Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto lokakuussa 2016

8.12.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti laski kuusi prosenttia lokakuussa

Vienti EU-maihin oli heikkoa, vienti EU:n ulkopuolelle kasvoi

Suomen tavaraviennin arvo oli lokakuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 4,5 miljardia euroa, eli kuusi prosenttia vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Tuonnin arvo laski kolme prosenttia lokakuussa ja oli hieman alle 4,7 miljardia euroa. Tammi-lokakuun viennin arvo laski viisi prosenttia vuoden takaisesta. Yhteenlaskettu tuonnin arvo vuoden alusta ei juuri muuttunut verrattuna viime vuoteen.

Kauppatase oli lokakuussa 190 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-lokakuussa kauppataseen alijäämää tuli jo 2,1 miljardia euroa. Viime vuoden lokakuussa kauppatase oli 54 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja tammi-lokakuun vaje oli tuolloin 111 miljoonaa euroa.

Koneiden ja laitteiden viennin arvo laski jyrkästi lokakuussa. Kuljetusvälineiden viennin lasku oli niin ikään huomattavaa. Laskua selittää osittain helikopteri- ja lentokonetoimituksista johtunut vahva vertailukuukausi. Myös kemianteollisuuden tuotteiden vienti oli vaisua lokakuussa. Metallien kokonaisvienti kääntyi viime kuukausien nousun jälkeen taas laskuun teräs- ja kupariviennin heikkouden vuoksi. Nikkelin vienti sen sijaan kasvoi selvästi. Kasvua vuoden takaisesta kirjattiin myös kojeiden ja mittareiden, sahatavaran, malmien ja paperimassan vientiin.

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonnin arvo laski viennin tavoin lokakuussa. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonti oli myös laskussa. Metallien ja malmien tuonti kasvoi.  

Vienti EU-maihin laski lokakuussa 12 prosenttia ja tuonti EU:sta kuusi prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle nousi viisi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kaksi prosenttia. Tammi-lokakuussa vienti EU-maihin laski neljä prosenttia ja ulkokaupan vienti seitsemän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista säilyi viime vuoden tasolla, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia.

Vienti Yhdysvaltoihin, Alankomaihin ja Kiinaan kasvoi lokakuussa. Vienti Venäjälle kääntyi syyskuun pudotuksen jälkeen taas kasvuun. Vienti Ruotsiin, Isoon-Britanniaan ja Saksaan heikkeni.

Tuonti Yhdysvalloista ja Ranskasta laski lokakuussa jyrkästi. Loivempaa laskua tilastoitiin Saksasta ja Kiinasta tuontiin. Tuonti Alankomaista, Ruotsista ja Norjasta suureni.


Tammikuussa 2015 euroon siirtynyt Liettua on ennakkotietojen aineistossa laskettu kuuluvaksi euromaihin myös vuonna 2014. Kausitasoitetuissa- ja trendisarjoissa Liettua on kuitenkin laskettu kuuluvaksi euromaihin myös aiempina vuosina.

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2014-2016
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2014-2016
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2014-2016
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2014-2016
  • Kuvio 4. Vienti 2014-2016 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2014-2016 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

9.1.2017