Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto kesäkuussa 2020

31.8.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 11,3 prosenttia ja tuonnin volyymi 4,0 prosenttia kesäkuussa

Vientihinnat laskivat hieman tuontihintoja jyrkemmin

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski 7,5 prosenttia kesäkuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo kasvoi 0,6 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo laski 3,5 prosenttia kesäkuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 33,0 prosenttia höyrykattiloiden osien ja suihkuturbiinimoottorien viennin nousun myötä. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 15,9 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo pieneni 22,3 prosenttia, joista henkilöautojen viennin arvo laski 20,6 prosenttia 176 miljoonaan euroon. Autoja vietiin kesäkuussa 7 310 kappaletta, kun vienti ylsi viime vuoden kesäkuussa 9 536 autoon. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo väheni 16,8 prosenttia viime vuoden kesäkuusta.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 49,6 prosenttia kesäkuussa sekä vientimäärien- että vientihintojen laskun vuoksi. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 5,6 prosenttia kesäkuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo pieneni 4,5 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo sen sijaan nousi 55,5 prosenttia. Erityisen jyrkästi kasvoi lääkevalmisteiden vienti Yhdysvaltoihin. Muovien viennin arvo väheni 8,2 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 17,0 prosenttia kesäkuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni 18,4 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 25,3 prosenttia kesäkuussa. Sahatavaran viennin arvo laski 7,8 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 3,3 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 28,5 prosenttia kesäkuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo laski 43,6 prosenttia vuoden takaisesta. Viime kuukausien tapaan teräksen ja raudan viennin arvon laskua selittää osin vertailukuukauden arvoltaan suuri kaasuputkien vienti. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo nousi 2,5 prosenttia kesäkuussa, joista nikkelin viennin arvo laski 22,9 prosenttia, mutta kuparin viennin arvo nousi 34,5 prosenttia. Koboltin viennin arvo laski 9,4 prosenttia ja sinkin 9,5 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 11,9 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 9,1 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski 26,0 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 7,3 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo nousi 265,6 prosenttia 65 miljoonaan euroon.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvo väheni 11,2 prosenttia kesäkuussa, mutta investointitavaroiden tuonnin arvo säilyi viime vuoden tasolla. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo pieneni 46,3 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti laski 11,7 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti nousi 3,9 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonti 11,1 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Kesäkuu 2019 Kesäkuu 2020 Muutos % Tammi-kesäkuu 2019 Tammi-kesäkuu 2020 Muutos %
Vienti (fob) 5 265 4 477 -15,0 33 064 27 345 -17,3
Tuonti (cif) 5 185 4 686 -9,6 33 074 29 031 -12,2
Tase 80 -209   -10 -1 686  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Kesäkuu 2019 Kesäkuu 2020 Muutos %
2020:06/2020:05
Muutos %
2020:06/2019:06
Keskiarvo *
2019:07-2020:06
Muutos %
2019:07-2020:06/
2018:07-2019:06
Viennin volyymi-indeksi 100,7 89,4 10,9 -11,3 95,3 -7,1
Tuonnin volyymi-indeksi 99,3 95,3 9,0 -4,0 100,8 -4,9
Viennin yksikköarvoindeksi 118,2 113,8 0,5 -3,7 116,7 -1,8
Tuonnin yksikköarvoindeksi 117,1 113,6 -0,2 -3,0 117,1 -2,2

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Lääkevalmisteiden, kuparin ja kullan vienti kasvoi selvästi kesäkuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski 7,5 prosenttia kesäkuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo kasvoi 0,6 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo laski 3,5 prosenttia kesäkuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 33,0 prosenttia höyrykattiloiden osien ja suihkuturbiinimoottorien viennin nousun myötä. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 15,9 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo pieneni 22,3 prosenttia, joista henkilöautojen viennin arvo laski 20,6 prosenttia 176 miljoonaan euroon. Autoja vietiin kesäkuussa 7 310 kappaletta, kun vienti ylsi viime vuoden kesäkuussa 9 536 autoon. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo väheni 16,8 prosenttia viime vuoden kesäkuusta.  

Öljytuotteiden viennin arvo laski 49,6 prosenttia kesäkuussa sekä vientimäärien- että vientihintojen laskun vuoksi. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 5,6 prosenttia kesäkuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo pieneni 4,5 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo sen sijaan nousi 55,5 prosenttia. Erityisen jyrkästi kasvoi lääkevalmisteiden vienti Yhdysvaltoihin. Muovien viennin arvo väheni 8,2 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 17,0 prosenttia kesäkuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni 18,4 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 25,3 prosenttia kesäkuussa. Sahatavaran viennin arvo laski 7,8 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 3,3 prosenttia.  

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 28,5 prosenttia kesäkuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo laski 43,6 prosenttia vuoden takaisesta. Viime kuukausien tapaan teräksen ja raudan viennin arvon laskua selittää osin vertailukuukauden arvoltaan suuri kaasuputkien vienti. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo nousi 2,5 prosenttia kesäkuussa, joista nikkelin viennin arvo laski 22,9 prosenttia, mutta kuparin viennin arvo nousi 34,5 prosenttia. Koboltin viennin arvo laski 9,4 prosenttia ja sinkin 9,5 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 11,9 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 9,1 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski 26,0 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 7,3 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo nousi 265,6 prosenttia 65 miljoonaan euroon.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvo väheni 11,2 prosenttia kesäkuussa, mutta investointitavaroiden tuonnin arvo säilyi viime vuoden tasolla. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo pieneni 46,3 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti laski 11,7 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti nousi 3,9 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonti 11,1 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 1853
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, kesäkuu 2020
  • Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, kesäkuu 2020

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.9.2020