Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2019

31.5.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Vientihinnat nousivat, mutta vientimäärät laskivat maaliskuussa

Sekä vienti EU-maihin että EU:n ulkopuolelle arvoltaan viime vuoden tasolla maaliskuussa

Suomen tavaraviennin arvo säilyi maaliskuussa vuoden takaisella tasolla Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli 5,4 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 2,2 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 2,9 prosenttia. Tuonnin arvo laski maaliskuussa kolme prosenttia ja oli hieman alle 5,6 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 0,2 prosenttia ja tuontimäärät 0,5 prosenttia vuoden takaisesta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viennin arvo kasvoi kuusi prosenttia, mutta tuonnin arvo laski prosentin vuoden 2018 vastaavalta ajanjaksolta.

Kauppatase oli maaliskuussa 134 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-maaliskuussa kauppataseeseen kuitenkin kertyi 255 miljoonaa euroa ylijäämää. Vuoden 2018 maaliskuussa kauppatase oli 297 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-maaliskuussa 892 miljoonaa euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] parani maaliskuussa vuoden 2018 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat nousivat ja tuontihinnat laskivat. Pisteluku oli maaliskuussa 100,9 ja edellisvuonna 97,8. Vaihtosuhde parani hieman myös kuluvan vuoden helmikuusta, jolloin pisteluku oli 100,1.

Useiden päätoimialojen kokonaisviennin arvon muutokset vuoden takaisesta olivat maaliskuussa pieniä. Koneiden ja laitteiden vienti laski maaliskuussa hieman. Myös öljyjalosteiden viennin avon lasku oli hidasta. Muun kemianteollisuuden viennin arvo laski hieman enemmän. Paperin ja pahvin viennin arvo oli myös hienoisessa laskussa, mutta paperimassan vienti kasvoi. Metallien viennin arvo laski. Maaliskuussa selvää kasvua tilastoitiin kuljetusvälineiden sekä kojeiden ja mittareiden vientiin. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden, investointitavaroiden, poltto- ja voiteluaineiden sekä kulutustavaroiden tuonnin arvo laski, mutta kuljetusvälineiden tuonnin arvo kasvoi maaliskuussa.  

Sekä vienti EU-maihin että EU:n ulkopuolelle säilyi maaliskuussa viime vuoden maaliskuun tasolla. Vienti Saksaan ja Alankomaihin laski ja vienti Kiinaan oli vuoden takaisella tasolla. Vienti Yhdysvaltoihin, Isoon-Britanniaan, Ruotsiin ja Venäjälle kasvoi. Tuonti EU-maista laski prosentin ja tuonti EU:n ulkopuolelta viisi prosenttia maaliskuussa. Tuonti Saksasta, Alankomaista, Venäjältä ja Yhdysvalloista väheni, mutta tuonti Ruotsista ja Kiinasta kasvoi. Tammi-maaliskuussa vienti EU-maihin kasvoi kahdeksan prosenttia ja ulkokaupan vienti kolme prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi prosentin, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski viisi prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Maaliskuu 2018 Maaliskuu 2019 Muutos % Tammi-maaliskuu 2018 Tammi-maaliskuu 2019 Muutos %
Vienti (fob) 5 431 5 444 +0 15 452 16 377 +6
Tuonti (cif) 5 728 5 578 -3 16 344 16 121 -1
Tase -297 -134   -892 255  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Maaliskuu 2018 Maaliskuu 2019 Muutos %
2019:03/2019:02
Muutos %
2019:03/2018:03
Keskiarvo *
2018:04-2019:03
Muutos %
2018:04-2019:03/
2017:04-2018:03
Viennin volyymi-indeksi 106,2 103,9 +5,1 -2,2 102,9 +2,4
Tuonnin volyymi-indeksi 109,8 109,2 +6,7 -0,5 105,4 -1,3
Viennin yksikköarvoindeksi 115,7 119,0 +1,1 +2,9 118,1 +4,2
Tuonnin yksikköarvoindeksi 118,2 118,0 +0,3 -0,2 120,1 +6,6

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Kojeiden ja mittareiden vienti kasvoi selvästi maaliskuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi prosentin maaliskuussa. Ryhmän tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti laski neljä prosenttia. Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden vienti sen sijaan kasvoi kahdeksan prosenttia erityisesti metsänhoitokoneiden ja paperiteollisuuden koneiden osien viennin kasvun ansiosta. Teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi 11 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 17 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi 12 prosenttia. Henkilöautojen viennin arvo kasvoi kahdeksan prosenttia 294 miljoonaan euroon. Autoja vietiin maaliskuussa 13 021 kappaletta, kun vienti jäi viime vuoden maaliskuussa 11 140 autoon. Tavarankuljetus- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 18 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo laski prosentin maaliskuussa. Vientimäärät putosivat selvästi 722 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat kasvoivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo laski kuusi prosenttia. Peruskemikaalien viennin arvo laski 19 prosenttia, lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo 22 prosenttia. Muovien viennin arvo säilyi viime vuoden tasolla, mutta lannoitteiden viennin arvo nousi prosentin.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kasvoi prosentin maaliskuussa. Paperin ja pahvin viennin arvo laski kaksi prosenttia. Tavararyhmän vientimäärät laskivat 809 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat nousivat. Paperimassan viennin arvo nousi seitsemän prosenttia maaliskuussa. Vientimäärät nousivat 373 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat laskivat. Sahatavaran viennin arvo nousi seitsemän prosenttia vuoden takaisesta vientimäärien noustua 423 tuhanteen tonniin. Vanerin ja muiden levytuotteiden viennin arvo laski viisi prosenttia.

Metallisektorin tuotteiden viennin arvo laski viisi prosenttia maaliskuussa. Teräksen ja raudan vienti kasvoi neljä prosenttia vuoden takaisesta vientimäärien noustua 328 tuhanteen tonniin. Muiden metallien viennin arvo laski 22 prosenttia maaliskuussa, joista koboltin vienti laski 53 prosenttia, kuparin vienti 24 prosenttia, sinkin vienti 21 prosenttia ja nikkelin vienti 29 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi kolme prosenttia maaliskuussa rauta- ja teräsrakenteiden viennin kasvun ansiosta.  

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 11 prosenttia, malmien ja metalliromun viennin arvo kuusi prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 21 prosenttia vuoden takaisesta. Niin lääketieteellisten kojeiden kuin tieteellisten mittauskojeidenkin viennin arvo kasvoi selvästi.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti laski kolme prosenttia maaliskuussa. Sekä poltto- ja voiteluaineiden että investointitavaroiden tuonnin arvo laski viisi prosenttia. Kuljetusvälineiden tuonnin arvo sen sijaan nousi viisi prosenttia, mutta kulutustavaroiden tuonnin arvo laski kuusi prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti kasvoi kolme prosenttia viime vuoden maaliskuusta.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2016-2019
  • Suomen vienti ja tuonti 2016-2019

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

28.6.2019