Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2020

29.5.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Korjattu: pdf-tiedoston taulu 8 (rivit GB-CH).

Sekä vientihinnat että -määrät laskivat maaliskuussa

Laskua myös sekä tuontihinnoissa että -määrissä

Suomen tavaraviennin arvo laski maaliskuussa 8,8 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,0 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 5,0 prosenttia ja vientihinnat 3,1 prosenttia viime vuoden maaliskuusta. Tuonnin arvo laski maaliskuussa 4,8 prosenttia ja oli noin 5,3 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 2,9 prosenttia ja tuontimäärät 1,3 prosenttia viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Ensimmäisen neljänneksen viennin arvo laski 12,9 prosenttia ja tuonnin arvo 3,0 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli maaliskuussa 336 miljoonaa euroa alijäämäinen. Viime vuoden maaliskuussa kauppatase oli 119 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-maaliskuussa 2020 kauppataseen alijäämä oli noin 1,4 miljardia euroa. Vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla kauppatase oli 273 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni hieman maaliskuussa vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli maaliskuussa 100,6 ja edellisvuonna 100,9. Vaihtosuhde parani kuluvan vuoden helmikuusta, jolloin pisteluku oli 97,7.

Viennin arvoon tilastoitiin laskua useassa päätavararyhmässä maaliskuussa. Koneiden ja laitteiden viennin arvo laski selvästi. Myös henkilöautojen viennin arvon lasku oli huomattavaa. Öljyjalosteiden viennin arvo laski niin ikään. Paperin ja pahvin viennin arvon lasku oli hieman maltillisempaa, mutta sahatavaran ja paperimassan viennin arvo laski jyrkästi. Myös raudan ja teräksen, sinkin sekä nikkelin viennin arvoon kirjattiin laskua. Kasvua tilastoitiin maaliskuussa elintarvikkeiden, lääkevalmisteiden, kuparin ja tavarankuljetusautojen viennin arvoon. Investointitavaroiden ja kulutustavaroiden tuonnin arvo kasvoi maaliskuussa, mutta teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti väheni. Polttoaineiden tuonnin arvo laski merkittävästi.  

Vienti EU-maihin laski 5,8 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 12,5 prosenttia maaliskuussa. Tuonti EU-maista laski 0,1 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 11,3 prosenttia maaliskuussa. Vienti kaikkiin suurimpiin kauppakumppaneihin laski. Vienti Kiinaan laski jyrkästi. Tuonti Saksasta, Kiinasta, Yhdysvalloista ja Alankomaista kasvoi maaliskuussa, mutta tuonti Ruotsista ja Venäjältä laski. Tammi-maaliskuussa vienti sekä EU-maihin että EU:n ulkopuolelle laski 12,9 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 1,2 prosenttia ja EU-maiden ulkopuolelta 5,5 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan laski 21,3 prosenttia maaliskuussa ja 19,2 prosenttia tammi-maaliskuussa. Tuonti Isosta-Britanniasta kasvoi maaliskuussa 1,9 prosenttia ja tammi-maaliskuussa 1,8 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Maaliskuu 2019 Maaliskuu 2020 Muutos % Tammi-maaliskuu 2019 Tammi-maaliskuu 2020 Muutos %
Vienti (fob) 5 495 5 011 -8,8 16 476 14 357 -12,9
Tuonti (cif) 5 614 5 347 -4,8 16 203 15 714 -3,0
Tase -119 -336   273 -1 357  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Maaliskuu 2019 Maaliskuu 2020 Muutos %
2020:03/2020:02
Muutos %
2020:03/2019:03
Keskiarvo *
2019:04-2020:03
Muutos %
2019:04-2020:03/
2018:04-2019:03
Viennin volyymi-indeksi 103,9 98,7 +15,1 -5,0 99,9 -3,0
Tuonnin volyymi-indeksi 109,2 107,8 +8,2 -1,3 105,4 +0,1
Viennin yksikköarvoindeksi 119,0 115,3 -0,9 -3,1 118,2 +0,1
Tuonnin yksikköarvoindeksi 118,0 114,6 -3,9 -2,9 118,0 -1,7

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Viennin arvoon tilastoitiin laskua useissa tavararyhmissä maaliskuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti laski 13,3 prosenttia maaliskuussa. Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski 18,5 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 7,1 prosenttia maaliskuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo väheni 23,0 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 4,4 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo pieneni 14,0 prosenttia, joista henkilöautojen viennin arvo laski 19,1 prosenttia 240 miljoonaan euroon. Autoja vietiin maaliskuussa 10 459 kappaletta, kun vienti ylsi viime vuoden maaliskuussa 13 362 autoon. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 6,0 prosenttia viime vuoden maaliskuusta.  

Öljytuotteiden viennin arvo laski 10,6 prosenttia maaliskuussa erityisesti vientihintojen laskun vuoksi. Vientimäärät nousivat vertailukuukaudesta. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 13,6 prosenttia maaliskuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo kohosi 8,7 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo nousi jopa 89,2 prosenttia 95 miljoonaan euroon. Lääkevalmisteiden vienti Yhdysvaltoihin ja Kanadaan kasvoi jyrkästi maaliskuussa. Muovien viennin arvo väheni 1,9 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 10,2 prosenttia.   

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 15,3 prosenttia maaliskuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni 3,6 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 41,3 prosenttia maaliskuussa. Sahatavaran viennin arvo laski 27,1 prosenttia ja vanerin, lastu- sekä kuitulevyn yms. viennin arvo 8,8 prosenttia maaliskuussa.  

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 6,5 prosenttia. Teräksen ja raudan viennin arvo laski 7,2 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien viennin arvo pieneni 6,3 prosenttia maaliskuussa, joista nikkelin viennin arvo laski 7,1 prosenttia ja sinkin viennin arvo 30,1 prosenttia. Koboltin viennin arvo nousi 2,0 prosenttia ja kuparin viennin arvo 8,8 prosenttia maaliskuussa. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 3,9 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 9,4 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 0,5 prosenttia vuoden 2019 maaliskuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 8,0 prosenttia. Kullan viennin arvo kasvoi 75,2 prosenttia 53 miljoonaan euroon.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvo väheni 1,4 prosenttia, mutta investointitavaroiden tuonnin arvo kasvoi 5,4 prosenttia maaliskuussa. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo pieneni 41,6 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti laski 3,8 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti nousi 5,4 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonti 4,1 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi@tulli.fi

Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, maaliskuu 2020
  • Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, maaliskuu 2020

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.6.2020