Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto joulukuussa 2017

7.2.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin arvo nousi neljä prosenttia joulukuussa

Vienti Venäjälle kääntyi laskuun vuoden jatkuneen nousun jälkeen

Suomen tavaraviennin arvo oli joulukuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 4,7 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi neljä prosenttia vuoden 2016 joulukuusta. Viennin arvo jäi selvästi viimeisen neljänneksen muita kuukausia pienemmäksi. Tuonti säilyi edellisvuoden tasolla joulukuussa ja oli arvoltaan hieman yli viisi miljardia euroa. Tammi-joulukuussa yhteenlaskettu vienti nousi 15 prosenttia vuodesta 2016. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta nousi 13 prosenttia verrattuna vuoteen 2016.

Kauppatase oli joulukuussa 335 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-joulukuussa kauppataseen alijäämää tuli 2,5 miljardia euroa. Vuoden 2016 joulukuussa kauppatase oli 537 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-joulukuussa vaje oli tuolloin hieman yli 3,1 miljardia euroa.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä kojeiden ja mittareiden vientiin tilastoitiin laskua joulukuussa. Myös raudan ja teräksen sekä muovien viennin arvon laski. Henkilöautojen, kuparin ja peruskemikaalien vienti kasvoi selvästi vuoden 2016 joulukuusta. Metsäteollisuuden tuotteiden ja öljyjalosteiden viennin kasvu oli hitaampaa.

Öljyjalosteiden ja raakaöljyn tuonti laski joulukuussa jyrkästi. Lasku oli nopeaa myös nikkelin kohdalla. Koneiden ja laitteiden tuonnin arvoon tuli hieman vähemmän laskua. Moottoriajoneuvojen osien tuonti kasvoi selvästi. Rauta- ja terästavaroiden sekä tupakan tuonnin arvo nousi vuoden 2016 joulukuuta suuremmaksi.

Vienti EU-maihin nousi joulukuussa yhdeksän prosenttia ja tuonti EU:sta neljä prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle laski prosentin ja tuonti EU:n ulkopuolelta seitsemän prosenttia joulukuussa. Tammi-joulukuussa vienti EU-maihin kasvoi 17 prosenttia ja ulkokaupan vienti 12 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi kymmenen prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi 17 prosenttia.

Vienti Saksaan, Ruotsiin ja Isoon-Britanniaan kasvoi joulukuussa, mutta vienti Alankomaihin, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Venäjälle laski. Vienti Venäjälle laski edellisen kerran joulukuussa 2016. Tuonti Venäjältä ja Yhdysvalloista heikkeni joulukuussa 2017, mutta kasvoi muista suurista kauppakumppaneista. 

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2015-2017
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2015-2017
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2015-2017
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2015-2017
  • Kuvio 4. Vienti 2015-2017 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2015-2017 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

9.3.2018