Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto joulukuussa 2019

28.2.2020 9.00


Kuukausitilasto, joulukuu 2019

Tulli, Tilastointi

Vientimäärät kasvoivat selvästi, mutta vientihinnat laskivat joulukuussa

Tuontihintoihin kirjattiin nousua, tuontimääriin laskua

Suomen tavaraviennin arvo nousi joulukuussa 13,4 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,6 miljardia euroa. Vientimäärät nousivat 14,7 prosenttia, mutta vientihinnat laskivat 0,4 prosenttia vuoden 2018 vastaavasta kuukaudesta. Tuonnin arvo laski joulukuussa 1,5 prosenttia ja oli noin 5,3 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 1,9 prosenttia, mutta tuontimäärät laskivat 2,7 prosenttia vuoden 2018 joulukuuhun verrattuna. Tammi-joulukuussa viennin arvo kasvoi 2,0 prosenttia, mutta tuonnin arvo laski 1,4 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.  

Kauppatase oli joulukuussa 317 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tammi-joulukuussa kauppatase oli 726 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2018 joulukuussa kauppatase oli 428 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-joulukuussa noin 2,9 miljardia euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni joulukuussa vuoden 2018 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat ja vientihinnat laskivat. Pisteluku oli joulukuussa 98,6 ja edellisvuonna 100,8. Vaihtosuhde heikkeni vuoden 2019 marraskuusta, jolloin pisteluku oli 98,8.

Useiden päätavararyhmien viennin arvoon kirjattiin joulukuussa laskua marraskuun tapaan. Kokonaisviennin arvon kuitenkin käänsi jyrkkään kasvuun joulukuulle osunut, arvoltaan suuri alustoimitus Italiaan. Kokonaisviennin arvoa nosti myös öljyjalosteiden viennin arvon selvä kasvu. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden, metsäteollisuuden tuotteiden, henkilöautojen ja metallien viennin arvoon tilastoitiin huomattavaa laskua. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kokonaisviennin arvon lasku oli hidasta. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvoon tilastoitiin pientä nousua. Myös nikkelin viennin arvo nousi joulukuussa. Kokonaistuonnin arvon laskua joulukuussa selittää osin vertailukuukauden lentokonehankinta. Kulutustavaroiden ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuontiin kirjattiin joulukuulle nousua.

Vienti EU-maihin kasvoi 25 prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolelle laski kaksi prosenttia joulukuussa. Vienti Italiaan moninkertaistui laivatoimituksen vuoksi. Vienti Ruotsiin ja Venäjälle kasvoi, mutta vienti muihin suuriin vientimaihin laski joulukuussa. Tuonti EU-maista laski kolme prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta nousi prosentin joulukuussa. Tuonti Venäjältä, Kiinasta ja Saksasta kasvoi, mutta tuonti Ruotsista ja Alankomaista laski joulukuussa. Vienti Isoon-Britanniaan laski 23 prosenttia joulukuussa ja viisi prosenttia tammi-joulukuussa. Tuonti Isosta-Britanniasta kasvoi neljä prosenttia joulukuussa, mutta laski kolme prosenttia tammi-joulukuussa. Tammi-joulukuussa sekä vienti EU-maihin että EU:n ulkopuolelle kasvoi kaksi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista oli vuodentakaisella tasolla, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kolme prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Joulukuu 2018 Joulukuu 2019 Muutos % Tammi-joulukuu 2018 Tammi-joulukuu 2019 Muutos %
Vienti (fob) 4 948 5 611 +13,4 63 682 64 932 +2,0
Tuonti (cif) 5 376 5 294 -1,5 66 585 65 658 -1,4
Tase -428 317   -2 903 -726  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Joulukuu 2018 Joulukuu 2019 Muutos %
2019:12/2019:11
Muutos %
2019:12/2018:12
Keskiarvo *
2019:01-2019:12
Muutos %
2019:01-2019:12/
2018:01-2018:12
Viennin volyymi-indeksi 94,5 108,3 +10,7 +14,7 103,0 +1,1
Tuonnin volyymi-indeksi 105,3 102,5 +1,3 -2,7 106,3 +0,8
Viennin yksikköarvoindeksi 118,1 117,6 -0,2 -0,4 118,8 +1,0
Tuonnin yksikköarvoindeksi 117,2 119,4 +0,1 +1,9 117,8 -1,8

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Alustoimitus nosti kokonaisviennin arvoa, mutta useiden päätavararyhmien viennin arvo laski

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi 55 prosenttia joulukuussa. Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski kuusi prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi seitsemän prosenttia joulukuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo säilyi vuoden 2018 joulukuun tasolla. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi kolme prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo moninkertaistui joulukuussa Italiaan suuntautuneen, tilastoarvoltaan 931 miljoonan euron alustoimituksen vuoksi. Muista kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 41 prosenttia 132 miljoonaan euroon. Autoja vietiin joulukuussa 6 081 kappaletta, kun vienti ylsi vuoden 2018 joulukuussa 10 621 autoon. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi kaksi prosenttia vuoden 2018 joulukuusta.

Öljytuotteiden viennin arvo kasvoi 51 prosenttia joulukuussa sekä vientihintojen että -määrien noustua selvästi. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo laski seitsemän prosenttia joulukuussa vientimäärien laskun myötä. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo laski 13 prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo viisi prosenttia. Muovien viennin arvo väheni seitsemän prosenttia. Lannoitteiden viennin arvo pieneni 16 prosenttia.   

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 16 prosenttia joulukuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni 13 prosenttia sekä vientimäärien että -hintojen laskun vuoksi. Paperimassan viennin arvo laski 28 prosenttia joulukuussa. Vientimäärät nousivat hieman, mutta vientihinnat laskivat marraskuun tapaan jyrkästi. Sahatavaran viennin arvo laski seitsemän prosenttia sekä vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 35 prosenttia joulukuussa.  

Metallien ja metallituotteiden viennin arvon jyrkkä lasku jatkui joulukuussa. Laskua kertyi 29 prosenttia. Teräksen ja raudan viennin arvo laski 37 prosenttia vuoden takaisesta vientimäärien laskun myötä. Laskua selittää vuoden 2018 joulukuun arvoltaan suuri kaasuputkien vienti. Muiden metallien viennin arvo laski 28 prosenttia joulukuussa, joista kuparin viennin arvo laski 51 prosenttia ja sinkin viennin arvo 29 prosenttia, mutta nikkelin viennin arvo nousi 17 prosenttia marraskuun tapaan vientihintojen nousun vuoksi. Koboltin viennin arvo laski joulukuussa 56 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 13 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi seitsemän prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski 13 prosenttia vuoden 2018 joulukuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi yhdeksän prosenttia nikkelimalmien ja -rikasteiden viennin kasvun myötä.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvo nousi kaksi prosenttia joulukuussa. Poltto- ja voiteluaineiden sekä investointitavaroiden tuonnin arvo pieneni prosentin. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 19 prosenttia vertailukuukauden lentokonehankinnasta johtuen. Kulutustavaroiden tuonnin arvo nousi neljä prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kuusi prosenttia joulukuussa.  


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi@tulli.fi

Suomen vienti ja tuonti 2016 ─ 2019
  • Suomen vienti ja tuonti 2016 ─ 2019

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.3.2020