Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2020

30.4.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Vientimäärät jatkoivat laskuaan helmikuussa. Vientihintojen lasku oli vähäistä

Tuontihinnat nousivat, mutta tuontimäärät laskivat helmikuussa

Suomen tavaraviennin arvo laski helmikuussa 14,6 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 4,4 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 13,3 prosenttia ja vientihinnat 1,1 prosenttia viime vuoden helmikuusta. Tuonnin arvo laski helmikuussa 2,4 prosenttia ja oli noin 5,1 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 1,4 prosenttia, mutta tuontimäärät laskivat 2,7 prosenttia viime vuoden helmikuuhun verrattuna.

Kauppatase oli helmikuussa 746 miljoonaa euroa alijäämäinen. Viime vuoden helmikuussa kauppatase oli 121 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-helmikuussa 2020 kauppataseen alijäämä oli noin miljardi euroa. Vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla ylijäämää oli kertynyt 393 miljoonaa euroa. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni helmikuussa vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat ja vientihinnat laskivat. Pisteluku oli helmikuussa 97,7 ja edellisvuonna 100,1. Vaihtosuhde parani vuoden 2019 tammikuusta, jolloin pisteluku oli 96,8.

Metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo romahti helmikuussa. Lasku johtui osaltaan metsäteollisuuden lakoista. Myös öljyjalosteiden, henkilöautojen, sähkötekniikan sekä raudan ja teräksen viennin arvo laski jyrkästi. Kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvon lasku oli hitaampaa. Kasvua tilastoitiin helmikuussa teollisuuden koneiden ja laitteiden, kuparin, nikkelin, kullan ja elintarvikkeiden viennin arvoon. Kaikkien pääryhmien tuonnin arvoon kirjattiin laskua. Nopeinta lasku oli poltto- ja voiteluaineiden tuonnin kohdalla.

Iso-Britannia erosi EU:sta 31.1.2020. Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilastoissa maan tiedot on siirretty helmikuun 2020 julkaisuista lähtien maaryhmästä EU-maat EU:n ulkopuolisiin maihin. Vertailtavuuden ja aikasarjojen yhtenäisyyden vuoksi tiedot on siirretty myös takautuvasti aikasarjoihin. Siirto vaikuttaa maaryhmien ”EU-maat”, ”ulkokaupan maat” ja ”muu Eurooppa” tilastoarvoihin, muutosprosentteihin ja osuuksiin, mutta ei ulkomaankaupan kokonaisarvoihin tai euromaiden tietoihin. Yksikköarvon ja volyymi-indeksien laskennassa Iso-Britannia (GB) on siirretty vuonna 2020 ulkokaupan maaryhmään helmikuusta alkaen siten, että tammikuu on toinen linkkikuukausi (joulukuun lisäksi). Tammikuun indeksit on laskettu painoilla, joilla GB on maaryhmässä EU-maat. Helmikuun tilastokuukaudesta alkaen tammikuuta käytetään uutena linkkikuukautena, jossa GB on ulkokaupan maaryhmässä. Siirto vaikuttaa yksikköarvo- ja volyymi-indeksien EU-vienti ja –tuonti- sekä ulkovienti ja –tuonti -aikasarjojen pistelukuihin ja muutoksiin helmikuusta 2020 lähtien.

