Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2016

31.5.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymin ja vientihintojen lasku nopeutui maaliskuussa

Vienti heikkoa kautta päätoimialojen

Suomen tavaraviennin arvo pieneni maaliskuussa kymmenen prosenttia viime vuodesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Viennin arvoksi tuli 4,4 miljardia euroa. Sekä viennin volyymin että vientihintojen lasku kiihtyi helmikuusta. Volyymi laski maaliskuussa 6,6 prosenttia ja vientihinnat 2,4 prosenttia vuoden takaisesta. Tammi-maaliskuun yhteenlaskettu vienti kutistui seitsemän prosenttia vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Tuonti oli arvoltaan lähes 4,7 miljardia euroa maaliskuussa. Se väheni kahdeksan prosenttia viime vuoden maaliskuusta. Tuonnin volyymi laski 3,1 prosenttia ja tuontihinnat 2,1 prosenttia. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta laski seitsemän prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli maaliskuussa 278 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun vuosi sitten kauppataseen vaje oli 196 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa kauppataseen alijäämää kertyi 819 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-maaliskuun tase oli 777 miljoonaa euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni hieman maaliskuussa edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli maaliskuussa 102,5 ja edellisvuonna 102,8. Vaihtosuhde heikkeni myös helmikuusta, jolloin pisteluku oli 103,4.

Kaikkien teollisuuden päätoimialojen vienti oli maaliskuussa alavireistä. Ainoastaan metsäteollisuuden tuotteiden vienti säilyi edellisvuoden tasolla. Öljyjalosteiden ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden sekä metallien vienti laski jyrkimmin, mutta myös koneiden ja laitteiden viennin arvo väheni selvästi. Kuljetusvälineiden vienti kääntyi jälleen laskuun helmikuun nousun jälkeen. Tuonnissa sähkökoneiden ja –laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti nousi, mutta muiden tärkeimpien tavararyhmien tuonti aleni. Kuljetusvälineiden tuonnin kasvua selittää Ranskasta maaliskuussa tuotu lentokone. Raakaöljyn tuonnin arvo laski hieman edelliskuukautta loivemmin, mutta putosi silti erittäin jyrkästi.

Vienti EU-maihin laski maaliskuussa kahdeksan prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 13 prosenttia. Vienti heikkeni kaikkiin tärkeimpiin kauppakumppanimaihin Viroa lukuun ottamatta. Tuonti EU-maista pieneni seitsemän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta puolestaan kymmenen prosenttia. Tuonti Yhdysvalloista ja Ranskasta kohosi, mutta väheni muista merkittävistä tuontimaista. Tammi-maaliskuussa vienti EU-maihin aleni kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista pieneni neljä prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 11 prosenttia. Vienti Venäjälle väheni maaliskuussa kuusi prosenttia. Laskua tuli selvästi vähemmän kuin tammi- tai helmikuussa. Tammi-maaliskuun Venäjän-viennin arvo oli kuitenkin 14 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tuonti Venäjältä madaltui 35 prosenttia maaliskuussa ja 33 prosenttia tammi-maaliskuussa vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)
  Maaliskuu
Mars
March
Muutos
Förändring
Change
Tammi-maaliskuu
Januari-mars
January-March
Muutos
Förändring
Change
2015 2016 % 2015 2016 %
Vienti/Export/Exports (fob) 4 872 4 392 -10 12 995 12 046 -7
Tuonti/Import/Imports (cif) 5 068 4 670 -8 13 772 12 865 -7
Tase/Balans/Balance -196 -278   -777 -819  
Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - Foreign trade indexes
2010=100 Maaliskuu
Mars - March
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2015:03 2016:03 2016:03/
2016:02
2016:03/
2015:03
2015:04-2016:03 2015:04-2016:03/
2014:04-2015:03
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 101,4 94,7 +6,6 -6,6 93,4 -5,4
Tuonti/Import/Imports 108,3 105,0 +8,7 -3,1 97,2 -2,9
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 107,9 105,4 +1,1 -2,4 106,3 +0,5
Tuonti/Import/Imports 105,0 102,8 +2,0 -2,1 104,8 -3,3
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Sellu, sahatavara ja lääketieteelliset instrumentit viennin tärkeimmät kasvuryhmät maaliskuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kokonaisuudessaan 11 prosenttia maaliskuussa. Teollisuuskoneiden ja –laitteiden vienti väheni myös 11 prosenttia. Ryhmän tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti laski 24 prosenttia, teollisuuden erikoiskoneiden vienti prosentin ja teollisuuden yleiskoneiden vienti 15 prosenttia. Erikoiskoneista traktoreiden, metsänhoitokoneiden ja maansiirtokoneiden vienti vahvistui, mutta paperikoneiden viennin lasku painoi ryhmää. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti heikkeni viisi prosenttia ja kuljetusvälineiden vienti 16 prosenttia. Henkilöautojen viennin arvo kääntyi jälleen laskuun maaliskuussa helmikuun nousun jälkeen.

