Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2016

9.5.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti laski kymmenen prosenttia maaliskuussa

Kauppataseen alijäämä kasvoi viime vuotta suuremmaksi

Suomen tavaraviennin arvo oli maaliskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan liki 4,4 miljardia euroa, mikä oli kymmenen prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Viennin arvon jyrkkää muutosprosenttia selittää osittain vuoden 2015 maaliskuun viennin vahvuus: kuukausikohtainen viennin arvo oli tuolloin vuoden suurin, eli lähes 4,9 miljardia euroa. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun yhteenlaskettu vienti laski kahdeksan prosenttia.

Tavaratuonti väheni maaliskuussa kahdeksan prosenttia. Arvoksi tuli hiukan yli 4,6 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta laski seitsemän prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli maaliskuussa 265 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ensimmäisen neljänneksen aikana kauppataseen alijäämää kertyi 810 miljoonaa euroa. Viime vuoden maaliskuussa kauppataseessa oli 200 miljoonaa euroa vajetta. Tammi-maaliskuun alijäämä oli tuolloin 780 miljoonaa euroa.

Lähes kaikkien teollisuuden päätoimialojen kokonaisvienti heikkeni maaliskuussa. Jyrkintä lasku oli öljyjalosteiden ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden sekä teollisuuskoneiden kohdalla. Metsäteollisuuden osalta kasvua tuli sahatavaran ja paperimassan viennissä. Myös tieteellisten kojeiden ja mittareiden vienti vahvistui hiukan. Turkisnahkojen vienti laski prosentuaalisesti jyrkästi viime vuoden maaliskuulle tilastoitujen arvoltaan suurten toimitusten vuoksi.

Kokonaistuonnin painoi alas raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvon syöksy. Koneiden ja laitteiden sekä kemianteollisuuden tuotteiden tuonti laski hieman loivemmin. Raaka-aineiden ja metallien tuonti vajosi myös. Kasvussa maaliskuussa oli kuljetusvälineiden tuonti lentokone- ja junahankinnoista johtuen.

Sekä vienti EU-maihin että tuonti EU:sta laski maaliskuussa kahdeksan prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle laski 13 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kymmenen prosenttia. Tammi-maaliskuussa vienti EU-maihin väheni kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista pieneni neljä prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 11 prosenttia.

Vienti laski lähes kaikkiin tärkeimpiin kauppakumppanimaihin maaliskuussa. Vain vienti Viroon kasvoi hieman. Jyrkimmin laski vienti Isoon-Britanniaan ja Kiinaan. Vienti Venäjälle putosi alkuvuotta loivemmin. Myös tuonnissa tilastoitiin laskua melkein kaikkien tärkeimpien tuontimaiden kohdalle. Ainoastaan tuonti Yhdysvalloista ja Ranskasta vahvistui.


Tammikuussa 2015 euroon siirtynyt Liettua on ennakkotietojen aineistossa laskettu kuuluvaksi euromaihin myös vuonna 2014. Kausitasoitetuissa- ja trendisarjoissa Liettua on kuitenkin laskettu kuuluvaksi euromaihin myös aiempina vuosina.

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
​Sähköposti: [email protected]


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

7.6.2016