Vienti EU-maihin laski 13,6 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 15,7 prosenttia helmikuussa. Tuonti EU-maista laski 1,5 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 3,7 prosenttia helmikuussa. Vienti kaikkiin suurimpiin kauppakumppaneihin laski. Tuonti Kiinasta kasvoi helmikuussa hieman, mutta tuonti muista suurista kauppakumppaneista laski. Tammi-helmikuussa vienti EU-maihin laski 17,7 prosenttia ja vienti EU-maiden ulkopuolelle 13,0 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 2,9 prosenttia ja EU-maiden ulkopuolelta 2,7 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan laski 31,2 prosenttia helmikuussa ja 17,3 prosenttia tammi-helmikuussa. Tuonti väheni helmikuussa 0,1 prosenttia, mutta tammi-helmikuussa tuonti maasta kasvoi 1,9 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Helmikuu 2019 Helmikuu 2020 Muutos % Tammi-helmikuu 2019 Tammi-helmikuu 2020 Muutos %
Vienti (fob) 5 144 4 394 -14,6 10 981 9 258 -15,7
Tuonti (cif) 5 265 5 140 -2,4 10 588 10 292 -2,8
Tase -121 -746   393 -1 034  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Helmikuu 2019 Helmikuu 2020 Muutos %
2020:02/2020:01
Muutos %
2020:02/2019:02
Keskiarvo *
2019:03-2020:02
Muutos %
2019:03-2020:02/
2018:03-2019:02
Viennin volyymi-indeksi 98,8 85,7 -8,5 -13,3 100,3 -2,7
Tuonnin volyymi-indeksi 102,4 99,6 +1,7 -2,7 105,5 +0,1
Viennin yksikköarvoindeksi 117,7 116,4 -0,5 -1,1 118,5 +0,6
Tuonnin yksikköarvoindeksi 117,6 119,2 -1,4 +1,4 118,3 -1,5

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo romahti helmikuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti laski 3,6 prosenttia helmikuussa. Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski 5,0 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi 5,9 prosenttia helmikuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo kasvoi 39,1 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 14,0 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo laski 12,5 prosenttia, joista henkilöautojen viennin arvo laski 13,7 prosenttia 214 miljoonaan euroon. Autoja vietiin helmikuussa 9 624 kappaletta, kun vienti ylsi viime vuoden helmikuussa 11 098 autoon. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo laski 3,3 prosenttia viime vuoden helmikuusta.  

Öljytuotteiden viennin arvo laski 32,1 prosenttia helmikuussa erityisesti vientimäärien laskun vuoksi. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo laski 0,8 prosenttia helmikuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo laski 1,7 prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo nousi 22,3 prosenttia. Muovien viennin arvo väheni 18,8 prosenttia. Lannoitteiden viennin arvo pieneni 10,8 prosenttia.   

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski jopa 47,6 prosenttia helmikuussa. Laskua selittävät osaltaan metsäsektorin helmikuun lakot. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni 47,2 prosenttia erityisesti vientimäärien laskun vuoksi. Paperimassan viennin arvo laski 51,9 prosenttia helmikuussa. Sekä vientimäärät että vientihinnat laskivat jyrkästi. Sahatavaran viennin arvo laski 43,2 prosenttia ja vanerin, lastu- sekä kuitulevyn yms. viennin arvo 72,2 prosenttia helmikuussa.  

Metallien ja metallituotteiden viennin arvon lasku jatkui helmikuussa. Laskua kertyi 9,7 prosenttia. Teräksen ja raudan viennin arvo laski 22,8 prosenttia vuoden takaisesta. Laskua selittää viime kuukausien tapaan vertailukuukauden arvoltaan suuri kaasuputkien vienti. Muiden metallien viennin arvo nousi 16,0 prosenttia helmikuussa, joista kuparin viennin arvo kasvoi 12,0 prosenttia ja nikkelin viennin arvo jopa 73,8 prosenttia. Sinkin viennin arvo laski 7,8 prosenttia ja koboltin viennin arvo 31,7 prosenttia helmikuussa. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 8,4 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 9,7 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski 18,8 prosenttia vuoden 2019 helmikuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 31,8 prosenttia kuparikiven viennin kasvun myötä. Kullan viennin arvo kasvoi 52,6 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvo väheni 3,1 prosenttia ja investointitavaroiden 0,6 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo pieneni 15,3 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti laski 1,1 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti laski myös 1,1 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonti 1,3 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, helmikuu 2020
  • Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, helmikuu 2020

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.5.2020