Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto joulukuussa 2018

7.2.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin arvo nousi kaksi prosenttia joulukuussa

Paperimassan viennin jyrkkä kasvu jatkui

Suomen tavaraviennin arvo oli joulukuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 4,9 miljardia euroa. Viennin arvo oli kaksi prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 joulukuussa. Tuonti nousi joulukuussa neljä prosenttia ja oli arvoltaan hieman yli 5,3 miljardia euroa. Koko viime vuonna yhteenlaskettu vienti nousi seitsemän prosenttia ja yhteenlaskettu tuonti kuusi prosenttia verrattuna vuoteen 2017.

Kauppatase oli joulukuussa 425 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-joulukuussa kauppataseen alijäämää kertyi 2,6 miljardia euroa. Vuoden 2017 joulukuussa kauppatase oli 350 miljoonaa euroa alijäämäinen ja koko vuonna 2,8 miljardia euroa alijäämäinen.

Öljyjalosteiden viennin arvo laski selvästi joulukuussa. Laskua tuli myös kuparin, sinkin ja nikkelin vientiin. Lasku oli loivempaa sahatavaran sekä koneiden ja laitteiden viennin kohdalla. Paperimassan viennin arvo kasvoi viime kuukausien tapaan. Joulukuulle osui kaasuputkitoimituksia avomerelle ja Ruotsiin 114 miljoonan euron edestä, mutta muun raudan ja teräksen vienti kasvoi vain hieman. Ilman kaasuputkivientiä laskettuna kokonaisviennin arvo olisi ollut vuoden 2017 joulukuun tasolla. Paperin ja pahvin sekä kuljetusvälineiden viennin kasvu oli niin ikään vaatimatonta. Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo kasvoi, mutta koneiden ja laitteiden sekä muiden kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tuli laskua. Tuonnin arvoa nosti joulukuussa 123 miljoonan euron lentokonehankinta Ranskasta.

Vienti EU-maihin nousi joulukuussa neljä prosenttia ja tuonti EU-maista laski prosentin. Vienti EU:n ulkopuolelle ei muuttunut edellisvuodesta, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi 12 prosenttia. Tammi-joulukuussa vienti EU-maihin kasvoi kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti kahdeksan prosenttia. Koko vuonna tuonti EU-maista nousi neljä prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi kymmenen prosenttia.

Vienti Kiinaan laski joulukuussa selvästi. Myös vienti Isoon-Britanniaan laski. Vienti muihin tärkeisiin kauppakumppaneihin kasvoi. Vienti kasvoi eniten Yhdysvaltoihin ja Alankomaihin. Tuonti Venäjältä, Alankomaista ja Ruotsista kasvoi, mutta tuonti Saksasta ja Kiinasta laski. Tuonti Ranskasta kasvoi jyrkästi lentokonehankinnan vuoksi. 

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2016-2018
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2016-2018
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2016-2018
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2016-2018
  • Kuvio 4. Vienti 2016-2018 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2016-2018 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

11.3.2019