Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto heinäkuussa 2021

30.9.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi nousi 10,7 prosenttia, tuonnin volyymi 6,2 prosenttia heinäkuussa

Tuontihinnat nousivat 15,7 prosenttia, vientihinnat 14,4 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi heinäkuussa 24,6 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,5 miljardia euroa. Viennin volyymi nousi 10,7 prosenttia ja vientihinnat 14,4 prosenttia vuoden 2020 heinäkuusta. Tuonnin arvo nousi heinäkuussa 21,1 prosenttia ja oli 5,9 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 15,7 prosenttia ja tuonnin volyymi 6,2 prosenttia vuoden 2020 heinäkuuhun verrattuna. Tammi-heinäkuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 15,6 prosenttia ja tuonnin arvo 14,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vertailukuukautena, vuoden 2020 heinäkuussa viennin arvo laski 12,4 prosenttia ja tuonnin arvo 11,9 prosenttia.

Kauppatase oli heinäkuussa 408 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-heinäkuussa 2021 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 2,2 miljardia euroa, mikä oli 103 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metsäteollisuuden osalta tammi-heinäkuussa vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä pieneni vuoden takaisesta, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi hieman. Alijäämä suureni malmien ja metalliromun, kuljetusvälineiden sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni elintarvikkeiden kaupassa tammi-heinäkuussa vuoden takaisesta.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni heinäkuussa vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat vientihintoja jyrkemmin. Pisteluku oli heinäkuussa 99,0 ja edellisvuonna 100,2. Vaihtosuhde parani vuoden 2021 kesäkuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo nousi 8,7 prosenttia heinäkuussa ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 39,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo nousi 10,5 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo nousi 23,3 prosenttia, mutta elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo laski 3,7 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 15,5 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 37,2 prosenttia kasvua heinäkuussa, ja investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 5,0 prosenttia vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo suureni 4,3 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 49,6 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 0,1 prosenttia, mutta kulutustavaroiden tuonnin arvo laski 0,3 prosenttia.

Vienti EU-maihin nousi 23,4 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 26,1 prosenttia heinäkuussa. Tuonti EU-maista nousi 21,3 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 20,7 prosenttia heinäkuussa.

Vienti Saksaan kasvoi 20,7 prosenttia, vienti Ruotsiin 15,4 prosenttia ja vienti Kiinaan 19,3 prosenttia heinäkuussa. Vienti Isoon-Britanniaan nousi 18,6 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 67,5 prosenttia heinäkuussa. Vienti Alankomaihin nousi 16,6 prosenttia ja vienti Venäjälle 17,4 prosenttia. Tuonti Kiinasta laski 3,0 prosenttia, mutta tuonti Ruotsista nousi 39,7 prosenttia ja tuonti Venäjältä 19,3 prosenttia heinäkuussa. Tuonti Saksasta nousi 14,1 prosenttia, mutta tuonti Isosta-Britanniasta laski 39,3 prosenttia.

Tammi-heinäkuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin nousi 14,7 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 16,7 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 15,5 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 12,5 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Heinäkuu 2020 Heinäkuu 2021 Muutos % Tammi-heinäkuu 2020 Tammi-heinäkuu 2021 Muutos %
Vienti (fob) 4 444 5 537 24,6 31 896 36 873 15,6
Tuonti (cif) 4 910 5 945 21,1 34 185 39 060 14,3
Tase -467 -408   -2 289 -2 187  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Heinäkuu 2020 Heinäkuu 2021 Muutos %
2021:07/2021:06
Muutos %
2021:07/2020:07
Keskiarvo *
2020:08-2021:07
Muutos %
2020:08-2021:07/
2019:08-2020:07
Viennin volyymi-indeksi 86,2 95,5 -5,8 10,7 97,9 3,7
Tuonnin volyymi-indeksi 97,2 103,2 1,2 6,2 100,1 0,2
Viennin yksikköarvoindeksi 115,2 131,7 4,8 14,4 119,6 2,7
Tuonnin yksikköarvoindeksi 115,0 133,0 1,1 15,7 122,7 5,1

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Metsäteollisuuden tuotteiden ja turkisnahkojen viennin kasvu jatkui nopeana heinäkuussa

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 11,0 prosenttia heinäkuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski 1,7 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi 3,0 prosenttia heinäkuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 4,8 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 27,6 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi 19,0 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo nousi 4,2 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo kasvoi 68,7 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 7,4 prosenttia heinäkuussa vientihintojen nousun vuoksi. Vientimäärät laskivat. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 30,8 prosenttia heinäkuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 8,9 prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo 61,6 prosenttia. Muovien viennin arvo kasvoi 48,5 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 34,5 prosenttia heinäkuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 14,3 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 73,1 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo suureni 85,0 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 11,8 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 55,8 prosenttia heinäkuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo kasvoi 80,7 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 40,8 prosenttia heinäkuussa sekä vientimäärien että -hintojen noustua. Muista metalleista kuparin viennin arvo suureni 53,9 prosenttia ja sinkin viennin arvo 73,9 prosenttia. Nikkelin viennin arvo oli viime vuoden tasolla. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 20,3 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo laski 9,4 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo nousi 14,9 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo kasvoi 37,9 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo laski heinäkuussa 8,9 prosenttia. Turkisnahkojen viennin arvo moninkertaistui 87 miljoonaan euroon.

Sähkön tuonti kasvoi jyrkästi heinäkuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi 30,5 prosenttia. Tuontimäärät laskivat, mutta tuontihinnat nousivat selvästi. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 310,8 prosenttia heinäkuussa erityisesti tuontihintojen noustua. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 6,6 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 4,6 prosenttia heinäkuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti suureni 6,1 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 32,9 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonti kasvoi 44,8 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 26,7 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti suureni 25,5 prosenttia. Elintarvikkeiden tuonnin arvo laski 0,2 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 80,6 prosenttia. Vaatteiden tuonnin arvo laski 12,9 prosenttia ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo 6,3 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonti nousi 7,6 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, heinäkuu 2021
  • Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, heinäkuu 2021
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammi-heinäkuu 2020 ja 2021

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.10.2021