Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2021

31.5.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi kasvoi 8,2 prosenttia, tuonnin volyymi 3,2 prosenttia maaliskuussa

Tuontihinnat nousivat vientihintoja jyrkemmin maaliskuussa

Suomen tavaraviennin arvo nousi maaliskuussa 12,9 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,7 miljardia euroa. Vientimäärät nousivat 8,2 prosenttia ja vientihinnat 5,5 prosenttia vuoden 2020 maaliskuusta. Tuonnin arvo nousi maaliskuussa 11,3 prosenttia ja oli 6,0 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 9,0 prosenttia ja tuontimäärät 3,2 prosenttia vuoden 2020 maaliskuuhun verrattuna. Tammi-maaliskuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 3,7 prosenttia ja tuonnin arvo 0,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli maaliskuussa 297 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-maaliskuussa 2021 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 985 miljoonaa euroa, mikä oli 416 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metsäteollisuuden osalta tammi-maaliskuussa vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä pieneni vuoden takaisesta, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi hieman. Alijäämä suureni malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni öljyn ja öljytuotteiden sekä elintarvikkeiden kaupassa tammi-maaliskuussa vuoden takaisesta.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni maaliskuussa vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat vientihintoja jyrkemmin. Pisteluku oli maaliskuussa 97,4 ja edellisvuonna 100,6. Vaihtosuhde parani vuoden 2021 helmikuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo nousi 6,9 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 21,8 prosenttia maaliskuussa. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo väheni 10,2 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo nousi 11,9 prosenttia, mutta elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo laski 3,2 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo laski 2,9 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 6,0 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 0,6 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 10,0 prosenttia kasvua. Investointitavaroiden tuonnin arvo laski 2,6 prosenttia, mutta kuljetusvälineiden tuonnin arvo nousi 7,2 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 32,3 prosenttia maaliskuussa vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Vienti EU-maihin nousi 8,0 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 19,3 prosenttia maaliskuussa. Tuonti EU-maista nousi 8,8 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 15,4 prosenttia maaliskuussa. Vienti Saksaan kasvoi 3,8 prosenttia, vienti Ruotsiin 4,8 prosenttia ja vienti Kiinaan 50,6 prosenttia maaliskuussa. Vienti Isoon-Britanniaan laski maaliskuussa 1,3 prosenttia. Vienti Yhdysvaltoihin nousi 18,9 prosenttia ja vienti Alankomaihin 14,5 prosenttia. Tuonti Venäjältä kasvoi 29,0 prosenttia, tuonti Ruotsista 14,6 prosenttia ja tuonti Kiinasta 32,3 prosenttia maaliskuussa. Tuonti Saksasta laski 0,1 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 19,4 prosenttia.

Tammi-maaliskuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin nousi 3,0 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 4,6 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 0,4 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 1,3 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Maaliskuu 2020 Maaliskuu 2021 Muutos % Tammi-maaliskuu 2020 Tammi-maaliskuu 2021 Muutos %
Vienti (fob) 5 069 5 722 12,9 14 434 14 972 3,7
Tuonti (cif) 5 407 6 019 11,3 15 834 15 957 0,8
Tase -337 -297   -1 401 -985  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Maaliskuu 2020 Maaliskuu 2021 Muutos %
2021:03/2021:02
Muutos %
2021:03/2020:03
Keskiarvo *
2020:04-2021:03
Muutos %
2020:04-2021:03/
2019:04-2020:03
Viennin volyymi-indeksi 98,7 106,8 16,2 8,2 94,3 -5,6
Tuonnin volyymi-indeksi 107,8 111,3 16,7 3,2 96,9 -8,1
Viennin yksikköarvoindeksi 115,3 121,7 2,3 5,5 115,4 -2,4
Tuonnin yksikköarvoindeksi 114,6 125,0 -0,1 9,0 117,6 -0,4

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Sellun, sahatavaran ja metallien viennin arvo kasvoi maaliskuussa selvästi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 6,0 prosenttia maaliskuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo kasvoi 19,5 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo laski 3,0 prosenttia maaliskuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 17,6 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 17,3 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo laski 5,2 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 4,0 prosenttia. Öljytuotteiden viennin arvo laski 8,6 prosenttia maaliskuussa vientimäärien laskun vuoksi. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 9,3 prosenttia maaliskuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 2,4 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo nousi 11,5 prosenttia. Muovien viennin arvo kasvoi 19,6 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo nousi 14,1 prosenttia maaliskuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 6,4 prosenttia, mutta paperimassan viennin arvo nousi 66,9 prosenttia sekä vientihintojen että -määrien noustua. Sahatavaran viennin arvo nousi 58,5 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 25,0 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 24,2 prosenttia maaliskuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo nousi 9,3 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo nousi 55,7 prosenttia maaliskuussa sekä vientimäärien että -hintojen noustua. Muista metalleista kuparin viennin arvo nousi 79,9 prosenttia, sinkin viennin arvo 41,9 prosenttia ja nikkelin viennin arvo 114,1 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 19,2 prosenttia. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo laski 5,6 prosenttia sekä kojeiden ja mittareiden viennin arvo 5,1 prosenttia viime vuoden maaliskuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 48,2 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo nousi maaliskuussa 54,1 prosenttia 82 miljoonaan euroon. Turkisnahkojen viennin arvo moninkertaistui viime vuodesta 65 miljoonaan euroon.

Energiatuotteiden tuonnin arvo nousi jyrkästi maaliskuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi 30,7 prosenttia. Sähkön tuonnin arvo nousi 61,8 prosenttia maaliskuussa pääasiassa tuontihintojen nousun vuoksi. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski 5,2 prosenttia maaliskuussa, mutta sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo kasvoi 8,0 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti nousi 7,3 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 18,8 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonti nousi 9,4 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua 11,2 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti laski 11,9 prosenttia. Elintarvikkeiden tuonnin arvo väheni 6,6 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 35,2 prosenttia, ja vaatteiden tuonnin arvo nousi 2,7 prosenttia. Muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo kasvoi 26,8 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonti nousi 1,7 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 1853
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, maaliskuu 2021
  • Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, maaliskuu 2021
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammi-maaliskuu 2020 ja 2021

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.6.2021