Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto kesäkuussa 2019

30.8.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Vientihinnat nousivat hieman, mutta vientimäärät laskivat kesäkuussa

Vienti Saksaan laski kesäkuussa, vienti Yhdysvaltoihin ja Kiinaan kasvoi

Suomen tavaraviennin arvo väheni kesäkuussa kolme prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan noin 5,2 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 2,8 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 0,5 prosenttia vuoden takaisesta. Tuonnin arvo laski kesäkuussa kymmenen prosenttia ja oli noin viisi miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 3,9 prosenttia ja tuontimäärät 2,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana viennin arvo kasvoi neljä prosenttia, mutta tuonnin arvo laski prosentin vuoden 2018 vastaavalta ajanjaksolta.

Kauppatase oli kesäkuussa 208 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tammi-kesäkuussa kauppatase oli 159 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2018 kesäkuussa kauppatase oli 156 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-kesäkuussa lähes 1,2 miljardi euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] parani kesäkuussa vuoden 2018 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat nousivat ja tuontihinnat laskivat. Pisteluku oli kesäkuussa 100,9 ja edellisvuonna 96,6. Vaihtosuhde heikkeni kuluvan vuoden toukokuusta, jolloin pisteluku oli 103,4.

Vienti kehittyi heikosti kesäkuussa useassa tavararyhmässä. Henkilöautojen vienti laski huomattavasti. Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo laski vähemmän, mutta sähköteknisten koneiden ja laitteiden, mm. verkkolaitteiden ja sähköjohtimien, viennin arvo kasvoi. Kemianteollisuuden sekä metsäteollisuuden tuotteiden vienti oli kesäkuussa laskussa. Metallien viennin arvoa nosti viime kuukausien tapaan kaasuputkien vienti avomerelle ja Venäjälle. Teräksen, kuparin ja sinkin viennin arvo laski selvästi, mutta nikkelin vienti kasvoi. Kaikkien pääryhmien tuonnin arvo laski kesäkuussa. Jyrkintä lasku oli teollisuuden tuotantotarvikkeiden kohdalla.

Vienti EU-maihin laski seitsemän prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolelle nousi kaksi prosenttia vertailukuukaudesta kesäkuussa. Vienti Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Venäjälle kasvoi kesäkuussa, mutta vienti muihin suuriin kauppakumppaneihin laski. Vienti Saksaan laski selvästi. Tuonti EU-maista laski 14 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kolme prosenttia kesäkuussa. Tuonti Kiinasta ja Yhdysvalloista kasvoi, mutta tuonti muista suurista kauppakumppaneista laski. Tammi-kesäkuussa vienti EU-maihin kasvoi kaksi prosenttia ja ulkokaupan vienti kuusi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista säilyi viime vuoden tasolla, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia.

[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde. Ulkomaankaupan indeksit ja vaihtosuhde lasketaan tammikuusta 2013 alkaen käyttäen laskennan perusvuotena vuotta 2010.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Kesäkuu 2018 Kesäkuu 2019 Muutos % Tammi-kesäkuu 2018 Tammi-kesäkuu 2019 Muutos %
Vienti (fob) 5 431 5 243 -3 31 840 32 978 +4
Tuonti (cif) 5 587 5 035 -10 33 015 32 819 -1
Tase -156 208   -1 175 159  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Kesäkuu 2018 Kesäkuu 2019 Muutos %
2019:06/2019:05
Muutos %
2019:06/2018:06
Keskiarvo *
2018:07-2019:06
Muutos %
2018:07-2019:06/
2017:07-2018:06
Viennin volyymi-indeksi 103,7 100,7 -7,0 -2,8 102,5 +1,1
Tuonnin volyymi-indeksi 101,7 99,3 -12,6 -2,3 106,0 -0,3
Viennin yksikköarvoindeksi 117,7 118,2 -2,2 +0,5 118,9 +4,0
Tuonnin yksikköarvoindeksi 121,8 117,1 +0,1 -3,9 119,7 +4,1

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Henkilöautojen vienti laski jyrkästi, mutta sähkötekniikan vienti oli pirteää kesäkuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti laski viisi prosenttia kesäkuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 27 prosenttia. Laskua selittää pääasiassa vertailukuukauden vahva sähkögeneraattori- ja moottorivienti. Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski kuusi prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi kaksi prosenttia kesäkuussa. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 16 prosenttia. Verkkolaitteiden, sähköjohtimien ja muuntajien viennin arvo kasvoi vertailukuukaudesta. Kuljetusvälineiden viennin arvo laski 13 prosenttia kesäkuussa. Ryhmän tavaroista henkilöautojen viennin arvo laski 24 prosenttia. Autoja vietiin kesäkuussa 9 494 kappaletta, kun niitä vietiin 12 145 kappaletta viime vuoden kesäkuussa. Kuljetusvälineiden viennin arvoa nosti hieman kahdeksan purjeveneen vienti kesäkuussa, joiden arvoksi tilastoitiin yhteensä noin 36 miljoonaa euroa.

Öljytuotteiden viennin arvo laski viisi prosenttia kesäkuussa. Vientimäärät nousivat 823 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat laskivat selvästi. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo laski kymmenen prosenttia kesäkuussa. Peruskemikaalien viennin arvo laski yhdeksän prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo 18 prosenttia. Muovien viennin arvo laski 11 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti laski seitsemän prosenttia kesäkuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski myös seitsemän prosenttia. Tavararyhmän vientimäärät laskivat 744 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat nousivat. Paperimassan viennin arvo laski prosentin kesäkuussa. Vientimäärät nousivat 400 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat laskivat. Sahatavaran viennin arvo laski 11 prosenttia vuoden takaisesta vientimäärien pudottua 392 tuhanteen tonniin. Myös vanerin ja muiden levytuotteiden viennin arvo laski 11 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi neljä prosenttia kesäkuussa. Teräksen ja raudan vienti kasvoi 29 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvua selittää erityisesti kaasuputkien vienti avomerelle ja Venäjälle 129 miljoonan euron arvosta. Teräslevyvalmisteiden viennin arvo laski. Muiden metallien viennin arvo laski 30 prosenttia kesäkuussa, joista kuparin vienti laski 42 prosenttia ja sinkin vienti 35 prosenttia, mutta nikkelin viennin arvo nousi 26 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski neljä prosenttia kesäkuussa. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi seitsemän prosenttia, malmien ja metalliromun, pääasiassa nikkelimalmin ja nikkelikiven, viennin arvo yhdeksän prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo prosentin vuoden takaisesta.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti laski 14 prosenttia kesäkuussa. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo pieneni kymmenen prosenttia. Investointitavaroiden tuonnin arvo laski kahdeksan prosenttia ja kuljetusvälineiden tuonnin arvo 12 prosenttia. Kulutustavaroiden tuonnin arvoon tuli laskua yhdeksän prosenttia ja elintarvikkeiden tuontiin kahdeksan prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2016-2019
  • Suomen vienti ja tuonti 2016-2019

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.9.2019