Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto tammikuussa 2023

8.3.2023 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin volyymi oli viime vuoden tasolla tammikuussa ennakkotietojen mukaan

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilaston mukaan 6,2 miljardia euroa tammikuussa. Viennin volyymi säilyi vertailukuukauden tasolla, mutta vientihinnat nousivat 8,3 prosenttia vuoden takaisesta. Viennin arvo oli 7,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2022 tammikuussa. Tuonnin volyymi laski 5,6 prosenttia tammikuussa, mutta tuontihinnat nousivat 4,2 prosenttia vuoden 2022 vastaavasta ajankohdasta. Tuonnin arvo laski 3,3 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli 6,6 miljardia euroa.

Viennin volyymin viimeisimmän 12 kuukauden muutos oli -5,0 prosenttia (12-kuukauden liukuva keskiarvo, helmikuu 2022 - tammikuu 2023). Tuonnin volyymin vastaava muutos oli -0,4 prosenttia.

Kauppatase oli tammikuussa 400 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2022 tammikuussa kauppatase oli 1,0 miljardia euroa alijäämäinen.

Kuvio 1. Viennin ja  tuonnin arvo sekä kauppatase kuukausittain 2021-2023

HUOM. Tulli julkaisee 12/2022 tilastotiedoista lähtien ulkomaankaupan indeksit myös ennakollisina. Tuonnin ja viennin volyymi- ja yksikköarvoindeksit on laskettu ennakkotietojen perusteella ja muutokset ovat mahdollisia tietojen täydentyessä. Tiedot löytyvät Uljas-tilastotietokannasta kohdasta ennakkotilasto. Ennakolliset indeksit julkaistaan CPA-luokituksen 1-tasolla.

Energiatuotteiden kaupan arvo kääntyi laskuun tammikuussa

Puutavaran viennin arvoon tilastoitiin 18 prosenttia laskua tammikuussa. Paperin ja pahvin vienti nousi 19 prosenttia ja paperimassan vienti 99 prosenttia vuoden 2022 tammikuusta. Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 24 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden viennin arvo 25 prosenttia. Energiatuotteiden viennin arvo laski kuusi prosenttia. Raudan ja teräksen viennin arvo laski 12 prosenttia. Myös kuparin viennin arvo laski.

Energiatuotteiden tuonnin arvo laski kymmenen prosenttia tammikuussa. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi kolme prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo viisi prosenttia. Lääkkeiden tuonnin arvo laski.

Ulkokaupan viennin volyymi nousi, EU-maiden viennin volyymi laski tammikuussa

Viennin arvo EU-maihin nousi tammikuussa ennakkotietojen mukaan 5,6 prosenttia ja viennin arvo EU:n ulkopuolisiin maihin 9,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Viennin volyymi EU-maihin laski 1,6 prosenttia, mutta nousi ulkokaupan maihin 2,3 prosenttia.

Tammikuussa viennin arvo Yhdysvaltoihin kasvoi 17,2 prosenttia, mutta viennin arvo Saksaan laski 9,1 prosenttia. Vienti Ruotsiin laski 3,5 prosenttia, mutta vienti Kiinaan nousi 31,9 prosenttia.

Kuvio 2. Viennin arvon muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2021-2023

Tuonnin arvo EU-maista säilyi tammikuussa vertailukuukauden tasolla, ja tuonnin volyymi laski 2,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Tuonnin arvo EU:n ulkopuolelta laski 7,3 prosenttia ja tuonnin volyymi myös 7,3 prosenttia.

Tammikuussa tuonti Saksasta laski 4,3 prosenttia, mutta tuonti Norjasta nousi 108,6 prosenttia ja tuonti Yhdysvalloista 95,4 prosenttia. Tuonti Kiinasta laski 0,9 prosenttia, mutta tuonti Ruotsista nousi 0,8 prosenttia. Tuonti Venäjältä laski 81,9 prosenttia.

Kuvio 3. Tuonnin arvon muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2021-2023

Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot sekä muutosprosentit. Taulut 7 ja 8 Venäjän kaupasta tarkemmalla tavaratasolla on lisätty ennakkojulkaisuun tilapäisesti. Taulukoiden tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.

Kroatia liittyi euroalueeseen vuoden 2023 tammikuussa. Maa on lisätty tammikuun 2023 ennakkotilastosta alkaen maaryhmään euroalue takautuvasti vuoden 2020 alusta. Kausitasoitus- ja trendiaikasarjojen laskennassa vastaava muutos on myös tehty takautuvasti. Vaikutus lukuihin on vähäinen.

Tavaroiden ulkomaankauppatilastossa otetaan käyttöön uusi estimointimenetelmä tilastovuoden 2023 alusta. Lue lisää tiedotteesta.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Kuvio 4. Vienti 2021-2023 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 4. Vienti 2021-2023 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2021-2023 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

6.4.2023