Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto heinäkuussa 2020

30.9.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 10,3 prosenttia ja tuonnin volyymi 9,6 prosenttia heinäkuussa

Vientihinnat laskivat hieman tuontihintoja jyrkemmin

Suomen tavaraviennin arvo laski heinäkuussa 13,8 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 4,4 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 10,3 prosenttia ja vientihinnat 3,2 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Tuonnin arvo laski heinäkuussa 13,1 prosenttia ja oli noin 4,8 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 2,4 prosenttia ja tuontimäärät 9,6 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Tammi-heinäkuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 16,8 prosenttia ja tuonnin arvo 12,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli heinäkuussa 465 miljoonaa euroa alijäämäinen. Viime vuoden heinäkuussa kauppatase oli 498 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-heinäkuussa 2020 kauppataseen alijäämää oli kertynyt lähes 2,2 miljardia euroa. Vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla kauppatase oli 508 miljoonaa euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni heinäkuussa vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli heinäkuussa 100,2 ja edellisvuonna 101,0. Pisteluku ei muuttunut kuluvan vuoden kesäkuusta.

Viime kuukausien tapaan viennin arvoon tilastoitiin laskua useassa päätavararyhmässä heinäkuussa. Kuljetusvälineiden viennin arvon lasku oli 14,9 prosenttia. Öljyjalosteiden viennin arvo laski 23,7 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti yhteensä pieneni 17,6 prosenttia. Paperin ja pahvin viennin arvo laski 17,8 prosenttia ja sahatavaran vienti 8,4 prosenttia. Paperimassan viennin arvo pienentyi 27,3 prosenttia. Raudan ja teräksen viennin arvoon kirjattiin 51,9 prosenttia laskua. Kasvua tilastoitiin heinäkuussa paperikoneiden, traktoreiden, lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden sekä kullan viennin arvoon.

Kaikkien arvoltaan suurimpien tavararyhmien tuontiin kirjattiin laskua heinäkuussa. Jyrkintä tuonnin lasku oli poltto- ja voiteluaineiden kohdalla. Investointitavaroiden, kulutustavaroiden ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvon lasku oli selvästi hitaampaa. Vienti EU-maihin laski 9,9 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 17,9 prosenttia heinäkuussa. Tuonti EU-maista laski 11,4 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 15,3 prosenttia heinäkuussa. Vienti lähes kaikkiin suurimpiin vientimaihin laski heinäkuussa. Vienti Saksaan laski 15,0 prosenttia, vienti Ruotsiin 7,5 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 38,2 prosenttia. Vienti Alankomaihin kasvoi 3,3 prosenttia. Tuonti Kiinasta kasvoi 1,9 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 31,1 prosenttia, mutta tuonti muista suurista tuontimaista laski heinäkuussa. Tuonti Saksasta laski 17,0 prosenttia ja tuonti Ruotsista 13,2 prosenttia. Tammi-heinäkuussa vienti EU-maihin väheni 16,5 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 17,1 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 10,7 prosenttia ja EU-maiden ulkopuolelta 14,3 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Heinäkuu 2019 Heinäkuu 2020 Muutos % Tammi-heinäkuu 2019 Tammi-heinäkuu 2020 Muutos %
Vienti (fob) 5 073 4 375 -13,8 38 137 31 747 -16,8
Tuonti (cif) 5 571 4 839 -13,1 38 645 33 921 -12,2
Tase -498 -465   -508 -2 175  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Heinäkuu 2019 Heinäkuu 2020 Muutos %
2020:07/2020:06
Muutos %
2020:07/2019:07
Keskiarvo *
2019:08-2020:07
Muutos %
2019:08-2020:07/
2018:08-2019:07
Viennin volyymi-indeksi 96,2 86,2 -3,5 -10,3 94,5 -8,1
Tuonnin volyymi-indeksi 107,6 97,2 +2,0 -9,6 99,9 -6,1
Viennin yksikköarvoindeksi 119,0 115,2 +1,2 -3,2 116,4 -2,0
Tuonnin yksikköarvoindeksi 117,9 115,0 +1,2 -2,4 116,8 -2,1

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Öljyjalosteiden, paperimassan ja henkilöautojen vienti laski selvästi heinäkuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski 4,1 prosenttia heinäkuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo kasvoi 11,5 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo laski 5,4 prosenttia heinäkuussa. Erikoiskoneiden viennin arvoa nosti erityisesti traktoreiden sekä paperiteollisuuskoneiden ja niiden osien viennin arvon kasvu. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 19,5 prosenttia sähkögeneraattoreiden ja -moottoreiden viennin arvon nousun vuoksi. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 14,6 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo pieneni 14,9 prosenttia, joista henkilöautojen viennin arvo laski 20,5 prosenttia 211 miljoonaan euroon. Autoja vietiin heinäkuussa 9 104 kappaletta, kun vienti ylsi viime vuoden heinäkuussa 10 967 autoon. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo väheni 9,8 prosenttia viime vuoden heinäkuusta.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 23,7 prosenttia heinäkuussa vientihintojen laskun vuoksi. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo laski 5,9 prosenttia heinäkuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo pieneni 8,4 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo sen sijaan nousi 3,3 prosenttia. Muovien viennin arvo väheni 14,2 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 17,6 prosenttia heinäkuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni 17,8 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 27,3 prosenttia heinäkuussa. Sahatavaran viennin arvo laski 8,4 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 13,4 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 34,1 prosenttia heinäkuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo laski 51,9 prosenttia vuoden takaisesta. Viime kuukausien tapaan teräksen ja raudan viennin arvon laskua selittää osin vertailukuukauden arvoltaan suuri kaasuputkien vienti. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo laski 4,4 prosenttia heinäkuussa, joista nikkelin viennin arvo laski 2,2 prosenttia, mutta kuparin viennin arvo nousi 0,4 prosenttia. Koboltin viennin arvo nousi 6,2 prosenttia ja sinkin 3,4 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 3,7 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 6,0 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski 24,4 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 34,5 prosenttia erityisesti nikkelimalmien viennin nousun myötä. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo nousi 58,0 prosenttia 63 miljoonaan euroon.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvo väheni 12,8 prosenttia heinäkuussa. Investointitavaroiden tuonnin arvo laski 7,0 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo pieneni 32,2 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti laski 14,2 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti laski 1,5 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonti 9,0 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 1853
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, heinäkuu 2020
  • Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, heinäkuu 2020

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.10.2020