Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto elokuussa 2019

31.10.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Vientimäärät nousivat hieman, mutta vientihinnat laskivat elokuussa

Metsäteollisuuden tuotteiden ja öljyjalosteiden vienti elokuussa alavireistä

Suomen tavaraviennin arvo laski elokuussa 1,2 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli viisi miljardia euroa. Vientimäärät nousivat 0,3 prosenttia, mutta vientihinnat laskivat 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta. Tuonnin arvo laski elokuussa kuusi prosenttia ja oli noin 5,3 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 6,0 prosenttia, mutta tuontimäärät kasvoivat 2,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tammi-elokuussa viennin arvo kasvoi 2,6 prosenttia, mutta tuonnin arvo laski 0,8 prosenttia vuoden 2018 vastaavalta ajanjaksolta.

Kauppatase oli elokuussa 245 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-elokuussa kauppatase oli 649 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2018 elokuussa kauppatase oli 523 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-elokuussa lähes 2,1 miljardia euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] parani elokuussa vuoden 2018 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat vähemmän kuin tuontihinnat. Pisteluku oli elokuussa 101,5 ja edellisvuonna 95,9. Vaihtosuhde parani myös kuluvan vuoden heinäkuusta, jolloin pisteluku oli 101,0.

Metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvoon tuli elokuussa selvää laskua vientimäärien pudottua. Myös öljyjalosteiden viennin arvo laski huomattavasti vientimäärien laskun myötä. Kemianteollisuuden tuotteiden, teräslevyjen, nikkelin ja malmien viennin arvo laski myös. Koneiden ja laitteiden vienti kasvoi elokuussa. Henkilöautojen viennin arvo moninkertaistui poikkeuksellisen heikosta vertailukuukaudesta. Kuljetusvälineiden viennin arvoa kohotti myös säiliöaluksen vienti Kyprokselle. Viime kuukausien tapaan kaasuputkien vienti avomerelle ja Venäjälle oli arvoltaan huomattavaa elokuussa. Kulutustavaroiden sekä kuljetusvälineiden ja näiden osien tuonnin arvo kasvoi, mutta muiden pääryhmien tuonnin arvoon tuli laskua. Jyrkintä lasku oli teollisuuden tuotantotarvikkeiden kohdalla.

Vienti EU-maihin säilyi viime vuoden tasolla, mutta vienti EU:n ulkopuolelle laski kolme prosenttia vertailukuukaudesta elokuussa. Vienti Ruotsiin, Venäjälle ja Saksaan kasvoi elokuussa, mutta vienti Yhdysvaltoihin, Isoon-Britanniaan ja Alankomaihin laski. Tuonti EU-maista laski neljä prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta yhdeksän prosenttia elokuussa. Tuonti Ruotsista, Kiinasta ja Yhdysvalloista kasvoi, mutta tuonti Saksasta, Venäjältä ja Alankomaista laski. Vienti Isoon-Britanniaan laski 17 prosenttia elokuussa ja viisi prosenttia tammi-elokuussa. Tuonti Isosta-Britanniasta laski 13 prosenttia elokuussa ja neljä prosenttia tammi-elokuussa. Tammi-elokuussa vienti EU-maihin kasvoi yhden prosentin ja ulkokaupan vienti viisi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista säily viime vuoden tasolla, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kolme prosenttia. 

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Elokuu 2018 Elokuu 2019 Muutos % Tammi-elokuu 2018 Tammi-elokuu 2019 Muutos %
Vienti (fob) 5 101 5 039 -1,2 41 946 43 022 +2,6
Tuonti (cif) 5 624 5 284 -6,0 44 028 43 671 -0,8
Tase -523 -245   -2 082 -649  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Elokuu 2018 Elokuu 2019 Muutos %
2019:08/2019:07
Muutos %
2019:08/2018:08
Keskiarvo *
2018:09-2019:08
Muutos %
2018:09-2019:08/
2017:09-2018:08
Viennin volyymi-indeksi 96,7 97,0 +0,8 +0,3 102,8 +1,4
Tuonnin volyymi-indeksi 102,1 104,9 -2,4 +2,7 106,6 +0,4
Viennin yksikköarvoindeksi 118,7 118,0 -0,9 -0,6 118,7 +2,7
Tuonnin yksikköarvoindeksi 123,8 116,3 -1,3 -6,0 118,8 +1,5

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Heikko vertailukuukausi selittää henkilöautojen viennin jyrkkää kasvua elokuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi yhdeksän prosenttia elokuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 45 prosenttia. Laskua selittää vertailukuukauden huomattava mäntämoottoreiden vienti. Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo säilyi viime vuoden tasolla, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi viisi prosenttia elokuussa. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo kasvoi kolme prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi jopa 90 prosenttia elokuussa. Nousua selittää henkilöautojen viennin arvon moninkertaistuminen 132 miljoonaan euroon. Autoja vietiin elokuussa 5 391 kappaletta, kun vienti jäi viime vuoden elokuussa 1 012 autoon. Lisäksi kuluvan vuoden elokuussa vietiin tilastoarvoltaan 125 miljoonan euron säiliöalus Kyprokselle. Tavarankuljetus- ja erikoisautojen viennin arvo kasvoi 56 prosenttia vuoden takaisesta.  

Öljytuotteiden viennin arvo laski 19 prosenttia elokuussa. Vientimäärät laskivat 598 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat nousivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo laski kahdeksan prosenttia elokuussa. Peruskemikaalien viennin arvo väheni 12 prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo kolmanneksen. Muovien viennin arvo laski kuusi prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti laski 11 prosenttia elokuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 13 prosenttia. Tavararyhmän vientimäärät laskivat 792 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat nousivat hieman. Paperimassan viennin arvo laski kahdeksan prosenttia elokuussa. Vientimäärät nousivat 468 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat laskivat selvästi. Sahatavaran viennin arvo väheni 11 prosenttia vuoden takaisesta. Vanerin ja muiden levytuotteiden viennin arvo jäi viime vuoden elokuun tasolle.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi kymmenen prosenttia elokuussa. Teräksen ja raudan vienti kasvoi 26 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvua selittää erityisesti kaasuputkien vienti avomerelle ja Venäjälle 189 miljoonan euron arvosta. Teräslevyvalmisteiden viennin arvo laski selvästi. Muiden metallien viennin arvo laski 13 prosenttia elokuussa, joista kuparin viennin arvo kasvoi kaksi prosenttia, sinkin myös kaksi prosenttia mutta nikkelin viennin arvo laski 16 prosenttia. Koboltin viennin arvo laski jopa 65 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi neljä prosenttia elokuussa. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi kahdeksan prosenttia sekä kojeiden ja mittareiden viennin arvo yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta. Malmien ja metalliromun viennin arvo laski 24 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti laski 15 prosenttia elokuussa. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo pieneni yhdeksän prosenttia. Investointitavaroiden tuonnin arvo laski kahdeksan prosentin, mutta kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 14 prosenttia. Kulutustavaroiden tuonnin arvoon tuli kasvua neljä prosenttia, mutta elintarvikkeiden tuontiin laskua kuusi prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2016 ─ 2019, elokuu 2019
  • Suomen vienti ja tuonti 2016 ─ 2019, elokuu 2019

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.11.2019