Öljyjalosteiden viennin arvo laski 23 prosenttia maaliskuussa edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Jalosteiden vientihinnat laskivat 34 prosenttia, mutta vientimäärät nousivat 17 prosenttia. Öljytuotteiden viennin laskun vaikutus maaliskuun kokonaisviennin laskuun oli melko pieni: kokonaisvienti laskettuna ilman öljytuotteita vajosi yhdeksän prosenttia, kun todellinen kokonaisvienti laski kymmenen prosenttia. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti laski 12 prosenttia maaliskuussa. Peruskemikaalien vienti pieneni 19 prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti 28 prosenttia. Muovien viennin arvo hiipui prosentin viime vuoden maaliskuusta.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti ei muuttunut edellisvuodesta maaliskuussa. Paperin ja pahvin vienti kuitenkin laski viisi prosenttia vientimäärien laskettua neljä prosenttia ja vientihintojen prosentin. Vanerin ja muiden levytuotteiden vienti madaltui kymmenen prosenttia. Sahatavaran vienti sen sijaan lisääntyi kahdeksan prosenttia ja paperimassan vienti 14 prosenttia maaliskuussa edellisvuodesta. Massan vientihinnat laskivat 11 prosenttia, mutta vientimäärät nousivat 28 prosenttia.

Metallisektorin tuotteiden vienti pieneni 13 prosenttia maaliskuussa. Teräksen ja raudan vienti laski 13 prosenttia ja värimetallien vienti 15 prosenttia. Värimetalleista kuparin vienti madaltui kolme prosenttia, sinkin vienti yhdeksän prosenttia ja nikkelin vienti 26 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo pieneni yhdeksän prosenttia. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti vajosi 16 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden kohosi 14 prosenttia lääketieteellisten instrumenttien viennin noustua kolmanneksen.

Energiatuotteiden tuonnin arvo supistui maaliskuussa 41 prosenttia helmikuun tavoin. Raakaöljyn tuonnin arvo romahti 50 prosenttia, mikä kuitenkin oli hieman maaliskuun pudotusta vähemmän. Raakaöljyn tuontihinnat laskivat 35 prosenttia ja tuonnin määrä 24 prosenttia. Öljytuotteiden tuonnin arvo väheni neljänneksen. Tuontihinnat laskivat kolmanneksen, mutta tuontimäärät nousivat 12 prosenttia vertailukuukaudesta. Kestokulutustavaroiden tuonti nousi neljä prosenttia ja investointitavaroiden tuonti 17 prosenttia. Raaka-aineiden tuonnin arvo laski 11 prosenttia edellisvuoden maaliskuusta.


1) Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.
Ulkomaankaupan indeksit ja vaihtosuhde lasketaan tammikuusta 2013 alkaen käyttäen laskennan perusvuotena vuotta 2010.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: [email protected]


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.6.2016