Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto huhtikuussa 2021

30.6.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi kasvoi 10,2 prosenttia ja tuonnin volyymi 17,4 prosenttia huhtikuussa

Tuontihinnat nousivat vientihintoja jyrkemmin huhtikuussa

Suomen tavaraviennin arvo nousi huhtikuussa 18,7 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,3 miljardia euroa. Vertailukuukautena vuoden 2020 huhtikuussa viennin arvo laski 19,2 prosenttia. Vientimäärät nousivat kuluvan vuoden huhtikuussa 10,2 prosenttia ja vientihinnat 8,6 prosenttia vuodentakaisesta. Tuonnin arvo nousi huhtikuussa 29,9 prosenttia ja arvo oli 5,5 miljardia euroa. Viime vuoden huhtikuussa tuonnin arvo väheni 27,1 prosenttia. Tuontihinnat nousivat tämän vuoden huhtikuussa 10,4 prosenttia ja tuontimäärät 17,4 prosenttia edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna. Tammi-huhtikuussa 2021 viennin yhteenlaskettu arvo nousi 7,5 prosenttia ja tuonnin arvo 7,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli huhtikuussa 250 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-huhtikuussa 2021 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 1,2 miljardia euroa, mikä oli 28 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metsäteollisuuden tuotteiden osalta tammi-huhtikuussa vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä pieneni vuoden takaisesta, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi. Alijäämä suureni malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni öljyn ja öljytuotteiden sekä elintarvikkeiden kaupassa tammi-huhtikuussa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni huhtikuussa vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat vientihintoja jyrkemmin. Pisteluku oli huhtikuussa 97,8 ja edellisvuonna 99,4 Vaihtosuhde nousi hieman vuoden 2021 maaliskuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo nousi 3,7 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 18,3 prosenttia huhtikuussa. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo suureni 13,1 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo nousi 14,2 prosenttia, mutta elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo laski, 1,1 prosenttia. Kuljetusvälineiden sekä niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo yli kaksinkertaistui.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 5,6 prosenttia, mutta kulutustavaroiden tuonnin arvo nousi 6,6 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 16,4 prosenttia kasvua ja investointitavaroiden tuonnin arvoon 16,8 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja osien tuonnin arvo nousi 151,8 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 60,7 prosenttia huhtikuussa vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Vienti EU-maihin kasvoi 22,3 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 14,7 prosenttia huhtikuussa. Tuonti EU-maista nousi 33,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 24,4 prosenttia huhtikuussa. Vienti Saksaan kasvoi 33,4 prosenttia, vienti Ruotsiin 15,9 prosenttia ja vienti Kiinaan 22,6 prosenttia huhtikuussa. Vienti Isoon-Britanniaan suureni huhtikuussa 39,4 prosenttia. Vienti Yhdysvaltoihin laski 4,7 prosenttia, mutta vienti Alankomaihin kasvoi 2,9 prosenttia. Tuonti Saksasta kasvoi 42,4 prosenttia, tuonti Venäjältä 36,9 prosenttia, tuonti Ruotsista 33,0 prosenttia ja tuonti Kiinasta 21,3 prosenttia huhtikuussa. Tuonti Isosta-Britanniasta nousi 3,5 prosenttia.

Tammi-huhtikuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin nousi 7,6 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 7,5 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 7,8 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 6,3 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Huhtikuu 2020 Huhtikuu 2021 Muutos % Tammi-huhtikuu 2020 Tammi-huhtikuu 2021 Muutos %
Vienti (fob) 4 449 5 282 18,7 18 880 20 304 7,5
Tuonti (cif) 4 258 5 531 29,9 20 093 21 546 7,2
Tase 191 -250   -1214 -1 242  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Huhtikuu 2020 Huhtikuu 2021 Muutos %
2021:04/2021:03
Muutos %
2021:04/2020:04
Keskiarvo *
2020:05-2021:04
Muutos %
2020:05-2021:04/
2019:05-2020:04
Viennin volyymi-indeksi 87,7 96,6 -9,5 10,2 95,0 -3,6
Tuonnin volyymi-indeksi 85,7 100,6 -9,6 17,4 98,1 -5,0
Viennin yksikköarvoindeksi 114,3 124,1 2,0 8,6 116,2 -1,3
Tuonnin yksikköarvoindeksi 115,0 127,0 1,6 10,4 118,6 0,8

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Lähes kaikkien päävientialojen viennin arvo kasvoi huhtikuussa verrattuna edellisvuoden vastaavan kuukauden alhaisiin arvoihin

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 21,5 prosenttia huhtikuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo kasvoi 17,6 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi vain 0,3 prosenttia huhtikuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 28,6 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 21,8 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo yhteensä suureni 110,0 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo yli nelinkertaistui vertailukuukauden alhaisesta arvosta.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo nousi 8,3 prosenttia huhtikuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo kuitenkin laski 2,6 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 1,7 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo nousi 73,0 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 19,6 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 7,0 prosenttia huhtikuussa, vientihinnat nousivat rajusti, mutta vientimäärät laskivat. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 13,8 prosenttia huhtikuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 4,1 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo väheni 1,0 prosenttia. Muovien viennin arvo kasvoi 26,9 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 26,6 prosenttia huhtikuussa. Raudan ja teräksen viennin arvo nousi 33,4 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo nousi 14,4 prosenttia huhtikuussa sekä vientimäärien että -hintojen noustua. Muista metalleista kuparin viennin arvo nousi 94,5 prosenttia, sinkin viennin arvo 46,3 prosenttia ja nikkelin viennin arvo 32,4 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 35,2 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo laski 9,9 prosenttia sekä kojeiden ja mittareiden viennin arvo 2,3 prosenttia viime vuoden huhtikuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 75,0 prosenttia.

Myös tuonnissa lähes kaikkien päätavararyhmien tuonnin arvo nousi huhtikuussa vertailukuukauden alhaisiin arvoihin nähden

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo kasvoi 61,0 prosenttia tuontihintojen merkittävästä noususta johtuen. Tuontimäärät vähenivät samaan aikaan. Sähkön tuonnin arvo nousi 85,7 prosenttia huhtikuussa pääasiassa tuontihintojen nousun vuoksi. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 41,5 prosenttia huhtikuussa ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 12,4 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen tuonnin arvo nousi 234,3 prosenttia ja niiden osien 177,8 prosenttia. Tavarankuljetusautojen tuonti suureni 116,2 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 27,1 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonti nousi 20,6 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin kasvua 3,4 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti nousi 12,6 prosenttia. Elintarvikkeiden tuonnin arvo väheni 4,9 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 27,2 prosenttia. Vaatteiden tuonnin arvo nousi 23,8 prosenttia, mutta muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo väheni 18,0 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo nousi 15,7 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, huhtikuu 2021
  • Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, huhtikuu 2021
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammi-huhtikuu 2020 ja 2021

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.7.2021