Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto lokakuussa 2017

8.12.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaravienti kasvoi 17 prosenttia lokakuussa

Henkilöautojen ja laivojen vienti lokakuussa vilkasta

Suomen tavaraviennin arvo nousi lokakuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 17 prosenttia viime vuoden lokakuusta ja oli arvoltaan 5,3 miljardia euroa. Vienti oli arvoltaan yli viisi miljardia euroa viimeksi kuluvan vuoden kesäkuussa. Tuonti kasvoi lokakuussa 13 prosenttia ja oli arvoltaan hieman yli 5,4 miljardia euroa. Tammi-lokakuussa yhteenlaskettu vienti nousi 16 prosenttia ja yhteenlaskettu tuonti 14 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli lokakuussa 120 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-lokakuussa kauppataseen alijäämää kertyi 1,8 miljardia euroa. Viime vuoden lokakuussa kauppatase oli 256 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-lokakuussa reilut 2,3 miljardia euroa alijäämäinen.

Viime kuukausien tapaan vienti kasvoi lokakuussa lähes kaikissa arvoltaan merkittävissä tavararyhmissä. Paperin ja pahvin sekä öljyjalosteiden viennin kasvu oli vaatimatonta, mutta koneiden ja laitteiden, sahatavaran, sellun sekä metallien viennin arvo kasvoi rivakasti vertailukuukaudesta. Henkilöautojen viennin kasvu jatkui lokakuussa jyrkkänä. Kemianteollisuuden kokonaisviennin arvo jäi viime vuoden lokakuuta pienemmäksi. Lokakuulle tilastoitiin lisäksi 112 miljoonan euron arvoinen laivatoimitus Kyprokselle ja 44 miljoonan euron arvoinen laivatoimitus Italiaan. 

Viennin tapaan myös tuonnissa kirjattiin kasvua lähes kaikille arvoltaan suurille tavararyhmille. Kasvu oli huomattavinta koneiden ja laitteiden, ajoneuvojen osien sekä metallien, malmien ja rikasteiden osalta. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonnin arvon lasku jatkui lokakuussa. Pientä heikkenemistä tilastoitiin myös tekstiilien ja vaatteiden tuonnin arvoon.  

Vienti EU-maihin kasvoi lokakuussa 22 prosenttia ja tuonti EU:sta 16 prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle nousi kymmenen prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta yhdeksän prosenttia. Tammi-lokakuussa vienti EU-maihin kasvoi 17 prosenttia ja ulkokaupan vienti 13 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi kymmenen prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi viidenneksen.

Suurista kauppakumppaneista vienti kasvoi lokakuussa erityisesti Saksaan, Kiinaan ja Isoon-Britanniaan. Ruotsiin ja Venäjälle suuntautuneen viennin kasvu oli selvästi loivempaa. Vienti Yhdysvaltoihin ja Alankomaihin laski lokakuussa. Tuonti kaikista suurista kauppakumppaneista kasvoi lokakuussa lukuun ottamatta tuontia Yhdysvalloista. 

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2015-2017
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2015-2017
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2015-2017
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2015-2017
  • Kuvio 4. Vienti 2015-2017 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2015-2017 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

8.1.2018