Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto marraskuussa 2017

8.1.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin arvo nousi 14 prosenttia marraskuussa

Paperimassan ja henkilöautojen vienti vahvistui selvästi vertailukuukaudesta

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi marraskuussa 14 prosenttia vuoden 2016 marraskuusta Tullin ennakkotilaston mukaan. Vienti oli marraskuussa arvoltaan 5,2 miljardia euroa. Tuonnin arvo kasvoi marraskuussa 13 prosenttia vuoden takaisesta ja oli hieman alle 5,5 miljardia euroa. Tammi-marraskuun yhteenlaskettu vienti nousi 16 prosenttia ja yhteenlaskettu tuonti 14 prosenttia verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli marraskuussa 240 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa kauppataseen alijäämää kertyi 2,1 miljardia euroa. Vuoden 2016 marraskuussa kauppataseen vaje oli 256 miljoonaa euroa ja tammi-marraskuussa 2,6 miljardia euroa.

Viennin kasvu oli viime kuukausien tapaan nopeinta henkilöautojen kohdalla. Myös koneiden ja laitteiden sekä metallien, erityisesti sinkin, vienti kasvoi huomattavasti. Paperimassan vienti kasvoi niin ikään marraskuussa jyrkästi, mutta paperin ja pahvin viennin arvo säilyi vuoden 2016 marraskuun tasolla. Laskua kirjattiin viljan sekä farmaseuttisten tuotteiden vientiin.

Tuonnissa kasvua tilastoitiin kaikille arvoltaan suurille tavararyhmille. Jyrkintä kasvu oli metallien ja henkilöautojen osien kohdalla. Malmien, öljyn ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden tuonti kasvoi myös. Koneiden ja laitteiden tuonnin kasvu jäi pieneksi.

Vienti EU-maihin kasvoi marraskuussa 15 prosenttia ja tuonti EU:sta 12 prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle nousi marraskuussa 13 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 15 prosenttia. Tammi-marraskuussa vienti EU-maihin kasvoi 17 prosenttia ja ulkokaupan vienti 13 prosenttia vuoden 2016 vastaavasta ajanjaksosta. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi kymmenen prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi viidenneksen.

Vienti kasvoi marraskuussa kaikkiin suurimpiin kauppakumppaneihin Alankomaita lukuun ottamatta. Vienti Saksaan ja Kiinaan kasvoi jyrkästi henkilöauto- ja paperimassaviennin ansiosta. Yhdysvaltoihin viennin kasvu jäi selvästi hitaammaksi. Tuonti Alankomaista ja Yhdysvalloista laski marraskuussa, mutta kasvoi muista suurista tuontimaista. Jyrkimmin tuonti kasvoi Norjasta raakaöljyn tuonnin vuoksi.  

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2015-2017
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2015-2017
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2015-2017
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2015-2017
  • Kuvio 4. Vienti 2015-2017 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2015-2017 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

7.2.2018