Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto kesäkuussa 2016

8.8.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti nousi viisi prosenttia kesäkuussa

Suomen tavaraviennin arvo oli kesäkuussa Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 4,9 miljardia euroa, mikä oli viisi prosenttia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Viennin arvo kasvoi edellisen kerran heinäkuussa 2015. Tammi-kesäkuun yhteenlaskettu vienti laski viisi prosenttia verrattuna vuoden 2015 ensimmäiseen puoliskoon.

Tuonti nousi kesäkuussa kaksi prosenttia ja oli arvoltaan 4,6 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden ensimmäisellä puoliskolla laski prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kuukausittainen kauppatase kääntyi kesäkuussa ylijäämäiseksi ensimmäistä kertaa kuluvana vuonna. Ylijäämää kirjattiin 325 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa kauppataseen alijäämää kuitenkin kertyi 990 miljoonaa euroa. Viime vuoden kesäkuussa kauppatase oli 175 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tammi-kesäkuussa ylijäämää tuli 260 miljoonaa euroa.

Tavaraviennin arvon kasvu johtui 480 miljoonan euron arvoisesta laivatoimituksesta Saksaan. Laskettuna ilman alustoimitusta kokonaisvienti olisi kesäkuussa vähentynyt noin viisi prosenttia. Öljyjalosteiden viennin arvo suureni merkittävästi kesäkuussa, ja loivempaa nousua tilastoitiin sahatavaran kohdalle. Muiden tärkeimpien tavararyhmien, eli koneiden ja laitteiden, kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden, metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti heikkeni kesäkuussa.

Öljyn tuonnin arvo jatkoi huhtikuussa alkanutta kasvuaan vuodentakaisesta. Koneiden ja laitteiden tuonti niin ikään vahvistui kesäkuussa. Kokonaistuonnin kasvua tuki Ranskasta kesäkuussa tuotu lentokone. Laskussa kesäkuussa oli kemianteollisuuden tuotteiden, raudan ja teräksen sekä malmien ja rikasteiden tuonti.

Vienti EU-maihin nousi kesäkuussa 15 prosenttia ja tuonti EU:sta kaksi prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle laski tuolloin seitsemän prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta suureni kolme prosenttia. Tammi-kesäkuussa vienti EU-maihin väheni kolme prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista säilyi edellisvuoden tasolla, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia.

Vienti Saksaan kasvoi huomattavasti kesäkuussa alustoimituksen vuoksi. Myös vienti Ruotsiin, Belgiaan ja Ranskaan vahvistui. Vienti muihin Suomen tärkeimpiin kauppakumppanimaihin laski kesäkuussa. Tuonti Saksasta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta ja Alankomaista aleni, mutta tuonti Ranskasta nousi.


Tammikuussa 2015 euroon siirtynyt Liettua on ennakkotietojen aineistossa laskettu kuuluvaksi euromaihin myös vuonna 2014. Kausitasoitetuissa- ja trendisarjoissa Liettua on kuitenkin laskettu kuuluvaksi euromaihin myös aiempina vuosina.

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka p. 040 332 1862
​Sähköposti: [email protected]


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

7.9.2016