Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2018

31.5.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski mutta vientihinnat nousivat maaliskuussa

Kemiallisen metsäteollisuuden vienti kasvoi, mekaanisen laski maaliskuussa

Suomen tavaraviennin arvo väheni maaliskuussa prosentin vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,4 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 1,7 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 2,3 prosenttia vuoden takaisesta. Viennin volyymiin tilastoitiin edellisen kerran laskua huhtikuussa 2017. Tuonti kasvoi maaliskuussa neljä prosenttia ja oli arvoltaan 5,6 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi 0,4 prosenttia ja tuontihinnat nousivat 6,3 prosenttia. Vuoden ensimmäisen neljänneksen yhteenlaskettu vienti kohosi seitsemän prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tammi-maaliskuussa tuonti kasvoi viisi prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Kauppatase oli maaliskuussa 207 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-maaliskuussa kauppataseen alijäämää kertyi 673 miljoonaa euroa. Viime vuoden maaliskuussa kauppatase oli 36 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta tammi-maaliskuussa 804 miljoonaa euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni maaliskuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat kasvoivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli maaliskuussa 97,8 ja edellisvuonna 101,8. Vaihtosuhde heikkeni myös kuluvan vuoden helmikuusta, jolloin pisteluku oli 99,1.

Maaliskuussa kasvua tilastoitiin öljyjalosteiden, peruskemikaalien, paperin ja pahvin sekä paperimassan viennin arvoihin. Henkilöautojen viennin arvon kasvu oli yhä nopeaa, vaikka hidastui alkuvuodesta. Kasvussa oli myös sähköteknisten koneiden ja laitteiden sekä teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden vienti. Voimakoneiden ja moottoreiden, mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden, kojeiden ja mittareiden ja metallien viennin arvo laski maaliskuussa. Kokonaisviennin laskua selittää vertailukuussa Kyprokselle toimitettu 122 miljoonan arvoinen laiva. Kulutustavaroiden ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuontiin tuli laskua maaliskuussa, mutta investointitavaroiden, kuljetusvälineiden ja energiatuotteiden tuonti kasvoi.

Sekä vienti EU-maihin että vienti EU:n ulkopuolelle laski maaliskuussa prosentin. Vienti nousi tärkeimmistä vientimaista ainoastaan Saksaan. Tuonti EU-maista kasvoi kaksi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kuusi prosenttia maaliskuussa. Tuonti Ruotsista, Alankomaista, Kiinasta, Isosta-Britanniasta ja Ranskasta väheni, kun taas tuonti Saksasta ja Yhdysvalloista kasvoi. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vienti EU-maihin vahvistui viisi prosenttia ja ulkokaupan vienti kahdeksan prosenttia viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista kasvoi seitsemän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta neljä prosenttia. Vienti Venäjälle väheni maaliskuussa kaksi prosenttia, mutta tammi-maaliskuussa Venäjän-viennin arvo säilyi viime vuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Tuonti Venäjältä suureni 11 prosenttia maaliskuussa, mutta tammi-maaliskuussa laskua kertyi kolme prosenttia vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)
  Maaliskuu
Mars
March
Muutos
Förändring
Change
Tammi-maaliskuu
Januari-mars
January-March
Muutos
Förändring
Change
2017 2018 % 2017 2018 %
Vienti/Export/Exports (fob) 5 460 5 413 -1 14 465 15 420 +7
Tuonti/Import/Imports (cif) 5 424 5 620 +4 15 269 16 093 +5
Tase/Balans/Balance +36 -207   -804 -673  
Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - International trade indexes
2010=100 Maaliskuu
Mars - March
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2017:03 2018:03 2018:03/
2018:02
2018:03/
2017:03
2017:04-2018:03 2017:04-2018:03/
2016:04-2017:03
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 108,0 106,2 +12,3 -1,7 100,5 +7,5
Tuonti/Import/Import4 109,4 109,8 +7,8 +0,4 106,8 +6,4
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 113,1 115,7 +0,8 +2,3 113,3 +4,3
Tuonti/Import/Imports 111,2 118,2 +2,0 +6,3 112,6 +4,7
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Öljyjalosteiden ja kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi maaliskuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kokonaisuudessaan kaksi prosenttia maaliskuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti pieneni 23 prosenttia sähkögeneraattoreiden viennin jyrkän laskun myötä, mutta teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden, mm. pyörätraktoreiden ja näiden osien, vienti vahvistui 11 prosenttia. Teollisuuden yleiskoneiden vienti väheni kahdeksan prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti kasvoi neljä prosenttia. Sähkömuuntajien ja induktoreiden vienti laski 15 prosenttia, mutta laskua kompensoi sähköjohtimien viennin arvon jyrkkä kasvu. Kuljetusvälineiden laski viisi prosenttia. Henkilöautojen vienti kasvoi maaliskuussa 72 prosenttia 271 miljoonaan euroon ja 11 137 autoon. Kuljetusvälineiden viennin arvon laskua selittää viime vuoden vertailukuukauden laivatoimitus.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi 13 prosenttia maaliskuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Sekä vientihinnat että vientimäärät nousivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti pieneni prosentin maaliskuussa.  Peruskemikaalien vienti kohosi kymmenen prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti väheni seitsemän prosenttia ja muovien vienti kuusi prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kasvoi viisi prosenttia maaliskuussa. Paperin ja pahvin vienti kasvoi kuusi prosenttia. Sekä tavararyhmän vientimäärät että -hinnat kasvoivat. Paperimassan vienti kasvoi 24 prosenttia maaliskuussa viime vuodesta sekä vientihintojen että vientimäärien nousun ansiosta. Sahatavaran vienti pieneni kahdeksan prosenttia ja vanerin ja muiden levytuotteiden vienti kymmenen prosenttia. Mekaanisen metsäteollisuuden viennin arvon lasku johtui enimmäkseen vientimäärien laskusta.

Metallisektorin tuotteiden vienti väheni neljä prosenttia maaliskuussa. Teräksen ja raudan vienti aleni kaksi prosenttia sekä vientihintojen että -määrien laskun myötä. Nikkelin vientiin tuli kaksi prosenttia nousua. Kuparin vienti laski 29 prosenttia ja sinkin vienti väheni viisi prosenttia. Metallituotteiden viennin arvo lisääntyi viisi prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti laski 14 prosenttia, turkisnahkojen vienti kaksi prosenttia, kojeiden ja mittareiden vienti kymmenen prosenttia ja malmien sekä metalliromun vienti kaksi prosenttia

Elintarvikkeiden ja juomien tuonti laski kahdeksan prosenttia maaliskuussa. Kulutustavaroiden tuonti väheni kuusi prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti heikkeni myös kuusi prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonti sen sijaan kasvoi 39 prosenttia ja investointitavaroiden tuonti kaksi prosenttia. Kuljetusvälineiden tuonti kasvoi 13 prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi@tulli.fi

Suomen vienti ja tuonti 2015-2018
  • Suomen vienti ja tuonti 2015-2018

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.6.2018