Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2019

30.4.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Sekä vientihinnat että -määrät nousivat helmikuussa

Kauppataseen alijäämä vertailukuukautta pienempi

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi helmikuussa seitsemän prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli 5,1 miljardia euroa. Sekä vientihinnat että vientimäärät nousivat helmikuussa. Volyymi kohosi 4,5 prosenttia ja vientihinnat 2,5 prosenttia. Tuonnin arvo kasvoi helmikuussa prosentin ja oli hieman yli 5,2 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 1,5 prosenttia ja tuontimäärät 0,6 prosenttia vuoden takaisesta. Tammi-helmikuussa viennin arvo kasvoi yhdeksän prosenttia, mutta tuonnin arvo laski prosentin vuodesta 2018.   

Kauppatase oli helmikuussa 87 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-helmikuussa kauppataseeseen kuitenkin kertyi 428 miljoonaa euroa ylijäämää. Vuoden 2018 helmikuussa kauppatase oli 369 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-helmikuussa 593 miljoonaa euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] parani helmikuussa vuoden 2018 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat nousivat tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli helmikuussa 100,1 ja edellisvuonna 99,1. Vaihtosuhde heikkeni tammikuusta, jolloin pisteluku oli 100,3.

Koneiden ja laitteiden vienti kasvoi helmikuussa vahvasti mm. koneiden osien, traktoreiden ja sähköjohtimien viennin kasvun ansiosta. Henkilöautojen viennin arvo oli lähes viime vuoden helmikuun tasolla. Öljyjalosteiden viennin arvo kasvoi, mutta muun kemianteollisuuden vienti oli alavireistä. Teräksen ja raudan viennin arvon kasvua vahvisti kaasuputkien vienti avomerelle 74 miljoonan euron arvosta. Sekä kemiallisen että mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo nousi helmikuussa vakaasti. Kojeiden ja mittareiden viennin kasvu oli hieman nopeampaa. Laskua kirjattiin helmikuussa kuparin, nikkelin ja koboltin vientiin. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden, investointitavaroiden ja kulutustavaroiden tuonnin arvo laski, mutta kuljetusvälineiden ja energiatuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin kasvua.

Vienti EU-maihin kasvoi seitsemän prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle kuusi prosenttia helmikuussa viime vuoden helmikuuhun verrattuna. Vienti Kiinaan ja Ruotsiin laski ja vienti Saksaan oli vuoden takaisella tasolla, mutta vienti muihin suuriin kauppakumppaneihin kasvoi. Tuonti EU-maista kasvoi kolme prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski neljä prosenttia helmikuussa. Tuonti Saksasta ja Alankomaista väheni, mutta tuonti muista suurista tuontimaista kasvoi. Tammi-helmikuussa vienti EU-maihin kasvoi 12 prosenttia ja ulkokaupan vienti neljä prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi kaksi prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kuusi prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Helmikuu 2018 Helmikuu 2019 Muutos % Tammi-helmikuu 2018 Tammi-helmikuu 2019 Muutos %
Vienti (fob) 4 807 5 124 +7 10 021 10 932 +9
Tuonti (cif) 5 176 5 211 +1 10 614 10 504 -1
Tase -369 -87   -593 +428  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Helmikuu 2018 Helmikuu 2019 Muutos %
2019:02/2019:01
Muutos %
2019:02/2018:02
Keskiarvo *
2018:03-2019:02
Muutos %
2018:03-2019:02/
2017:03-2018:02
Viennin volyymi-indeksi 94,6 98,8 -12,0 +4,5 103,1 +2,5
Tuonnin volyymi-indeksi 101,8 102,4 -1,6 +0,6 105,4 -1,2
Viennin yksikköarvoindeksi 114,8 117,7 +0,6 +2,5 117,8 +4,1
Tuonnin yksikköarvoindeksi 115,9 117,6 +0,7 +1,5 120,1 +7,2

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi 13 prosenttia helmikuussa. Ryhmän tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti kasvoi kuusi prosenttia ja teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden, mm. paperiteollisuuden koneiden osien ja traktoreiden, vienti 11 prosenttia. Teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi viidenneksen. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo kasvoi 27 prosenttia. Erityisesti ryhmän viennin arvoa nosti sähköjohtimien ja verkkolaitteiden viennin vahvuus. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi kolme prosenttia. Henkilöautojen viennin arvo kuitenkin laski prosentin 246 miljoonaan euroon.

Öljytuotteiden viennin arvo kasvoi yhdeksän prosenttia helmikuussa. Sekä vientimäärät että -hinnat nousivat vuoden takaisesta. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo laski kuusi prosenttia. Peruskemikaalien viennin arvo laski 21 prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo säilyi viime vuoden tasolla. Muovien viennin arvo kohosi kolme prosenttia, mutta lannoitteiden vienti laski 12 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kasvoi neljä prosenttia helmikuussa. Paperin ja pahvin viennin arvo nousi neljä prosenttia. Tavararyhmän vientimäärät laskivat 793 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat nousivat. Paperimassan viennin arvo nousi seitsemän prosenttia helmikuussa. Vientimäärät nousivat 339 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat laskivat. Sahatavaran viennin arvo enentyi kaksi prosenttia vuoden takaisesta vientimäärien noustua. Vanerin ja muiden levytuotteiden viennin arvo kasvoi prosentin.

Metallisektorin tuotteiden viennin arvo vahvistui kymmenen prosenttia helmikuussa. Teräksen ja raudan vienti kasvoi 24 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvua selittää erityisesti kaasuputkien vienti avomerelle 74 miljoonan euron arvosta. Ryhmän viennin arvoa nosti myös teräslevyvalmisteiden viennin arvon neljän prosentin nousu. Muiden metallien vienti laski 11 prosenttia helmikuussa, joista kuparin vienti laski 18 prosenttia, koboltin vienti 36 prosenttia ja nikkelin vienti viidenneksen. Sinkin vienti nousi kuusi prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 15 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 13 prosenttia, mutta malmien ja metalliromun vienti laski 18 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden viennin arvo kasvoi 13 prosenttia vuoden takaisesta 229 miljoonaan euroon.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti laski kymmenen prosenttia helmikuussa. Poltto- ja voiteluaineiden tuonti kasvoi 16 prosenttia, mutta investointitavaroiden tuonti laski kahdeksan prosenttia. Kuljetusvälineiden tuonti nousi neljänneksen, mutta kulutustavaroiden tuonti laski kaksi prosenttia. Kuljetusvälineiden tuonnin arvoa nosti lentokonetuonti Ranskasta. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti säilyi viime vuoden helmikuun tasolla.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2016-2019
  • Suomen vienti ja tuonti 2016-2019

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.5.2019