Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto kesäkuussa 2021

6.8.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin arvo nousi 23,8 prosenttia kesäkuussa

Metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo kasvoi selvästi

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 5,6 miljardia euroa kesäkuussa. Viennin arvo oli 23,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 kesäkuussa, jolloin viennin arvo laski 14,2 prosenttia. Tuonti nousi kuluvan vuoden kesäkuussa 21,0 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan 5,8 miljardia euroa. Vertailukuukautena 2020 tuonnin arvo laski 7,9 prosenttia. Tammi-kesäkuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 13,7 prosenttia ja tuonnin arvo 12,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

Kauppatase oli kesäkuussa 185 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-kesäkuussa alijäämää kertyi lähes 1,7 miljardia euroa. Vuoden 2020 kesäkuussa kauppatase oli 255 miljoonaa euroa alijäämäinen ja saman vuoden tammi-kesäkuussa 1,8 miljardia euroa alijäämäinen.

Puutavaran viennin arvoon tilastoitiin 53 prosenttia kasvua kesäkuussa. Paperin ja pahvin vienti nousi 18 prosenttia ja paperimassan vienti 41 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo oli viime vuoden kesäkuun tasolla. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti nousi 12 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo kasvoi 51 prosenttia. Myös metallien, malmien ja turkisnahkojen viennin arvo kasvoi jyrkästi. Öljytuotteiden viennin arvo laski 38 prosenttia. Jalostamolla oli huoltoseisokki kesäkuussa.

Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo kasvoi 81 prosenttia ja kuljetusvälineiden sekä niiden osien tuonnin arvo 26 prosenttia verrattuna vuoden 2020 kesäkuuhun. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi seitsemän prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo kasvoi kahdeksan prosenttia. Kasvua tilastoitiin myös malmien, metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden tuontiin.

Vienti EU-maihin kasvoi kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 24,5 prosenttia ja tuonti EU:sta 22,3 prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle kasvoi 22,9 prosentti ja tuonti EU:n ulkopuolelta 19,1 prosenttia. Tammi-kesäkuussa 2021 vienti EU-maihin nousi 12,9 prosenttia ja ulkokaupan vienti 14,6 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista suureni 13,4 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 10,7 prosenttia.

Vienti Saksaan kasvoi 33,1 prosenttia, vienti Ruotsiin 12,3 prosenttia, vienti Venäjälle 32,0 prosenttia ja vienti Kiinaan 13,4 prosenttia kesäkuussa. Vienti Alankomaihin nousi 12,3 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 16,4 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan nousi 79,0 prosenttia. Tuonti Saksasta nousi 16,9 prosenttia ja tuonti Alankomaista 34,5 prosenttia kesäkuussa. Tuonti Ruotsista kasvoi 24,0 prosenttia ja tuonti Venäjältä 78,2 prosenttia. Tuonti sekä Kiinasta että Isosta-Britanniasta laski 16,6 prosenttia. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot sekä muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2019-2021
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2019-2021
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2019-2021
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2019-2021
  • Kuvio 4. Vienti 2019-2021 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2019-2021 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

7.9.2021