Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto syyskuussa 2016

7.11.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti laski prosentin syyskuussa

Lentokonekauppa kasvatti sekä vientiä että tuontia

Suomen tavaraviennin arvo oli syyskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 4,5 miljardia euroa. Viennin arvon laskua viime vuoden syyskuusta kirjattiin vain prosentti. Myös tuonti laski syyskuussa prosentin ja oli arvoltaan 4,6 miljardia euroa. Tammi-syyskuun yhteenlaskettu vienti laski viisi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta pysytteli viime vuoden tasolla.

Kauppatase oli syyskuussa 70 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-syyskuussa kauppataseen alijäämää tuli hieman yli 1,8 miljardia euroa. Viime vuoden syyskuussa kauppatase oli 93 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta tammi-syyskuun vaje oli tuolloin vain 57 miljoonaa euroa.

Koneiden ja laitteiden sekä moottoriajoneuvojen vienti laski jyrkästi syyskuussa. Viennin arvon kasvua tilastoitiin öljyjalosteille, metalleille sekä lääkintäkojeille ja tieteellisille instrumenteille. Myös sahatavaran vienti vahvistui viime vuodesta. Kokonaisviennin laskua loivensi noin 130 miljoonan euron arvoinen lentokonetoimitus Irlantiin. Ilman lentokoneen vientiä laskettuna kokonaisvienti olisi vähentynyt noin kolme prosenttia viime vuodesta.

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvon lasku jatkui syyskuussa. Myös koneiden ja laitteiden sekä malmien ja rikasteiden tuonti heikkeni. Kasvussa syyskuussa oli lääkkeiden ja metallien tuonti. Syyskuulle osui myös reilun 135 miljoonan euron arvoinen lentokonehankinta Ranskasta.

Vienti EU-maihin laski syyskuussa prosentin, mutta tuonti EU:sta nousi neljä prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle ei muuttunut edellisvuodesta, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta pieneni yhdeksän prosenttia. Tammi-syyskuussa vienti EU-maihin laski kolme prosenttia ja ulkokaupan vienti kahdeksan prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi prosentin, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia.

Vienti lähes kaikkiin tärkeimpiin Suomen kauppakumppanimaihin laski syyskuussa. Viennin kasvua kirjattiin vain Yhdysvaltojen ja Kiinan kohdalle. Lentokonetoimitus moninkertaisti Irlantiin suuntautuneen viennin arvon viime vuoteen verrattuna.

Tuonti Ruotsista ja Alankomaista kasvoi syyskuussa viime vuodesta. Ranskasta tuonnin arvo kaksinkertaistui lentokonehankinnasta johtuen. Tuonti Kiinasta ja Yhdysvalloista laski, mutta tuonti Saksasta ja Venäjältä pysyi viime vuoden tasolla. 


Tammikuussa 2015 euroon siirtynyt Liettua on ennakkotietojen aineistossa laskettu kuuluvaksi euromaihin myös vuonna 2014. Kausitasoitetuissa- ja trendisarjoissa Liettua on kuitenkin laskettu kuuluvaksi euromaihin myös aiempina vuosina.

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2014-2016
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2014-2016
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2014-2016
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2014-2016
  • Kuvio 4. Vienti 2014-2016 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2014-2016 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

8.12.2016