Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto syyskuussa 2017

7.11.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaravienti nousi kahdeksan prosenttia syyskuussa

Metallien ja henkilöautojen viennin vankka kasvu jatkui

Suomen tavaraviennin arvo oli syyskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes viisi miljardia euroa. Arvo oli kahdeksan prosenttia suurempi kuin viime vuoden syyskuussa. Tuonnin arvoon tuli syyskuussa kasvua 11 prosenttia. Arvo oli hieman alle 5,2 miljardia euroa. Tammi-syyskuussa vienti nousi 15 prosenttia ja tuonti 14 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli syyskuussa 210 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-syyskuussa kauppataseen alijäämä oli liki 1,7 miljardia euroa. Viime vuoden syyskuussa kauppatase oli 103 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-syyskuun vaje oli tuolloin lähes 2,1 miljardia euroa.

Vienti kasvoi edelliskuukausien tapaan lähes kaikissa arvoltaan suurissa tavararyhmissä. Pientä laskua tilastoitiin paperin ja pahvin, muovien sekä kojeiden ja mittareiden viennin arvoon. Jyrkintä kasvua kirjattiin metallien ja henkilöautojen vientiin. Syyskuussa toimitettiin lisäksi Ranskaan kaksi lentokonetta, joiden arvoksi tilastoitiin yhteensä 59 miljoonaa euroa.

Myös tuonnissa kasvua oli lähes kaikissa arvoltaan suurissa tavararyhmissä. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonnin arvo laski edelliskuukausien tapaan. Huomattavinta tuonnin kasvu oli moottoriajoneuvojen osien, metallien ja öljyn kohdalla. Tuonnin arvoa kasvatti myös Ranskasta tuotu 152 miljoonan euron arvoinen lentokone. 

Vienti EU-maihin nousi syyskuussa kahdeksan prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle yhdeksän prosenttia. Tuonti EU:sta nousi kymmenen prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta puolestaan 12 prosenttia. Tammi-syyskuussa vienti EU-maihin kasvoi 17 prosenttia ja ulkokaupan vienti 14 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi yhdeksän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 21 prosenttia.

Vienti Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan laski syyskuussa, mutta kasvoi muihin tärkeisiin kauppakumppanimaihin. Vienti Saksaan ja Kiinaan kasvoi selvästi. Tuonti Alankomaista laski syyskuussa hieman, mutta kasvoi muista suurista tuontimaista. 

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2015-2017
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2015-2017
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2015-2017
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2015-2017
  • Kuvio 4. Vienti 2015-2017 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2015-2017 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

7.12.2017