Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto kesäkuussa 2023

29.8.2023 9.00



Tulli, tilastointi

Viennin volyymi laski 5,9 prosenttia, tuonnin volyymi 8,1 prosenttia kesäkuussa

Tuontihinnat laskivat 11,8 prosenttia, vientihinnat 8,9 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo laski kesäkuussa 15,1 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,1 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 5,9 prosenttia, ja vientihinnat laskivat 8,9 prosenttia vuoden 2022 kesäkuusta. Tuonnin arvo laski kesäkuussa 20,0 prosenttia ja oli 6,4 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 11,8 prosenttia, ja tuonnin volyymi väheni 8,1 prosenttia vuoden 2022 kesäkuuhun verrattuna. Tammi-kesäkuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 3,3 prosenttia, ja tuonnin arvo väheni 15,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Viennin volyymin viimeisimmän 12 kuukauden muutos oli -4,2 prosenttia (12 kuukauden liukuva keskiarvo, heinäkuu 2022 - kesäkuu 2023). Tuonnin volyymin vastaava muutos oli -6,4 prosenttia.

Kauppatase oli kesäkuussa 228 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-kesäkuussa 2023 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 939 miljoonaa euroa, mikä oli 5,7 miljardia euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä metallien osalta edellisvuoteen verrattuna. Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden kaupan ylijäämä pieneni. Alijäämä suureni elintarvikkeiden ja juomien sekä kuljetusvälineiden kohdalla, mutta pieneni malmien ja metalliromun, raakaöljyn ja öljyjalosteiden sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde parani edellisen vuoden kesäkuusta, koska tuontihinnat laskivat vientihintoja voimakkaammin. Pisteluku oli kesäkuussa 101,0 ja edellisen vuoden kesäkuussa 97,7. Vaihtosuhde parani myös vuoden 2023 toukokuusta.

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2020 ─ 2023, kesäkuu 2023

Investointitavaroiden viennin arvo nousi kesäkuussa

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo nousi kesäkuussa 8,2 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo laski 24,3 prosenttia ja poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo 29,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kulutustavaroiden viennin arvo laski 12,6 prosenttia.  Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo laski 17,3 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 3,8 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti laski 24,2 prosenttia, mutta investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 0,4 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 16,1 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo väheni 47,5 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo nousi 2,9 prosenttia, mutta kulutustavaroiden tuonnin arvo laski 6,1 prosenttia.

Tuonti Yhdysvalloista nousi kesäkuussa

Viennin arvo EU-maihin laski 16,2 prosenttia, ja viennin arvo EU:n ulkopuolelle 13,5 prosenttia kesäkuussa. Tuonti EU-maista laski 17,2 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 23,5 prosenttia. Tammi-kesäkuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin laski 2,6 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 4,3 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 8,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 23,0 prosenttia. Kesäkuussa viennin arvo Saksaan väheni 28,1 prosenttia ja viennin arvo Ruotsiin 18,3 prosenttia. Vienti Kiinaan laski 10,1 prosenttia, ja vienti Yhdysvaltoihin 9,5 prosenttia. Tuonti Kiinasta laski 24,7 prosenttia, ja tuonti Ruotsista 40,1 prosenttia. Tuonti Saksasta laski 6,8 prosenttia, mutta tuonti Yhdysvalloista kasvoi 23,3 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Kesäkuu 2022 Kesäkuu 2023 Muutos % Tammi-kesäkuu 2022 Tammi-kesäkuu 2023 Muutos %
Vienti (fob) 7 239 6 148 -15,1 39 461 38 146 -3,3
Tuonti (cif)  7 965 6 375 -20,0 46 076 39 085 -15,2 
Tase -726 -228   -6 615 -939  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Kesäkuu 2022 Kesäkuu 2023 Muutos %
2023:06/2023:05
Muutos %
2023:06/2022:06
Keskiarvo*
2022:07-2023:06
Muutos %
2022:07-2023:06/
2021:07-2022:06
Viennin volyymi-indeksi 100,4 94,5 -7,5 -5,9 98,6 -4,2
Tuonnin volyymi-indeksi 103,0 94,7 -4,6 -8,1 98,7 -6,4
Viennin yksikköarvoindeksi 149,4 136,1 1,4 -8,9 141,2 9,2
Tuonnin yksikköarvoindeksi 152,9 134,8 0,1 -11,8 143,6 6,9

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden viennin arvo laski hieman kesäkuussa

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski 0,5 prosenttia kesäkuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo nousi 1,0 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 0,6 prosenttia kesäkuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 28,4 prosenttia, mutta kuljetusvälineiden viennin arvo laski 26,8 prosenttia kesäkuussa. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo kasvoi 9,4 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 76,0 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 16,0 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 24,4 prosenttia kesäkuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 27,8 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 3,9 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo laski 34,1 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 8,0 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 32,4 prosenttia kesäkuussa. Vientihinnat laskivat, vientimäärät nousivat. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo laski 22,4 prosenttia kesäkuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo väheni 25,1 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo laski 5,0 prosenttia kesäkuussa. Muovien viennin arvo laski 27,6 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 36,3 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 21,4 prosenttia kesäkuussa. Raudan ja teräksen viennin arvo laski 24,3 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo laski 24,0 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo laski 29,9 prosenttia ja sinkin viennin arvo 23,0 prosenttia, mutta nikkelin viennin arvo nousi 5,7 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 1,0 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo oli edellisvuoden tasolla, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo nousi 11,3 prosenttia edellisen vuoden kesäkuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo laski 59,3 prosenttia ja ei-monetaarisen kullan viennin arvo 27,1 prosenttia.
 

Sähkövirran tuonnin arvo laski edelleen jyrkästi kesäkuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo laski 38,5 prosenttia kesäkuussa. Sähkön tuonnin arvo laski 87,4 prosenttia. Sekä tuontihinnat että -määrät laskivat.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski 3,2 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 2,8 prosenttia kesäkuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 11,4 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti laski 39,5 prosenttia. Henkilöautojen tuonti nousi 26,5 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo laski kokonaisuudessaan 37,7 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo laski 36,2 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuonnin arvo laski 6,9 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua 12,4 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti nousi 9,3 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo laski 10,3 prosenttia. 

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo nousi 0,9 prosenttia. Vaatteiden ja jalkineiden tuonnin arvo laski 9,5 prosenttia, ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo laski 21,1 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo kasvoi 2,8 prosenttia.
 


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, kesäkuu 2022 ja 2023
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, kesäkuu 2022 ja 2023

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

28.9.2023