Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto toukokuussa 2019

8.7.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin arvo nousi kuusi prosenttia toukokuussa

Öljyjalosteiden viennin arvo kasvoi jyrkästi

Suomen tavaraviennin arvo oli toukokuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 5,7 miljardia euroa. Arvo oli kuusi prosenttia suurempi kuin viime vuoden toukokuussa. Tuonnin arvo nousi toukokuussa kaksi prosenttia ja oli myös noin 5,7 miljardia euroa. Tammi-toukokuussa viennin arvo nousi viisi prosenttia ja tuonnin arvo prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli toukokuussa kymmenen miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-toukokuussa kauppataseen alijäämä oli 90 miljoonaa euroa. Viime vuoden toukokuussa kauppatase oli 250 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-toukokuussa hieman yli miljardia euroa alijäämäinen.

Kokonaisviennin kasvua toukokuussa selittää erityisesti öljyjalosteiden viennin arvon selvä nousu vertailukuukaudesta. Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo kasvoi huomattavasti hitaammin. Kuljetusvälineiden ja metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo oli lähes viime vuoden toukokuun tasolla. Arvon kasvu oli nopeampaa kojeiden ja mittareiden sekä peruskemikaalien viennin kohdalla. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden vienti oli alavireistä. Toukokuulle tilastoitiin lisäksi kaasuputkien vientiä avomerelle ja Venäjälle yhteensä 176 miljoonan euron arvosta. Ilman kaasuputkivientiä laskettuna viennin arvo nousi kolme prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvoon kirjattiin laskua.

Arvoltaan suurimpien tavararyhmien tuontiin tilastoitiin pientä kasvua toukokuulle. Sähköteknisten tavaroiden, lääkkeiden sekä raudan ja teräksen tuonnin arvon nousu oli hieman nopeampaa. Kokonaistuonnin arvon kasvun hitautta selittää osittain viime vuoden toukokuun arvoltaan suuri metallituonti.

Vienti EU-maihin nousi toukokuussa viisi prosenttia ja tuonti EU:sta neljä prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle nousi yhdeksän prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta pieneni prosentin. Tammi-toukokuussa vienti EU-maihin kasvoi kolme prosenttia ja ulkokaupan vienti kuusi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi kolme prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia.

Vienti Isoon-Britanniaan ja Kiinaan laski toukokuussa. Vienti muihin suuriin kauppakumppaneihin kasvoi. Vienti Venäjälle ja Yhdysvaltoihin vahvistui selvästi. Tuonti Ruotsista laski toukokuussa. Tuonti muista suurista tuontimaista nousi vain hieman Yhdysvaltoja lukuun ottamatta, josta tuonti kasvoi huomattavasti vertailukuukaudesta.

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:

Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2017-2019
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2017-2019
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2017-2019
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2017-2019
  • Kuvio 4. Vienti 2017-2019 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2017-2019 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

8.8.2019