Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto elokuussa 2023

27.10.2023 9.00Tulli, tilastointi

Viennin volyymi nousi 1,0 prosenttia, tuonnin volyymi laski 11,5 prosenttia elokuussa

Tuontihinnat laskivat 14,1 prosenttia, vientihinnat 9,2 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo laski elokuussa 9,6 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,1 miljardia euroa. Viennin volyymi nousi 1,0 prosenttia, mutta vientihinnat laskivat 9,2 prosenttia vuoden 2022 elokuusta. Tuonnin arvo laski elokuussa 24,4 prosenttia ja oli 6,1 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 14,1 prosenttia, ja tuonnin volyymi väheni 11,5 prosenttia vuoden 2022 elokuuhun verrattuna. Tammi-elokuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 6,1 prosenttia ja tuonnin arvo 17,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Viennin volyymin viimeisimmän 12 kuukauden muutos oli -4,7 prosenttia (12 kuukauden liukuva keskiarvo, syyskuu 2022 - elokuu 2023). Tuonnin volyymin vastaava muutos oli -9,4 prosenttia.

Kauppatase oli elokuussa 16 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tammi-elokuussa 2023 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 1,5 miljardia euroa, mikä oli 7,5 miljardia euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä metallien osalta edellisvuoteen verrattuna. Sekä mekaanisen että kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden kaupan ylijäämä pieneni. Alijäämä suureni kuljetusvälineiden kohdalla, mutta pieneni malmien ja metalliromun, raakaöljyn ja öljyjalosteiden sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde parani edellisen vuoden elokuusta, koska tuontihinnat laskivat vientihintoja voimakkaammin. Pisteluku oli elokuussa 101,1 ja edellisen vuoden elokuussa 95,7. Vaihtosuhde ei muuttunut vuoden 2023 heinäkuusta.

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2020 ─ 2023, elokuu 2023

Investointitavaroiden viennin arvo nousi elokuussa

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo nousi elokuussa 2,5 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo laski 15,2 prosenttia ja poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo 13,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kulutustavaroiden viennin arvo nousi 2,8 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo laski 7,2 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 5,4 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti laski 31,4 prosenttia ja investointitavaroiden tuonnin arvo 9,5 prosenttia elokuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 1,9 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo väheni 49,4 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 5,7 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 14,1 prosenttia.

Kauppa tärkeimpien kauppakumppanimaiden kanssa laskusuuntaista

Viennin arvo EU-maihin laski 10,8 prosenttia, ja viennin arvo EU:n ulkopuolelle 8,0 prosenttia elokuussa. Tuonti EU-maista laski 21,1 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 28,3 prosenttia. Tammi-elokuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin laski 5,5 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 6,8 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 11,9 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 23,8 prosenttia. Elokuussa viennin arvo Saksaan väheni 19,5 prosenttia ja viennin arvo Ruotsiin 7,9 prosenttia. Vienti Kiinaan laski 24,1 prosenttia, ja vienti Yhdysvaltoihin 5,8 prosenttia. Tuonti Kiinasta laski 32,6 prosenttia, ja tuonti Ruotsista 40,9 prosenttia. Tuonti Saksasta laski 7,9 prosenttia ja tuonti Yhdysvalloista 10,5 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Elokuu 2022 Elokuu 2023 Muutos % Tammi-elokuu 2022 Tammi-elokuu 2023 Muutos %
Vienti (fob) 6 729 6 081 -9,6 52 830 49 625 -6,1
Tuonti (cif) 8 023 6 066 -24,4 61 894 51 146 -17,4
Tase -1 294 16   -9 064 -1 522  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Elokuu 2022 Elokuu 2023 Muutos %
2023:08/2023:07
Muutos %
2023:08/2022:08
Keskiarvo*
2022:09-2023:08
Muutos %
2022:09-2023:08/
2021:09-2022:08
Viennin volyymi-indeksi 95,1 96,0 15,8 1,0 97,9 -4,7
Tuonnin volyymi-indeksi 104,7 92,6 3,5 -11,5 96,5 -9,4
Viennin yksikköarvoindeksi 146,0 132,6 -0,8 -9,2 139,0 3,5
Tuonnin yksikköarvoindeksi 152,6 131,1 -0,8 -14,1 140,4 0,6

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Lääkevienti kasvoi elokuussa

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 6,8 prosenttia elokuussa. Teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi 17,0 prosenttia elokuussa, ja teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo nousi 12,6 prosenttia. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 6,4 prosenttia, mutta kuljetusvälineiden viennin arvo laski 31,4 prosenttia elokuussa. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 18,5 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 63,9 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 34,2 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 28,0 prosenttia elokuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 26,3 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 35,1 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo laski 23,8 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 28,0 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 5,0 prosenttia elokuussa. Vientihinnat laskivat, vientimäärät nousivat. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo laski 21,2 prosenttia elokuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo väheni 35,7 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo kasvoi 86,0 prosenttia elokuussa. Muovien viennin arvo laski 27,6 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 56,4 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 16,3 prosenttia elokuussa. Raudan ja teräksen viennin arvo laski 21,1 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo laski 12,2 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo nousi 7,1 prosenttia. Sinkin viennin arvo laski 14,8 prosenttia ja nikkelin viennin arvo 21,2 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 5,8 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo laski 1,9 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 11,6 prosenttia edellisen vuoden elokuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 19,7 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo nousi 55,8 prosenttia.

Sähkövirran tuonnin arvo jatkoi laskuaan elokuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo laski 26,6 prosenttia elokuussa. Sähkön tuonnin arvo laski 94,2 prosenttia. Sekä tuontihinnat että -määrät laskivat.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski 20,4 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 2,8 prosenttia elokuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 1,8 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti laski 20,0 prosenttia. Henkilöautojen tuonti nousi 24,1 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo laski kokonaisuudessaan 32,2 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo laski 36,1 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuonnin arvo laski 33,4 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua 26,7 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti laski 5,0 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo laski 54,5 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 6,5 prosenttia. Vaatteiden ja jalkineiden tuonnin arvo laski 20,8 prosenttia, ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo laski 22,5 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo laski 9,6 prosenttia.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, elokuu 2022 ja 2023
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, elokuu 2022 ja 2023

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.11.2023