Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto heinäkuussa 2019

30.9.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Vientimäärät nousivat, mutta vientihinnat laskivat heinäkuussa

Tavaravienti Saksaan ja Yhdysvaltoihin kasvoi

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi heinäkuussa 0,7 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli viisi miljardia euroa. Vientimäärät nousivat 2,8 prosenttia, mutta vientihinnat laskivat 1,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta. Tuonnin arvo suureni heinäkuussa 1,8 prosenttia ja oli noin 5,5 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 3,3 prosenttia, mutta tuontimäärät kasvoivat 4,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tammi-heinäkuussa viennin arvo kasvoi 3,2 prosenttia, mutta tuonnin arvo laski 0,2 prosenttia vuoden 2018 vastaavalta ajanjaksolta.

Kauppatase kääntyi heinäkuussa 448 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tammi-heinäkuussa kauppatase oli 315 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2018 heinäkuussa kauppatase oli 384 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-heinäkuussa lähes 1,6 miljardia euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] parani heinäkuussa vuoden 2018 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat vähemmän kuin tuontihinnat. Pisteluku oli heinäkuussa 101,0 ja edellisvuonna 99,1. Vaihtosuhde parani myös kuluvan vuoden kesäkuusta, jolloin pisteluku oli 100,9.

Sekä teollisuuden että sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo kasvoi maltillisesti heinäkuussa. Myös kuljetusvälineiden vienti nousi heinäkuussa. Metallien viennin arvoa nosti viime kuukausien tapaan kaasuputkien vienti avomerelle ja Venäjälle. Öljytuotteiden ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kehittyi heikosti heinäkuussa. Myös kemianteollisuuden vienti laski hieman.

Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo laski heinäkuussa, mutta muiden pääryhmien tuonnin arvo kasvoi. Nopeinta tuonnin kasvu oli kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden osalta. Myös kulutustavaroiden ja elintarvikkeiden tuonti nousi heinäkuussa.

Vienti EU-maihin laski kolme prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolelle nousi kuusi prosenttia vertailukuukaudesta heinäkuussa. Vienti Yhdysvaltoihin, Venäjälle ja Saksaan kasvoi heinäkuussa, mutta vienti muihin suurimpiin kauppakumppaneihin laski. Tuonti EU-maista kasvoi kolme prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta yhden prosentin heinäkuussa. Tuonti Kiinasta ja Saksasta kasvoi, mutta tuonti muista suurista kauppakumppaneista laski. Vienti Isoon-Britanniaan laski heinäkuussa 11 prosenttia ja tuonti 10 prosenttia. Tammi-heinäkuussa vienti EU-maihin kasvoi yhden prosentin ja ulkokaupan vienti kuusi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi prosentin, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia. 

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Heinäkuu 2018 Heinäkuu 2019 Muutos % Tammi-heinäkuu 2018 Tammi-heinäkuu 2019 Muutos %
Vienti (fob) 5 004 5 040 +0,7 36 845 38 028 +3,2
Tuonti (cif) 5 389 5 488 +1,8 38 404 38 343 -0,2
Tase -384 -448   -1 559 -315  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Heinäkuu 2018 Heinäkuu 2019 Muutos %
2019:07/2019:06
Muutos %
2019:07/2018:07
Keskiarvo *
2018:08-2019:07
Muutos %
2018:08-2019:07/
2017:08-2018:07
Viennin volyymi-indeksi 93,5 96,2 -4,5 +2,8 102,8 +1,5
Tuonnin volyymi-indeksi 103,0 107,6 +8,3 +4,4 106,4 +0,2
Viennin yksikköarvoindeksi 120,7 119,0 +0,7 -1,4 118,8 +3,3
Tuonnin yksikköarvoindeksi 121,9 117,9 +0,6 -3,3 119,4 +2,9

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Koneiden, laitteiden ja myös kuljetusvälineiden vienti kasvussa heinäkuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi neljä prosenttia heinäkuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 15 prosenttia. Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo nousi seitsemän prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 13 prosenttia heinäkuussa. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo kasvoi viisi prosenttia. Verkkolaitteiden viennin arvo suureni 35 prosenttia vertailukuukaudesta. Kuljetusvälineiden viennin arvo kääntyi viiden prosentin nousuun heinäkuussa. Ryhmän tavaroista henkilöautojen viennin arvo nousi kolme prosenttia. Autoja vietiin heinäkuussa 10 958 kappaletta. Tavarankuljetus- ja erikoisautojen vienti kasvoi 44 prosenttia vuodentakaisesta.  

Öljytuotteiden viennin arvo laski 21 prosenttia heinäkuussa. Vientimäärät laskivat noin viidenneksen ja vientihinnat kolme prosenttia. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo laski prosentin heinäkuussa. Peruskemikaalien viennin arvo väheni 12 prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo kasvoi saman12 prosenttia. Muovien viennin arvo suureni kuusi prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti laski kuusi prosenttia heinäkuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski myös kuusi prosenttia. Tavararyhmän vientimäärät laskivat yhdeksän prosenttia, mutta vientihinnat nousivat hieman. Paperimassan viennin arvo laski 11 prosenttia heinäkuussa. Vientimäärät nousivat 18 prosenttia, mutta vientihinnat laskivat neljänneksen. Sahatavaran viennin arvo väheni neljä prosenttia vuoden takaisesta. Vanerin ja muiden levytuotteiden viennin arvo sen sijaan nousi, yhden prosentin.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 16 prosenttia heinäkuussa. Teräksen ja raudan vienti kasvoi 40 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvua selittää erityisesti kaasuputkien vienti avomerelle ja Venäjälle 169 miljoonan euron arvosta. Muiden metallien viennin arvo laski 14 prosenttia heinäkuussa, joista kuparin viennin arvo laski yhdeksän prosenttia, sinkin kolme prosenttia ja nikkelin 16 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo suureni seitsemän prosenttia heinäkuussa. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 17 prosenttia sekä kojeiden ja mittareiden viennin arvo 15 prosenttia vuoden takaisesta. Malmien ja metalliromun, pääasiassa nikkelimalmin ja nikkelikiven, viennin arvo laski 28 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti oli samalla tasolla heinäkuussa kuin vuotta aiemmin. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo pieneni kymmenen prosenttia. Investointitavaroiden tuonnin arvo nousi yhden prosentin ja kuljetusvälineiden tuonnin arvo 15 prosenttia. Kulutustavaroiden tuonnin arvoon tuli kasvua kahdeksan prosenttia ja elintarvikkeiden tuontiin seitsemän prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2016 ─ 2019, heinäkuu 2019
  • Suomen vienti ja tuonti 2016 ─ 2019, heinäkuu 2019

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.10.2019