Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto elokuussa 2018

31.10.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi kääntyi hienoiseen kasvuun, mutta vientihintojen nousu hidastui

Vaihtosuhteen heikkeneminen jatkui elokuussa tuontihintojen kasvun myötä

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi elokuussa kuusi prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 5,1 miljardia euroa. Kasvu johtui sekä viennin volyymin että vientihintojen noususta. Volyymi nousi 0,9 prosenttia ja vientihinnat 6,0 prosenttia. Volyymi kääntyi kasvuun heinäkuun laskun jälkeen, mutta vientihintojen kasvu oli heinäkuuta hitaampaa. Tuonti kasvoi elokuussa yhdeksän prosenttia ja oli arvoltaan lähes 5,5 miljardia euroa. Tuonnin volyymi säilyi viime vuoden elokuun tasolla, mutta tuontihinnat nousivat 11,4 prosenttia. Tammi-elokuussa viennin arvo kohosi seitsemän prosenttia ja tuonnin arvo kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli elokuussa 419 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-elokuussa kauppataseen alijäämää kertyi hieman yli 1,6 miljardia euroa. Viime vuoden elokuussa kauppatase oli 259 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-elokuussa 1,7 miljardia euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] heikkeni elokuussa viime vuoden elokuuhun verrattuna, koska tuontihinnat kasvoivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli elokuussa 95,9 ja viime vuoden elokuussa 100,7. Vaihtosuhde heikkeni myös kuluvan vuoden heinäkuusta, jolloin pisteluku oli 99,1.

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden viennin kasvu jatkui elokuussa. Myös teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin kokonaisarvo kasvoi viime vuodesta. Kemianteollisuuden tuotteiden ja metallien vienti kasvoi niin ikään. Kojeiden ja mittareiden viennin arvon kasvu oli huomattavaa. Henkilöautojen viennin arvo laski elokuussa jyrkästi, mutta kuljetusvälineiden viennin arvon laskua tasoittivat elokuun purjevene- ja alustoimitukset. Sähköteknisten tuotteiden viennin arvon lasku oli selvästi pienempää. Kuljetusvälineiden ja niiden osien sekä kulutustavaroiden tuonti laski elokuussa, mutta teollisuuden tuotantotarvikkeiden, investointitavaroiden sekä energiatuotteiden tuonti kasvoi.

Vienti EU-maihin kasvoi elokuussa prosentin ja vienti EU:n ulkopuolelle 14 prosenttia. Vienti Ruotsiin, Alankomaihin, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Ranskaan kasvoi. Vienti Saksaan ja Isoon-Britanniaan väheni. Tuonti EU-maista nousi kaksi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 20 prosenttia. Tuonti Saksasta, Kiinasta ja Ranskasta laski, kun taas tuonti Ruotsista, Alankomaista, Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta nousi. Tammi-elokuussa vienti EU-maihin kasvoi kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti kahdeksan prosenttia. Tuonti EU-maista nousi viisi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kahdeksan prosenttia tammi-elokuussa.

Vienti Venäjälle väheni elokuussa 11 prosenttia ja tammi-elokuussa kolme prosenttia viime vuodesta. Tuonti Venäjältä kasvoi 29 prosenttia elokuussa energiatuotteiden tuonnin kasvun ansiosta. Tammi-elokuussa tuonti kasvoi yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Elokuu 2017 Elokuu 2018 Muutos % Tammi-elokuu 2017 Tammi-elokuu 2018 Muutos %
Vienti (fob) 4 769 5 054 +6 39 285 41 997 +7
Tuonti (cif) 5 027 5 473 +9 40 985 43 640 +6
Tase -259 -419   -1 700 -1 643  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Elokuu 2017 Elokuu 2018 Muutos %
2018:08/2018:07
Muutos %
2018:08/2017:08
Keskiarvo *
2017:09-2018:08
Muutos %
2017:09-2018:08/
2016:09-2017:08
Viennin volyymi-indeksi 95,8 96,7 +3,4 +0,9 101,3 +4,6
Tuonnin volyymi-indeksi 102,1 102,1 -0,8 +0,0 106,1 +2,2
Viennin yksikköarvoindeksi 111,9 118,7 -1,7 +6,0 115,6 +4,0
Tuonnin yksikköarvoindeksi 111,1 123,8 +1,5 +11,4 117,1 +6,8

