Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto huhtikuussa 2019

7.6.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin arvo laski kolme prosenttia huhtikuussa

Vertailukuukauden puolen miljardin euron risteilyalustoimitus laskun selittäjä

Suomen tavaraviennin arvo oli huhtikuussa Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 5,4 miljardia euroa. Viennin arvo oli kolme prosenttia pienempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Kuukausittainen viennin arvo laski edellisen kerran vertailukuukaudesta vuoden 2018 toukokuussa. Tuonnin arvo nousi kuluvan vuoden huhtikuussa viisi prosenttia ja oli hieman yli 5,7 miljardia euroa. Tammi-huhtikuussa viennin arvon nousi neljä prosenttia viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo ei juuri muuttunut vuoden takaisesta.

Kauppatase oli huhtikuussa 305 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-huhtikuussa kauppatase oli 20 miljoonaa euroa alijäämäinen. Viime vuoden huhtikuussa kauppatase oli 140 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tammi-huhtikuussa 780 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Huhtikuun kokonaisviennin laskua selittää viime vuoden huhtikuussa Saksaan toimitettu 542 miljoonan euron arvoinen risteilyalus. Ilman viimevuotista alusvientiä laskettuna tavaraviennin arvo nousi huhtikuussa seitsemän prosenttia vertailukuukaudesta. Teollisuuden koneiden ja laitteiden, paperimassan, henkilöautojen ja metallien viennin arvoon tilastoitiin nousua. Metallitavaroiden viennin arvoa nosti kaasuputkien vienti avomerelle ja Venäjälle noin 155 miljoonan euron arvosta. Myös öljyjalosteiden ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi. Pientä laskua kirjattiin paperin ja pahvin viennin arvoon. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski nopeammin.

Öljyjalosteiden, koneiden ja laitteiden sekä metallien tuonti kasvoi huhtikuussa. Lisäksi kokonaistuonnin arvoa nosti huhtikuussa Ranskasta tuotu lentokone, jonka arvoksi tilastoitiin 160 miljoonaa euroa.

Vienti EU-maihin laski huhtikuussa 12 prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolelle nousi 12 prosenttia. Tuonti EU:sta nousi neljä prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta viisi prosenttia viime vuoden huhtikuusta. Tammi-huhtikuussa vienti EU-maihin kasvoi kolme prosenttia ja ulkokaupan vienti viisi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi kaksi prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta laski kolme prosenttia.

Vienti Saksaan laski jyrkästi vertailukuukauden laivatoimituksesta johtuen. Vienti muihin suuriin kauppakumppaneihin kasvoi huhtikuussa. Vienti Yhdysvaltoihin nousi huomattavasti arvon mukaisesti laskettuna. Tuonti Saksasta ja Alankomaista laski huhtikuussa, mutta nousi muista suurista tuontimaista. Tuonti Yhdysvalloista kasvoi viennin tavoin huomattavasti huhtikuussa.  

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2017-2019
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2017-2019
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2017-2019
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2017-2019
  • Kuvio 4. Vienti 2017-2019 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2017-2019 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

8.7.2019