Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2023

27.4.2023 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 18,6 prosenttia, tuonnin volyymi 19,1 prosenttia helmikuussa

Tuontihinnat nousivat 3,7 prosenttia, vientihinnat 7,4 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo laski helmikuussa 13,5 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,0 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 18,6 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 7,4 prosenttia vuoden 2022 helmikuusta. Tuonnin arvo laski helmikuussa 17,2 prosenttia ja oli 5,7 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 3,7 prosenttia, mutta tuonnin volyymi laski 19,1 prosenttia vuoden 2022 helmikuuhun verrattuna. Tammi-helmikuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 2,5 prosenttia ja tuonnin arvo 10,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Viennin volyymin viimeisimmän 12 kuukauden muutos oli -6,0 prosenttia (12-kuukauden liukuva keskiarvo, maaliskuu 2022 - helmikuu 2023). Tuonnin volyymin vastaava muutos oli -2,1 prosenttia.

Kauppatase oli helmikuussa 717 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-helmikuussa 2023 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 1,0 miljardia euroa, mikä oli 1,1 miljardia euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden ja teollisuuden koneiden ja laitteiden osalta edellisvuoteen verrattuna. Metallien ja mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden kaupan ylijäämä pieneni. Alijäämä suureni elintarvikkeiden ja juomien kohdalla, mutta pieneni malmien ja metalliromun, raakaöljyn ja öljyjalosteiden sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde parani edellisen vuoden helmikuusta, koska vientihinnat nousivat enemmän kuin tuontihinnat. Pisteluku oli helmikuussa 97,9 ja edellisen vuoden helmikuussa 94,4. Vaihtosuhde heikkeni vuoden 2023 tammikuusta.

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2020 ─ 2023, helmikuu 2023

Kulutustavaroiden viennin arvo nousi helmikuussa

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo laski helmikuussa 0,5 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 26,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo laski 1,6 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo nousi 53,1 prosenttia, mutta elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo laski 10,6 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo laski 27,1 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 26,8 prosenttia laskua helmikuussa, mutta investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 0,2 prosenttia vuoden 2022 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 14,7 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo laski 28,8 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 3,3 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 12,0 prosenttia.

Viennin arvo Yhdysvaltoihin kasvussa helmikuussa

Viennin arvo EU-maihin laski 10,9 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 17,2 prosenttia helmikuussa. Tuonti EU-maista laski 3,0 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 33,1 prosenttia helmikuussa. Tammi-helmikuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin laski 1,9 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 3,2 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla myös 1,9 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta väheni 20,1 prosenttia. Helmikuussa viennin arvo Saksaan laski 26,0 prosenttia ja viennin arvo Ruotsiin 15,1 prosenttia. Vienti Kiinaan laski 25,2 prosenttia, mutta vienti Yhdysvaltoihin nousi 12,8 prosenttia. Vienti Venäjälle laski 71,0 prosenttia. Tuonti Kiinasta laski 25,8 prosenttia, mutta tuonti Ruotsista nousi 8,8 prosenttia. Tuonti Venäjältä laski 86,1 prosenttia helmikuussa. Tuonti Saksasta laski 13,0 prosenttia, mutta tuonti Yhdysvalloista nousi 5,8 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Helmikuu 2022 Helmikuu 2023 Muutos % Tammi-helmikuu 2022 Tammi-helmikuu 2023 Muutos %
Vienti (fob) 5 743 4 965 -13,5 11 514 11 231 -2,5
Tuonti (cif) 6 861 5 683 -17,2 13 667 12 251 -10,4
Tase -1 118 -717   -2 153 -1 020  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Helmikuu 2022 Helmikuu 2023 Muutos %
2023:02/2023:01
Muutos %
2023:02/2022:02
Keskiarvo*
2022:03-2023:02
Muutos %
2022:03-2023:02/
2021:03-2022:02
Viennin volyymi-indeksi 91,5 74,5 -20,1 -18,6 98,2 -6,0
Tuonnin volyymi-indeksi 98,8 79,9 -14,9 -19,1 101,9 -2,1
Viennin yksikköarvoindeksi 129,7 139,4 -0,5 7,4 143,2 21,1
Tuonnin yksikköarvoindeksi 137,4 142,4 1,6 3,7 147,7 209

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Huom: Ulkomaan tavarakaupan tilastoinnissa käytettäviä estimointimenetelmiä on uudistettu alkaen tammikuun 2023 tilastoista. Lue lisää tiedotteesta.

Öljyjalosteiden viennin arvo kasvoi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski 4,5 prosenttia helmikuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski 8,7 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 5,9 prosenttia helmikuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 4,6 prosenttia ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo 26,8 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo laski 43,2 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 66,9 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo laski 23,8 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 28,4 prosenttia helmikuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 20,7 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 3,6 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo laski 56,5 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 31,6 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 3,0 prosenttia helmikuussa. Vientihinnat nousivat, vientimäärät laskivat edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo laski 9,6 prosenttia helmikuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo väheni 28,5 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo nousi 201,7 prosenttia helmikuussa. Muovien viennin arvo laski 24,8 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 48,6 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 34,6 prosenttia helmikuussa vientimäärien laskettua. Raudan ja teräksen viennin arvo laski 47,6 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo laski 23,5 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo laski 50,3 prosenttia, mutta sinkin viennin arvo nousi 3,2 prosenttia. Nikkelin viennin arvo nousi 33,5 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 4,0 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo laski 9,6 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo nousi 2,2 prosenttia edellisen vuoden helmikuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo laski 27,1 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo nousi 26,6 prosenttia.

Sähkövirran tuonnin arvo laski helmikuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo laski 26,9 prosenttia helmikuussa. Sähkön tuonnin arvo laski 37,4 prosenttia tuontimäärien laskettua.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 4,9 prosenttia, mutta sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin laski 8,1 prosenttia helmikuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 13,1 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti laski 41,7 prosenttia. Henkilöautojen tuonti laski 5,9 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo laski kokonaisuudessaan 30,1 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo laski 38,7 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuonnin arvo laski 32,5 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua 19,0 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti laski 2,1 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo laski 41,5 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 4,3 prosenttia. Vaatteiden ja jalkineiden tuonnin arvo laski 14,2 prosenttia, ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo laski 29,3 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo nousi 4,0 prosenttia.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, helmikuu 2022 ja 2023
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, helmikuu 2022 ja 2023

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.5.2023