Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto huhtikuussa 2017

7.6.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin arvoon kasvua viisi prosenttia huhtikuussa

Kauppatase kääntyi alijäämäiseksi

Suomen tavaraviennin arvo oli huhtikuussa Tullin ennakkotilaston mukaan viisi prosenttia suurempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Viennin arvo oli hieman yli 4,5 miljardia euroa.  Tavaratuonti kasvoi huhtikuussa myös viisi prosenttia ja oli arvoltaan lähes 4,9 miljardia euroa. Tammi-huhtikuussa viennin arvo nousi 15 prosenttia viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta kasvoi 13 prosenttia.

Kauppatase kääntyi maaliskuun ylijäämäkuukauden jälkeen taas alijäämäiseksi huhtikuussa. Vajetta tilastoitiin 325 miljoonaa euroa. Tammi-huhtikuussa kauppataseen alijäämä oli 995 miljoonaa euroa. Viime vuoden huhtikuussa kauppatase oli 280 miljoonaa euroa ja tammi-huhtikuussa 1,2 miljardia euroa alijäämäinen.

Öljyjalosteiden, sähköteknisten koneiden ja laitteiden, metallien sekä kuljetusvälineiden vientiin kirjattiin kasvua huhtikuussa. Teollisuuskoneiden, metsäteollisuuden tuotteiden sekä kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski viime vuodesta.

Koneiden ja laitteiden, lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden sekä kojeiden ja mittareiden tuonti laski huhtikuussa. Muiden tärkeiden ryhmien tuonti kasvoi. Huomattavinta tuonnin arvon kasvu oli öljyjalosteiden ja raakaöljyn sekä raudan ja teräksen kohdalla.

Vienti EU-maihin kasvoi huhtikuussa kolme prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle kuusi prosenttia. Tuonti EU:sta laski prosentin, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta suureni 16 prosenttia. Tammi-huhtikuussa sekä vienti EU-maihin että EU-maiden ulkopuolelle kasvoi 15 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi neljä prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 27 prosenttia.

Vienti lähes kaikkiin tärkeimpiin Suomen kauppakumppaneihin kasvoi huhtikuussa. Viennin arvon laskua tilastoitiin ainoastaan Ranskan kohdalle. Vienti kasvoi huomattavimmin Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Tuonti Venäjältä ja Kiinasta kasvoi selvästi, kun taas tuonti Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta ja Saksasta laski. Muiden merkittävien maiden kohdalla tuonti oli suurin piirtein viime vuoden tasolla. 

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2015-2017
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2015-2017
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2015-2017
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2015-2017
  • Kuvio 4. Vienti 2015-2017 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2015-2017 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

7.7.2017