Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto helmikuussa 2019

9.4.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin arvo nousi seitsemän prosenttia helmikuussa

Sähkötekniikan vienti helmikuussa vahvaa

Suomen tavaraviennin arvo oli helmikuussa Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 5,1 miljardia euroa. Viennin arvo oli seitsemän prosenttia suurempi kuin viime vuoden helmikuussa. Tuonti säilyi edellisvuoden tasolla helmikuussa ja oli arvoltaan hieman alle 5,2 miljardia euroa. Tammi-helmikuussa yhteenlaskettu vienti nousi yhdeksän prosenttia, mutta yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta laski prosentin vertailuajanjaksosta.

Kauppatase oli helmikuussa 60 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-helmikuussa kauppatase oli 450 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Viime vuoden helmikuussa kauppatase oli 370 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-helmikuussa 595 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Lähes kaikkien päätavararyhmien viennin arvo kasvoi helmikuussa. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden sekä kojeiden ja mittareiden vienti kasvoi vahvasti helmikuussa. Kasvu oli hieman heikompaa teollisuuden koneiden ja laitteiden, metsäteollisuuden tuotteiden, öljyjalosteiden sekä kuljetusvälineiden kohdalla. Raudan ja teräksen viennin arvoa kasvatti viime kuukausien tapaan kaasuputkien toimitus avomerelle 74 miljoonan euron arvosta. Laskua tilastoitiin kuparin, nikkelin, malmien ja peruskemikaalien vientiin.

Koneiden ja laitteiden tuontiin kirjattiin laskua helmikuussa. Myös metallien, malmien ja lääkkeiden tuonti laski. Öljyjalosteiden ja raakaöljyn tuonnin arvo kasvoi selvästi vuoden takaisesta. Lisäksi helmikuulle osui 156 miljoonan euron arvoinen lentokonehankinta Ranskasta.

Vienti EU-maihin nousi helmikuussa seitsemän prosenttia ja tuonti EU:sta kolme prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle nousi kuusi prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta pieneni neljä prosenttia. Tammi-helmikuussa vienti EU-maihin kasvoi 12 prosenttia ja ulkokaupan vienti neljä prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi kaksi prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kuusi prosenttia.

Vienti Yhdysvaltoihin, Alankomaihin ja Isoon-Britanniaan kasvoi tuntuvasti helmikuussa. Vienti Kiinaan laski selvästi. Vienti Venäjälle, Ruotsiin ja Saksaan oli lähes viime vuoden helmikuun tasolla. Tuonti Saksasta ja Alankomaista laski helmikuussa. Tuonnin kasvu muista suurista kauppakumppaneista oli melko hidasta.  

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2017-2019
  • Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2017-2019
  • Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2017-2019
  • Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2017-2019
  • Kuvio 4. Vienti 2017-2019 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
  • Kuvio 5. Tuonti 2017-2019 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto Yleinen
Seuraava julkistus

8.5.2019