Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto kesäkuussa 2021

31.8.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi nousi 13,5 prosenttia, tuonnin volyymi 7,0 prosenttia kesäkuussa

Tuontihinnat nousivat vientihintoja jyrkemmin kesäkuussa

Suomen tavaraviennin arvo nousi kesäkuussa 24,1 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,6 miljardia euroa. Viennin volyymi nousi 13,5 prosenttia ja vientihinnat 10,5 prosenttia vuoden 2020 kesäkuusta. Tuonnin arvo nousi kesäkuussa 21,6 prosenttia ja oli 5,8 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 15,8 prosenttia ja tuonnin volyymi 7,0 prosenttia vuoden 2020 kesäkuuhun verrattuna. Tammi-kesäkuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 13,8 prosenttia ja tuonnin arvo 12,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vertailukuukautena, vuoden 2020 kesäkuussa viennin arvo laski 14,1 prosenttia ja tuonnin arvo 7,9 prosenttia.

Kauppatase oli kesäkuussa 195 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-kesäkuussa 2021 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 1,7 miljardia euroa, mikä oli 129 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metsäteollisuuden osalta tammi-kesäkuussa vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä pieneni vuoden takaisesta, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi hieman. Alijäämä suureni malmien ja metalliromun, kuljetusvälineiden sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni elintarvikkeiden kaupassa tammi-kesäkuussa vuoden takaisesta.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni kesäkuussa vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat vientihintoja jyrkemmin. Pisteluku oli kesäkuussa 95,6 ja edellisvuonna 100,2. Vaihtosuhde heikkeni myös vuoden 2021 toukokuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo nousi 9,3 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 36,3 prosenttia kesäkuussa. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo väheni 30,6 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo laski 1,8 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 2,9 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 56,6 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 3,5 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 3,8 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 28,7 prosenttia kasvua. Investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 4,4 prosenttia ja kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo 27,1 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 78,9 prosenttia kesäkuussa vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Vienti EU-maihin nousi 25,0 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 23,1 prosenttia kesäkuussa. Tuonti EU-maista nousi 22,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 19,8 prosenttia kesäkuussa.

Vienti Saksaan kasvoi 33,6 prosenttia, vienti Ruotsiin 15,0 prosenttia ja vienti Kiinaan 13,5 prosenttia kesäkuussa. Vienti Isoon-Britanniaan nousi 75,4 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 16,8 prosenttia kesäkuussa. Vienti Alankomaihin nousi 15,8 prosenttia ja vienti Venäjälle 32,1 prosenttia. Tuonti Kiinasta laski 9,5 prosenttia, mutta tuonti Ruotsista nousi 26,9 prosenttia ja tuonti Venäjältä 78,7 prosenttia kesäkuussa. Tuonti Saksasta nousi 19,5 prosenttia, mutta tuonti Isosta-Britanniasta laski 16,3 prosenttia.

Tammi-kesäkuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin nousi 13,0 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 14,7 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 13,5 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 10,9 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Kesäkuu 2020 Kesäkuu 2021 Muutos % Tammi-kesäkuu 2020 Tammi-kesäkuu 2021 Muutos %
Vienti (fob) 4 523 5 613 24,1 27 452 31 227 13,8
Tuonti (cif) 4 777 5 808 21,6 29 275 32 920 12,5
Tase -254 -195   -1 823 -1 693  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Kesäkuu 2020 Kesäkuu 2021 Muutos %
2021:06/2021:05
Muutos %
2021:06/2020:06
Keskiarvo *
2020:07-2021:06
Muutos %
2020:07-2021:06/
2019:07-2020:06
Viennin volyymi-indeksi 89,4 101,4 7,5 13,5 97,2 2,0
Tuonnin volyymi-indeksi 95,3 102,0 3,8 7,0 99,6 -1,2
Viennin yksikköarvoindeksi 113,8 125,7 0,3 10,5 118,2 1,3
Tuonnin yksikköarvoindeksi 113,6 131,5 2,8 15,8 121,2 3,6

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Henkilöautojen ja metsäteollisuuden tuotteiden viennin kasvu oli nopeaa kesäkuussa

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 18,8 prosenttia kesäkuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo kasvoi 5,4 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 6,5 prosenttia kesäkuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 23,2 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 24,8 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi 63,0 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo nousi 76,1 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo kasvoi 14,8 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 53,4 prosenttia kesäkuussa vientimäärien laskun vuoksi. Jalostamolla oli huoltoseisokki kesäkuussa. Vientihinnat nousivat selvästi. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 14,6 prosenttia kesäkuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo laski 3,1 prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo 23,6 prosenttia. Muovien viennin arvo kasvoi 44,5 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 31,3 prosenttia kesäkuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 17,7 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 41,3 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo suureni 71,8 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 22,7 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 55,8 prosenttia kesäkuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo kasvoi 81,2 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 33,8 prosenttia kesäkuussa sekä vientimäärien että -hintojen noustua. Muista metalleista kuparin viennin arvo suureni 60,5 prosenttia ja sinkin viennin arvo 52,8 prosenttia. Nikkelin viennin arvo laski 15,9 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 24,8 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo laski 3,3 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo nousi 36,0 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo kasvoi 50,9 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo laski kesäkuussa 28,9 prosenttia. Turkisnahkojen viennin arvo moninkertaistui 65 miljoonaan euroon.

Energiatuotteiden tuonnin arvo kasvoi selvästi kesäkuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi 63,1 prosenttia. Tuontimäärät laskivat, mutta tuontihinnat nousivat selvästi. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 144,5 prosenttia kesäkuussa erityisesti tuontihintojen noustua. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 4,0 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 12,3 prosenttia kesäkuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti suureni 22,3 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 22,6 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonti kasvoi 26,1 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 19,2 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti suureni 13,0 prosenttia. Elintarvikkeiden tuonnin arvo laski 7,0 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 58,4 prosenttia. Vaatteiden tuonnin arvo laski 3,2 prosenttia ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo 31,3 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonti nousi 18,2 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, kesäkuu 2021
  • Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, kesäkuu 2021
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammi-kesäkuu 2020 ja 2021

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.9.2021