Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2021

30.4.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi kasvoi 7,2 prosenttia, tuonnin volyymi laski 4,3 prosenttia helmikuussa

Tuontihinnat nousivat vientihintoja jyrkemmin helmikuussa

Suomen tavaraviennin arvo nousi helmikuussa 8,0 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 4,8 miljardia euroa. Vientimäärät nousivat 7,2 prosenttia ja vientihinnat 2,2 prosenttia vuoden 2020 helmikuusta. Tuonnin arvo laski helmikuussa 1,3 prosenttia ja oli lähes 5,2 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 4,9 prosenttia, mutta tuontimäärät laskivat 4,3 prosenttia vuoden 2020 helmikuuhun verrattuna. Tammi-helmikuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 1,5 prosenttia ja tuonnin arvo 5,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Metsäteollisuuden lakot vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä vaikuttivat alentavasti vertailukuukauden viennin arvoon ja siten vuoden 2021 helmikuun viennin muutosprosenttiin.

Kauppatase oli helmikuussa 349 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-helmikuussa 2021 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 659 miljoonaa euroa, mikä oli 404 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metsäteollisuuden osalta tammi-helmikuussa vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden ja metallien kaupan ylijäämä pieneni vuoden takaisesta. Alijäämä suureni malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni öljyn ja öljytuotteiden sekä elintarvikkeiden kaupassa tammi-helmikuussa vuoden takaisesta.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni helmikuussa vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat vientihintoja jyrkemmin. Pisteluku oli helmikuussa 95,1 ja edellisvuonna 97,7. Vaihtosuhde heikkeni myös vuoden 2021 tammikuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo laski 5,0 prosenttia, mutta teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo nousi 21,4 prosenttia helmikuussa. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo väheni 6,8 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo laski 3,2 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 9,9 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 9,1 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 9,1 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 6,6 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 10,6 prosenttia kasvua. Investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 0,8 prosenttia, mutta kuljetusvälineiden tuonnin arvo laski 12,8 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo laski 8,5 prosenttia helmikuussa vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Vienti EU-maihin nousi 10,3 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 5,1 prosenttia helmikuussa. Tuonti EU-maista laski 4,0 prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta nousi 3,0 prosenttia helmikuussa. Vienti Saksaan kasvoi 13,6 prosenttia, vienti Ruotsiin 10,7 prosenttia ja vienti Kiinaan 48,5 prosenttia helmikuussa. Myös vienti Isoon-Britanniaan kasvoi helmikuussa, 3,7 prosenttia. Vienti Yhdysvaltoihin laski 5,6 prosenttia ja vienti Alankomaihin 16,9 prosenttia. Tuonti Venäjältä kasvoi 1,0 prosenttia, tuonti Ruotsista 3,4 prosenttia ja tuonti Kiinasta 11,8 prosenttia. Tuonti Saksasta laski 3,8 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 27,4 prosenttia.

Tammi-helmikuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin oli viime vuoden tasolla, mutta vienti EU:n ulkopuolelle laski 3,4 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 5,1 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 5,5 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Helmikuu 2020 Helmikuu 2021 Muutos % Tammi-helmikuu 2020 Tammi-helmikuu 2021 Muutos %
Vienti (fob) 4 455 4 813 8,0 9 364 9 221 -1,5
Tuonti (cif) 5 229 5 162 -1,3 10 427 9 880 -5,2
Tase -774 -349   -1 063 -659  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Helmikuu 2020 Helmikuu 2021 Muutos %
2021:02/2021:01
Muutos %
2021:02/2020:02
Keskiarvo *
2020:03-2021:02
Muutos %
2020:03-2021:02/
2019:03-2020:02
Viennin volyymi-indeksi 85,7 91,9 7,1 7,2 93,6 -6,7
Tuonnin volyymi-indeksi 99,6 95,3 5,3 -4,3 96,6 -8,5
Viennin yksikköarvoindeksi 116,4 119,0 2,2 2,2 114,9 -3,1
Tuonnin yksikköarvoindeksi 119,2 125,1 4,0 4,9 116,7 -1,3

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo nousi helmikuussa jyrkästi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski 0,7 prosenttia helmikuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo kasvoi 8,1 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo laski 14,8 prosenttia helmikuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 27,8 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 5,0 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo kasvoi 7,4 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo nousi 15,9 prosenttia. Öljytuotteiden viennin arvo laski 7,6 prosenttia helmikuussa vientimäärien laskun vuoksi. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 9,9 prosenttia helmikuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo laski 0,9 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo sen sijaan nousi 7,8 prosenttia. Muovien viennin arvo kasvoi 32,1 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden viennin suuriin kasvulukuihin helmikuussa 2021 vaikutti olennaisesti vertailuvuoden 2020 lakot. Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo nousi 57,4 prosenttia helmikuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 43,9 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 74,0 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo nousi 73,2 prosenttia, ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 264,2 prosenttia.

Sähkön tuonnin arvo kasvoi selvästi helmikuussa, kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti laski

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo laski 26,1 prosenttia. Sähkön tuonnin arvo nousi 134,8 prosenttia helmikuussa. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 5,0 prosenttia helmikuussa. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo kasvoi 5,7 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti laski 20,5 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 1,5 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonti väheni 11,2 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua 5,8 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti laski 10,7 prosenttia. Elintarvikkeiden tuonnin arvo väheni 8,9 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 47,8 prosenttia, mutta vaatteiden tuonnin arvo laski 7,1 prosenttia. Muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo kasvoi 24,1 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonti laski 8,9 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 1853
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, helmikuu 2021
  • Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, helmikuu 2021
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammi-helmikuu 2020 ja 2021

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.5.2021