Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto huhtikuussa 2020

30.6.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 15,4 prosenttia ja tuonnin volyymi 23,1 prosenttia huhtikuussa

Laskua myös sekä vientihinnoissa että tuontihinnoissa

Suomen tavaraviennin arvo laski huhtikuussa 19,9 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 4,4 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 15,4 prosenttia ja vientihinnat 4,4 prosenttia viime vuoden huhtikuusta. Tuonnin arvo laski huhtikuussa 26,8 prosenttia ja oli arvoltaan lähes 4,3 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 3,8 prosenttia ja tuontimäärät 23,1 prosenttia viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Tammi-huhtikuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 14,5 prosenttia ja tuonnin arvo 9,1 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. 

Kauppatase kääntyi huhtikuussa 144 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Viime vuoden huhtikuussa kauppatase oli 321 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-huhtikuussa 2020 kauppataseen alijäämää oli kertynyt runsas 1,2 miljardia euroa. Vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla kauppatase oli 51 miljoonaa euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni hieman huhtikuussa vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli huhtikuussa 99,4 ja edellisvuonna 99,9. Vaihtosuhde heikkeni myös kuluvan vuoden maaliskuusta, jolloin pisteluku oli 100,6. 

Viennin arvoon tilastoitiin laskua useassa päätavararyhmässä huhtikuussa. Koneiden ja laitteiden viennin arvo yhteensä laski yli kymmeneksen. Kuljetusvälineiden viennin arvon lasku oli yli 60 prosenttia. Henkilöautojen vienti väheni 84,2 prosenttia. Öljyjalosteiden viennin arvo laski lähemmäs 60 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti yhteensä pieneni lähes kymmeneksen. Paperin ja pahvin viennin arvo laski 7,3 prosenttia ja sahatavaran vienti yli neljänneksen. Paperimassan viennin arvo pienentyi 5,3 prosenttia. Raudan ja teräksen viennin arvoon kirjattiin laskua yli 40 prosenttia. Kasvua tilastoitiin huhtikuussa erityisesti lääkevalmisteiden, mutta myös elintarvikkeiden, kojeiden ja mittareiden sekä voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvoon. 

Lähes kaikkien tuonnin pääryhmien tuonnin arvo laski merkittävästi huhtikuussa. Eniten laski poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo, 67,9 prosenttia ja kuljetusvälineiden tuonnin arvo, 67,5 prosenttia. Investointitavaroiden ja kulutustavaroiden tuonnin arvo väheni reippaasti yli kymmeneksen. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti väheni 7,5 prosenttia

Vienti EU-maihin laski 21,4 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 18,0 prosenttia huhtikuussa. Tuonti EU-maista laski 26,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 26,8 prosenttia huhtikuussa. Vienti laski lähes kaikkiin suurimpiin kauppakumppaneihin. Vienti Saksaan laski 37,6 prosenttia, Isoon-Britanniaan 39,6 prosenttia ja Yhdysvaltoihin 28,6 prosenttia. Vienti Viroon ja Japaniin sen sijaan kasvoi, noin puoli prosenttia kumpaankin. Tuonti Saksasta väheni 30,4 prosenttia, Venäjältä 54,8 prosenttia ja Yhdysvalloista 30,7 prosenttia. Tuonti Kiinasta kasvoi 6,8 prosenttia. Tammi-huhtikuussa vienti EU-maihin väheni 14,8 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 14,1 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 7,7 prosenttia ja EU-maiden ulkopuolelta 11,1 prosenttia. 

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Huhtikuu 2019 Huhtikuu 2020 Muutos % Tammi-huhtikuu 2019 Tammi-huhtikuu 2020 Muutos %
Vienti (fob) 5 505 4 412 -19,9 21 983 18 796 -14,5
Tuonti (cif) 5 827 4 268 -26,8 22 034 20 035 -9,1
Tase -321 144   -51 -1 239  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Huhtikuu 2019 Huhtikuu 2020 Muutos %
2020:04/2020:03
Muutos %
2020:04/2019:04
Keskiarvo *
2019:05-2020:04
Muutos %
2019:05-2020:04/
2018:05-2019:04
Viennin volyymi-indeksi 103,6 87,7 -11,2 -15,4 98,6 -3,7
Tuonnin volyymi-indeksi 111,5 85,7 -20,5 -23,1 103,3 -2,4
Viennin yksikköarvoindeksi 119,5 114,3 -0,9 -4,4 117,8 -0,7
Tuonnin yksikköarvoindeksi 119,6 115,0 0,4 -3,8 117,6 -2,2

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Viennin arvoon tilastoitiin laskua useissa tavararyhmissä huhtikuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti laski 25,0 prosenttia huhtikuussa. Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski 22,5 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 6,9 prosenttia huhtikuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo sen sijaan nousi 42,0 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 17,1 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo pieneni 62,4 prosenttia, joista henkilöautojen viennin arvo laski 84,2 prosenttia 50 miljoonaan euroon. Autoja vietiin huhtikuussa 2 315 kappaletta, kun vienti ylsi viime vuoden huhtikuussa 14 674 autoon. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo väheni 16,2 prosenttia viime vuoden huhtikuusta.  

Öljytuotteiden viennin arvo laski 57,8 prosenttia huhtikuussa erityisesti vientihintojen laskun vuoksi. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 0,7 prosenttia huhtikuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo pieneni 8,5 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo nousi 60,1 prosenttia 76 miljoonaan euroon. Muovien viennin arvo väheni 6,2 prosenttia ja lannoitteiden 5,6 prosenttia.   

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 9,9 prosenttia huhtikuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni 7,3 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 5,3 prosenttia huhtikuussa. Sahatavaran viennin arvo laski 27,6 prosenttia ja vanerin, lastu- sekä kuitulevyn yms. viennin arvo 16,0 prosenttia.  

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 28,9 prosenttia. Teräksen ja raudan viennin arvo laski 43,3 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien viennin arvo pieneni 0,4 prosenttia huhtikuussa, joista nikkelin viennin arvo nousi 35,2 prosenttia ja kuparin viennin arvo 4,9 prosenttia. Koboltin viennin arvo väheni 18,1 prosenttia ja sinkin 23,8 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 15,7 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 13,3 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 6,5 prosenttia edellisvuoden huhtikuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 2,0 prosenttia. 

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvo väheni 7,5 prosenttia ja investointitavaroiden tuonnin arvo 14,3 prosenttia huhtikuussa. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo pieneni 67,9 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti laski 67,5 prosenttia. Vertailuvuoden 160 miljoonan arvoinen lentokonetuonti Ranskasta vaikutti osaltaan kuljetusvälineiden tuonnin arvon muutoksen laskuun. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti laski 5,1 prosenttia sekä kulutustavaroiden tuonti 13,2 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
etunimi.sukunimi@tulli.fi

Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, huhtikuu 2020
  • Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, huhtikuu 2020

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.7.2020