Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto marraskuussa 2018

8.1.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti nousi yhdeksän prosenttia marraskuussa

Paperin, sellun ja öljyjalosteiden viennin arvon nousu jatkui

Suomen tavaraviennin arvo oli marraskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 5,8 miljardia euroa. Viennin arvo oli yhdeksän prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 marraskuussa. Tuonti nousi marraskuussa viisi prosenttia ja oli arvoltaan hieman yli 5,8 miljardia euroa. Tammi-marraskuussa sekä yhteenlaskettu vienti että tuonti nousivat seitsemän prosenttia vuoden 2017 vastaavalta ajanjaksolta.

Kauppatase oli marraskuussa 60 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa kauppataseen alijäämää kertyi 2,2 miljardia euroa. Vuoden 2017 marraskuussa kauppatase oli 238 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-marraskuussa 2,4 miljardia euroa alijäämäinen.

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden viennin kasvu oli marraskuussa nopeaa, vaikkakin se hidastui hieman lokakuusta. Öljyjalosteiden viennin arvon kasvu säilyi sen sijaan lokakuun nopeassa tahdissa. Myös koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi marraskuussa. Kasvua tilastoitiin myös raudan ja teräksen sekä nikkelin vientiin. Marraskuussa vietiin lisäksi kaasuputkia avomerelle, Ruotsiin ja Venäjälle noin 109 miljoonan euron edestä. Laskua tuli kojeiden ja mittareiden, kuparin ja sinkin viennin arvoon.

Polttoaineiden tuonnin arvon kasvu jatkui marraskuussa loppuvuoden tapaan. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden sekä kojeiden ja mittareiden tuonti oli niin ikään nousussa. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua. Myös kuljetusvälineiden, metallien ja malmien tuonnin arvo laski.

Vienti EU-maihin nousi marraskuussa yhdeksän prosenttia ja tuonti EU:sta kaksi prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle nousi kahdeksan prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kymmenen prosenttia. Tammi-marraskuussa vienti EU-maihin kasvoi kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Tuonti EU-maista nousi tuolloin neljä prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kymmenen prosenttia.

Vienti kaikkiin suurimpiin kauppakumppaneihin kasvoi marraskuussa Yhdysvaltoihin vientiä lukuun ottamatta. Viennin kasvu oli melko tasaista kaikkiin päävientimaihin. Tuonti Venäjältä kasvoi jyrkästi marraskuussa, mutta tuonti laski Isosta-Britanniasta ja Saksasta. Tuonti Ruotsista, Yhdysvalloista ja Kiinasta kasvoi Venäjän-tuontia hitaammin.

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2016-2018
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2016-2018
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2016-2018
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2016-2018
  • Kuvio 4. Vienti 2016-2018 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2016-2018 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

7.2.2019