Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto joulukuussa 2022

28.2.2023 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 17,7 prosenttia, tuonnin volyymi laski 14,7 prosenttia joulukuussa

Tuontihinnat nousivat 12,0 prosenttia, vientihinnat 11,8 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo laski joulukuussa 8,8 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,8 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 17,7 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 11,8 prosenttia vuoden 2021 joulukuusta. Tuonnin arvo laski joulukuussa 5,3 prosenttia ja oli 7,2 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 12,0 prosenttia, mutta tuonnin volyymi laski 14,7 prosenttia vuoden 2021 joulukuuhun verrattuna. Vuonna 2022 viennin yhteenlaskettu arvo nousi 18,6 prosenttia ja tuonnin arvo 26,6 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Viennin volyymin 12 kuukauden liukuva keskiarvo laski 4,9 prosenttia, mutta tuonnin volyymin 12 kuukauden liukuva keskiarvo nousi 0,8 prosenttia vuonna 2022.

Kauppatase oli joulukuussa 476 miljoonaa euroa alijäämäinen. Koko vuonna 2022 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 10,6 miljardia euroa, mikä oli 6,6 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metsäteollisuuden tuotteiden osalta vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä pieneni, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi. Alijäämä suureni energiatuotteiden, malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni edellisen vuoden joulukuusta, koska vientihinnat nousivat vähemmän kuin tuontihinnat. Pisteluku oli joulukuussa 96,7 ja edellisen vuoden joulukuussa 96,9. Vaihtosuhde heikkeni myös vuoden 2022 marraskuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo kasvoi joulukuussa 16,4 prosenttia, mutta teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo laski 4,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo nousi 47,2 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo laski 3,0 prosenttia, mutta elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo nousi 15,6 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo laski 65,3 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 23,0 prosenttia laskua joulukuussa, mutta investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 14,9 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 38,1 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 17,7 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 7,0 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 5,6 prosenttia.

Viennin arvo EU-maihin laski 16,2 prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolelle nousi 3,6 prosenttia joulukuussa. Tuonti EU-maista laski 1,1 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 10,4 prosenttia joulukuussa. Vuonna 2022 yhteenlaskettu vienti EU-maihin kasvoi 17,9 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 19,5 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 19,8 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 36,1 prosenttia.

Viennin arvo Saksaan laski 29,0 prosenttia, mutta viennin arvo Ruotsiin nousi 8,4 prosenttia joulukuussa. Vienti Kiinaan nousi 31,5 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan laski 15,8 prosenttia, mutta vienti Yhdysvaltoihin nousi 15,8 prosenttia. Vienti Alankomaihin nousi 24,2 prosenttia, mutta vienti Venäjälle laski 50,1 prosenttia. Tuonti Kiinasta laski 27,9 prosenttia, mutta tuonti Ruotsista nousi 1,8 prosenttia. Tuonti Venäjältä laski 83,6 prosenttia joulukuussa. Tuonti Saksasta laski 11,1 prosenttia, mutta tuonti Yhdysvalloista nousi 191,7 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Joulukuu 2021 Joulukuu 2022 Muutos % Tammi-joulukuu 2021 Tammi-joulukuu 2022 Muutos %
Vienti (fob) 7 410 6 758 -8,8 68 908 81 727 18,6
Tuonti (cif) 7 641 7 234 -5,3 72 936 92 366 26,6
Tase -231 -476   -4 027 -10 639  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Joulukuu 2021 Joulukuu 2022 Muutos %
2022:12/2022:11
Muutos %
2022:12/2021:12
Keskiarvo*
2022:01-2022:12
Muutos %
2022:01-2022:12/
2021:01-2021:12
Viennin volyymi-indeksi 121,2 99,8 -14,7 -17,7 99,6 -4,9
Tuonnin volyymi-indeksi 116,4 99,3 -5,5 -14,7 103,9 0,8
Viennin yksikköarvoindeksi 126,4 141,4 -1,2 11,8 141,5 24,2
Tuonnin yksikköarvoindeksi 130,5 146,2 -0,6 12,0 146,8 24,9

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Öljyjalosteiden, kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden ja malmien viennin arvo kasvoi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski 28,9 prosenttia joulukuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo nousi 26,4 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 13,2 prosenttia joulukuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 3,1 prosenttia, mutta sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 8,8 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo laski 68,1 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 86,9 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 16,4 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvon laskua selittää osittain myös vertailukuukauden risteilyalustoimitus.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 0,6 prosenttia joulukuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 6,7 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 13,8 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo laski 31,0 prosenttia, mutta vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo nousi 1,1 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 57,3 prosenttia joulukuussa. Sekä vientihinnat että -määrät nousivat edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo laski 17,4 prosenttia joulukuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo laski 3,1 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo laski 19,3 prosenttia joulukuussa. Muovien viennin arvo laski 26,5 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 18,9 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 10,6 prosenttia joulukuussa vientihintojen laskettua. Raudan ja teräksen viennin arvo laski 18,4 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo laski 6,9 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo laski 29,4 prosenttia, mutta sinkin viennin arvo nousi 34,5 prosenttia. Nikkelin viennin arvo nousi 9,4 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi 20,0 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo kasvoi 15,8 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski 3,7 prosenttia edeltävän vuoden joulukuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 45,1 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo nousi 32,6 prosenttia.

Energiatuotteiden tuonnin arvo kasvoi joulukuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi 48,0 prosenttia joulukuussa. Sähkön tuonnin arvo laski 26,7 prosenttia joulukuussa tuontimäärien laskettua. Sähkön tuontihinnat nousivat.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 3,6 prosenttia, mutta sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin laski 10,9 prosenttia joulukuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 23,5 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti laski 55,2 prosenttia. Henkilöautojen tuonti nousi 3,9 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo laski kokonaisuudessaan 13,2 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo laski 19,3 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuonnin arvo laski 35,8 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua 13,1 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti laski 4,9 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo laski 20,5 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo nousi 6,5 prosenttia. Vaatteiden ja jalkineiden tuonnin arvo nousi 23,4 prosenttia, mutta muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo laski 13,1 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo laski 3,3 prosenttia.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2019 ─ 2022, joulukuu 2022
  • Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2019 ─ 2022, joulukuu 2022
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, joulukuu 2021 ja 2022

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.3.2023