Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto lokakuussa 2020

31.12.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 6,3 prosenttia ja tuonnin volyymi 8,6 prosenttia lokakuussa

Vientihinnat laskivat selvästi tuontihintoja jyrkemmin lokakuussa

Suomen tavaraviennin arvo laski lokakuussa 11,8 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 5,1 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 6,3 prosenttia ja vientihinnat 4,7 prosenttia viime vuoden lokakuusta. Tuonnin arvo laski lokakuussa 10,8 prosenttia ja oli liki 5,2 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 0,7 prosenttia ja tuontimäärät 8,6 prosenttia viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Tammi-lokakuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 14,8 prosenttia ja tuonnin arvo 11,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli lokakuussa 87 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-lokakuussa 2020 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 2,9 miljardia euroa, mikä oli noin 1,8 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä pieneni metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden tuotteiden osalta tammi-lokakuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä kasvoi hieman vuoden takaisesta. Alijäämä suureni kuljetusvälineiden ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni öljyn ja öljytuotteiden sekä elintarvikkeiden kaupassa tammi-lokakuussa vuoden takaisesta.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni lokakuussa vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat tuontihintoja jyrkemmin. Pisteluku oli lokakuussa 99,1 ja edellisvuonna 103,2. Vaihtosuhde parani hieman kuluvan vuoden syyskuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo laski 8,8 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 11,9 prosenttia lokakuussa. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo väheni 24,1 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo laski 4,9 prosenttia, mutta elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo nousi 8,4 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo laski 17,4 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 9,7 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 1,7 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 6,4 prosenttia laskua. Investointitavaroiden tuonnin arvo väheni 13,7 prosenttia ja kuljetusvälineiden tuonnin arvo 8,8 prosenttia. Jyrkintä tuonnin arvon lasku oli poltto- ja voiteluaineiden kohdalla. Niiden tuonnin arvo laski 32,0 prosenttia lokakuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Vienti EU-maihin laski 7,2 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 17,1 prosenttia lokakuussa. Tuonti EU-maista laski 7,6 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 15,2 prosenttia lokakuussa. Vienti lähes kaikkiin suurimpiin vientimaihin laski lokakuussa. Vienti Saksaan laski 6,4 prosenttia lokakuussa, vienti Ruotsiin 13,7 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 4,2 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan väheni 27,7 prosenttia. Vienti Alankomaihin kasvoi 4,8 prosenttia. Tuonti Saksasta väheni 8,2 prosenttia, tuonti Ruotsista 7,4 prosenttia ja tuonti Venäjältä 32,7 prosenttia. Tuonti Kiinasta laski 3,8 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 10,1 prosenttia.

Tammi-lokakuussa vienti EU-maihin väheni 13,6 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 16,2 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 9,3 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 13,7 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Lokakuu 2019 Lokakuu 2020 Muutos % Tammi-lokakuu 2019 Tammi-lokakuu 2020 Muutos %
Vienti (fob) 5 757 5 079 -11,8 54 275 46 263 -14,8
Tuonti (cif) 5 792 5 166 -10,8 55 325 49 145 -11,2
Tase -36 -87   -1 050 -2 882  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Lokakuu 2019 Lokakuu 2020 Muutos %
2020:10/2020:09
Muutos %
2020:10/2019:10
Keskiarvo *
2019:11-2020:10
Muutos %
2019:11-2020:10/
2018:11-2019:10
Viennin volyymi-indeksi 107,9 101,0 +2,5 -6,3 92,8 -9,8
Tuonnin volyymi-indeksi 113,3 103,6 -1,7 -8,6 97,9 -8,6
Viennin yksikköarvoindeksi 119,8 114,2 +1,2 -4,7 115,2 -3,0
Tuonnin yksikköarvoindeksi 116,0 115,2 -0,5 -0,7 116,5 -1,2

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Elintarvikkeiden, moottoreiden ja lääkkeiden sekä farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo kasvoi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski 11,9 prosenttia lokakuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski 9,1 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 18,8 prosenttia lokakuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 11,3 prosenttia Saksaan suuntautuneen mäntämoottoreiden viennin vuoksi. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 9,8 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo pieneni 18,8 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 18,5 prosenttia. Öljytuotteiden viennin arvo laski 26,6 prosenttia lokakuussa vientihintojen laskun vuoksi. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo laski 1,5 prosenttia lokakuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo laski 15,4 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo sen sijaan nousi 14,8 prosenttia. Muovien viennin arvo väheni 11,7 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 14,7 prosenttia lokakuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni 21,0 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 9,5 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo laski 0,8 prosenttia, mutta vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo nousi 2,2 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden viennin arvo väheni 14,2 prosenttia lokakuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo laski 11,7 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo laski 22,1 prosenttia lokakuussa. Muista metalleista kuparin viennin arvo laski 12,9 prosenttia, nikkelin viennin arvo 24,2 prosenttia ja sinkin viennin arvo 25,5 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 1,2 prosenttia. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 17,1 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski 1,7 prosenttia edellisvuoden lokakuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo laski 3,7 prosenttia nikkelikiven viennin arvon laskun vuoksi.

Öljyn ja sähkön tuonnin arvo laski selvästi lokakuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo laski 32,2 prosenttia. Sekä tuontihinnat että tuontimäärät laskivat. Sähkön tuonnin arvo väheni 38,4 prosenttia lokakuussa. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski 22,2 prosenttia lokakuussa. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo väheni 5,0 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti laski 6,9 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo laski kokonaisuudessaan 14,1 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonti väheni 5,1 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua 2,4 prosenttia, vaikka lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti kasvoi 4,9 prosenttia. Elintarvikkeiden tuonnin arvo väheni 7,7 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 4,8 prosenttia, mutta vaatteiden tuonnin arvo laski 7,0 prosenttia. Muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo kasvoi 27,9 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonti väheni 7,9 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 1853
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, lokakuu 2020
  • Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, lokakuu 2020
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammi-lokakuu 2019 ja 2020

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.1.2021