 prosenttia marraskuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo laski 10,4 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo sen sijaan nousi 47,8 prosenttia. Muovien viennin arvo väheni 0,4 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 8,6 prosenttia marraskuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni 21,4 prosenttia, mutta paperimassan viennin arvo säilyi edellisvuoden tasolla. Sahatavaran viennin arvo nousi 35,4 prosenttia, ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 9,4 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden viennin arvo väheni 2,7 prosenttia marraskuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo nousi 0,4 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo laski 9,0 prosenttia marraskuussa. Muista metalleista kuparin viennin arvo nousi 15,1 prosenttia ja sinkin viennin arvo 9,7 prosenttia, mutta nikkelin viennin arvo laski 39,2 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 2,7 prosenttia. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo laski 11,9 prosenttia sekä kojeiden ja mittareiden viennin arvo 5,1 prosenttia edellisvuoden marraskuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 43,1 prosenttia nikkelikiven ja -malmien viennin arvon noustua.

Öljyn ja sähkön tuonnin arvon lasku jatkui marraskuussa, kuljetusvälineiden ja malmien tuonti kasvoi

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo laski 39,1 prosenttia. Sähkön tuonnin arvo väheni 55,1 prosenttia marraskuussa. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski 7,2 prosenttia marraskuussa. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo sen sijaan kasvoi 5,0 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti kasvoi 7,8 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo laski kokonaisuudessaan 6,9 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonti väheni 24,0 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin kasvua 1,7 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti kasvoi 11,7 prosenttia. Elintarvikkeiden tuonnin arvo väheni 4,0 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 63,8 prosenttia, mutta vaatteiden tuonnin arvo laski 5,0 prosenttia. Muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo kasvoi 43,2 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonti nousi 0,8 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 1853
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, marraskuu 2020
  • Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, marraskuu 2020
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammi-marraskuu 2019 ja 2020

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

26.2.2021