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Paperimassan vienti elokuussa ennätystasolla, henkilöautojen vienti laski jyrkästi

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kolme prosenttia elokuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti kasvoi 35 prosenttia ja teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden vienti 13 prosenttia. Kasvussa elokuussa oli erityisesti mäntämoottoreiden ja näiden osien, vaihtovirtamoottoreiden, pyörätraktoreiden ja maansiirto- ja kaivuukoneiden sekä näiden osien vienti. Teollisuuden yleiskoneiden vienti ei muuttunut viime vuodesta. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti laski kaksi prosenttia elektroniikan komponenttien ja sähköjohtimien viennin heikettyä. Verkkolaitteiden vienti kasvoi elokuussa jyrkästi. Kuljetusvälineiden vienti laski 38 prosenttia henkilöautojen viennin arvon romahdettua 92 prosenttia 16 miljoonaan euroon. Autoja vietiin elokuussa vain 1 002 kappaletta, kun vielä heinäkuussa vietiin 10 767 autoa. Kuljetusvälineiden viennin arvon laskua tasoittivat elokuussa Tanskaan toimitettu 67 miljoonan euron arvoinen alus ja 22 miljoonan euron arvoinen Yhdysvaltoihin viety purjevene.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi kymmenen prosenttia elokuussa vuoden takaisesta. Vientihinnat nousivat, mutta vientimäärät laskivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti nousi 11 prosenttia elokuussa. Peruskemikaalien vienti kohosi 21 prosenttia. Lääkkeiden ja muiden farmaseuttisten tuotteiden vienti kasvoi 13 prosenttia. Muovien viennin arvo nousi kolme prosenttia elokuussa.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kasvoi 12 prosenttia elokuussa. Paperin ja pahvin vienti kohosi kuusi prosenttia. Vientimäärät pysyivät viime vuoden elokuun tasolla, mutta vientihinnat nousivat. Paperimassan vienti kasvoi 47 prosenttia elokuussa viime vuodesta. Myös massan vientihinnat nousivat. Vientimäärät nousivat 363 tuhanteen tonniin. Kuukausittainen paperimassan vientimäärä oli elokuussa tilastohistorian suurin joulukuun 2016 jälkeen. Sahatavaran viennin arvo kasvoi kaksi prosenttia ja vanerin ja muiden levytuotteiden vienti neljä prosenttia.

Metallisektorin tuotteiden viennin arvo nousi 14 prosenttia elokuussa sekä vientimäärien että -hintojen noustua. Teräksen ja raudan vienti kohosi 19 prosenttia ja värimetallien vienti 14 prosenttia. Värimetalleista nikkelin viennin arvo kasvoi elokuussa jyrkästi, ja nousi 84 prosenttia viime vuodesta. Kuparin viennin arvo kasvoi vain prosentin, mutta sinkin viennin arvo pieneni 11 prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni prosentin. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti heikkeni kahdeksan prosenttia. Kojeiden ja mittareiden vienti kasvoi 21 prosenttia lääkintäkojeiden jyrkän kasvun myötä. Malmien ja metalliromun viennin kasvua tuli maltilliset kaksi prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti kasvoi 13 prosenttia elokuussa. Poltto- ja voiteluaineiden tuonti kohosi 51 prosenttia. Investointitavaroiden tuonti nousi prosentin. Kuljetusvälineiden tuonti pieneni kahdeksan prosenttia, elintarvikkeiden ja juomien tuonti neljä prosenttia ja kulutustavaroiden tuonti kuusi prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2015-2018
  • Suomen vienti ja tuonti 2015-2018

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.11.2018