Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto lokakuussa 2019

31.12.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Vientimäärät laskivat, mutta vientihinnat nousivat hieman lokakuussa

Kauppataseen alijäämä selvästi viime vuotta pienempi tammi-lokakuussa

Suomen tavaraviennin arvo laski lokakuussa 2,1 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 5,7 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 2,0 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 0,3 prosenttia viime vuoden vastaavasta kuukaudesta. Tuonnin arvo laski lokakuussa 6,0 prosenttia ja oli myös noin 5,7 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 5,5 prosenttia, mutta tuontimäärät kasvoivat 1,0 prosenttia vuoden 2018 lokakuuhun verrattuna. Tammi-lokakuussa viennin arvo kasvoi 2,2 prosenttia, mutta tuonnin arvo laski 0,8 prosenttia vuoden 2018 vastaavalta ajanjaksolta.

Kauppatase oli lokakuussa neljä miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-lokakuussa kauppatase oli 838 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2018 lokakuussa kauppatase oli 242 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-lokakuussa noin 2,5 miljardia euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] parani lokakuussa vuoden 2018 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat nousivat ja tuontihinnat laskivat. Pisteluku oli lokakuussa 103,2 ja edellisvuonna 97,2. Vaihtosuhde parani myös kuluvan vuoden syyskuusta, jolloin pisteluku oli 99,9.

Koneiden ja laitteiden viennin arvo kasvoi tasaisesti lokakuussa. Kasvua vauhditti paperiteollisuuden koneiden osien viennin jyrkkä kasvu. Myös henkilöautojen viennin arvon kasvu oli nopeaa. Kasvussa lokakuussa oli myös nikkelin, kuparin sekä kojeiden ja mittareiden viennin arvo. Metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti laski lokakuussa. Raudan ja teräksen viennin arvon laskua selittää osin vertailukuukauden arvoltaan suuri kaasuputkien vienti. Kuljetusvälineiden ja näiden osien tuonnin arvo kasvoi hieman vuoden 2018 lokakuusta, mutta muiden pääryhmien tuonnin arvo laski.

Vienti EU-maihin laski kolme prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle prosentin lokakuussa. Vienti Saksaan, Kiinaan ja Venäjälle kasvoi lokakuussa, mutta vienti Ruotsiin ja Alankomaihin laski. Tuonti EU-maista laski seitsemän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta neljä prosenttia lokakuussa. Tuonti Venäjältä, Kiinasta ja Yhdysvalloista kasvoi hieman, mutta tuonti Saksasta, Ruotsista ja Alankomaista laski. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi 11 prosenttia lokakuussa, mutta laski prosentin tammi-lokakuussa. Tuonti Isosta-Britanniasta laski kaksi prosenttia lokakuussa ja kolme prosenttia tammi-lokakuussa. Tammi-lokakuussa vienti EU-maihin kasvoi prosentin ja ulkokaupan vienti neljä prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista kasvoi myös prosentin, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kolme prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Lokakuu 2018 Lokakuu 2019 Muutos % Tammi-lokakuu 2018 Tammi-lokakuu 2019 Muutos %
Vienti (fob) 5 811 5 688 -2,1 52 957 54 124 +2,2
Tuonti (cif) 6 054 5 692 -6,0 55 420 54 962 -0,8
Tase -242 -4   -2 462 -838  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Lokakuu 2018 Lokakuu 2019 Muutos %
2019:10/2019:09
Muutos %
2019:10/2018:10
Keskiarvo *
2018:11-2019:10
Muutos %
2018:11-2019:10/
2017:11-2019:10
Viennin volyymi-indeksi 110,1 107,9 +7,0 -2,0 102,8 +1,5
Tuonnin volyymi-indeksi 112,3 113,3 +6,9 +1,0 107,2 +1,7
Viennin yksikköarvoindeksi 119,4 119,8 +0,8 +0,3 118,8 +1,7
Tuonnin yksikköarvoindeksi 122,8 116,0 -2,4 -5,5 117,9 -0,9

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Koneiden ja laitteiden vienti tasaisessa kasvussa lokakuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi kuusi prosenttia lokakuussa. Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo kasvoi seitsemän prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo neljä prosenttia lokakuussa. Erityisesti kasvussa oli paperikoneiden osien vienti. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 12 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo kasvoi kaksi prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi 22 prosenttia lokakuussa. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo kasvoi kolmanneksen 312 miljoonaan euroon. Autoja vietiin lokakuussa 12 892 kappaletta, kun vienti ylsi viime vuoden lokakuussa 10 896 autoon. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 13 prosenttia vuoden 2018 lokakuusta.

Öljytuotteiden viennin arvo laski viisi prosenttia lokakuussa. Vientimäärät nousivat, mutta vientihinnat laskivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo laski kolme prosenttia lokakuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo laski neljä prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo 12 prosenttia. Muovien viennin arvo laski kuusi prosenttia, Lannoitteiden viennin arvoon tuli sen sijaan kasvua neljä prosenttia.  

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti laski 12 prosenttia lokakuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski yhdeksän prosenttia sekä vientimäärien että -hintojen laskun vuoksi. Paperimassan viennin arvo laski 24 prosenttia lokakuussa. Vientimäärät nousivat, mutta vientihinnat laskivat. Sahatavaran viennin arvo laski 11 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 18 prosenttia lokakuussa.  

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 14 prosenttia lokakuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo laski 29 prosenttia vuoden takaisesta vientimäärien laskun myötä. Laskua selittää vuoden 2018 lokakuun arvoltaan suuri kaasuputkien vienti. Muiden metallien viennin arvo nousi 11 prosenttia lokakuussa, joista kuparin viennin arvo nousi neljänneksen ja nikkelin viennin arvo 52 prosenttia, mutta sinkin viennin arvo laski 13 prosenttia. Koboltin viennin arvo laski lokakuussa 54 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski viisi prosenttia lokakuussa.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi kymmenen prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 13 prosenttia vuoden takaisesta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi viidenneksen erityisesti nikkelikiven viennin arvon jyrkän nousun vuoksi.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti laski kolme prosenttia lokakuussa. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo pieneni 27 prosenttia. Investointitavaroiden tuonnin arvo laski neljä prosenttia, mutta kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi prosentin. Kulutustavaroiden tuonnin arvo laski viisi prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kaksi prosenttia.  


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka p. 040 332 1862
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2016 ─ 2019, lokakuu 2019
  • Suomen vienti ja tuonti 2016 ─ 2019, lokakuu 2019

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.1.2020