Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto syyskuussa 2018

7.11.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin arvo nousi kaksi prosenttia syyskuussa

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden vienti jatkoi nousuaan

Suomen tavaraviennin arvo oli syyskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 5,1 miljardia euroa. Viennin arvo oli kaksi prosenttia suurempi kuin viime vuoden syyskuussa. Tuonti säilyi edellisvuoden tasolla syyskuussa ja oli arvoltaan hieman alle 5,3 miljardia euroa. Tammi-syyskuussa sekä yhteenlaskettu vienti että tuonti nousivat kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli syyskuussa 160 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-syyskuussa kauppataseen alijäämää tuli 1,9 miljardia euroa. Viime vuoden syyskuussa kauppatase oli 260 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-syyskuussa lähes kaksi miljardia euroa alijäämäinen.

Paperimassan viennin arvo jatkoi syyskuussa nopeaa kasvuaan viime kuukausien tapaan. Myös paperin ja pahvin viennin arvon nousu jatkui. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvoon kirjattiin myös kasvua. Nousussa oli niin ikään kojeiden ja mittareiden vienti. Öljyjalosteiden sekä raudan ja teräksen viennin arvo oli lähes viime vuoden syyskuun tasolla. Kuljetusvälineiden, teollisuuden koneiden ja laitteiden, sahatavaran, sinkin sekä kuparin viennin arvoon tuli laskua. Syyskuulle tilastoitiin myös 73 miljoonan euron arvosta kaasuputkien vientiä avomerelle.

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonti kasvoi syyskuussa jyrkästi. Kokonaistuontiin vaikutti laskevasti koneiden ja laitteiden, kuljetusvälineiden sekä metallien tuonnin arvon väheneminen. Kuljetusvälineiden kokonaistuonnin laskua selittää vertailuajanjakson arvoltaan suuri lentokonetuonti.

Vienti EU-maihin säilyi edellisvuoden tasolla, mutta vienti EU:n ulkopuolelle nousi viisi prosenttia syyskuussa. Tuonti EU:sta laski yhdeksän prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi 16 prosenttia syyskuussa. Tammi-syyskuussa vienti EU-maihin kasvoi viisi prosenttia ja ulkokaupan vienti kahdeksan prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi neljä prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta yhdeksän prosenttia.

Vienti Venäjälle ja Saksaan jatkoi syyskuussa laskuaan elokuun tapaan, mutta vienti lähes kaikkiin muihin suurimpiin vientimaihin kasvoi. Tavaratuonti Saksasta ja Kiinasta heikkeni syyskuussa. Tuonti muista suurista kauppakumppaneista kasvoi. Tuonti Venäjältä ja Yhdysvalloista nousi selvästi.

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2016-2018
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2016-2018
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2016-2018
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2016-2018
  • Kuvio 4. Vienti 2016-2018 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2016-2018 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

7.12.2018