Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto helmikuussa 2016

7.4.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti laski kolme prosenttia helmikuussa

Metsäteollisuuden vienti vahvistui, mutta öljytuotteiden vienti jatkoi laskuaan

Suomen tavaraviennin arvo oli helmikuussa Tullin ennakkotilaston mukaan liki 4,1 miljardia euroa. Viennin arvo oli kolme prosenttia pienempi kuin viime vuoden helmikuussa. Tuonti laski helmikuussa kuusi prosenttia ja oli arvoltaan hieman alle 4,2 miljardia euroa. Tammi-helmikuun yhteenlaskettu vienti väheni kuusi prosenttia. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta pieneni seitsemän prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli helmikuussa sata miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-helmikuussa kauppataseen alijäämää kertyi 475 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 helmikuussa kauppatase oli 275 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-helmikuun vaje oli tuolloin 575 miljoonaa euroa.

Teollisuuden päätoimialoista metsäteollisuuden vienti oli helmikuussa vetreää. Myös kuljetusvälineiden ja sähköteknisten laitteiden viennin arvoon tilastoitiin kasvua vertailukuukaudesta. Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo laski sen sijaan selvästi. Öljytuotteiden viennin arvon jyrkkä pudotus jatkui entisellä vauhdillaan. Metallien ja raaka-aineiden vienti oli myös alavireistä.

Kokonaistuonnin lasku johtui erityisesti raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvon pudotuksesta. Raudan ja teräksen sekä malmien tuonti vajosi niin ikään jyrkästi, mutta teollisuuskoneiden tuonnin lasku oli hieman loivempaa. Kuljetusvälineiden tuonnin arvo suureni helmikuulle tilastoitujen helikopteri- ja junahankintojen vuoksi.

Vienti EU-maihin laski helmikuussa kaksi prosenttia ja tuonti EU:sta prosentin. Vienti EU:n ulkopuolelle pieneni kolme prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta puolestaan 15 prosenttia. Tammi-helmikuussa vienti EU-maihin väheni viisi prosenttia ja ulkokaupan vienti seitsemän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista supistui neljä prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 12 prosenttia.

Tärkeimmistä vientimaista vienti Kiinaan ja Isoon-Britanniaan kasvoi helmikuussa. Vienti Ruotsiin, Yhdysvaltoihin ja Alankomaihin sen sijaan aleni. Vienti Venäjälle laski jälleen jyrkästi. Suomi toi helmikuussa vertailukuukautta enemmän tavaraa arvolla mitattuna Saksasta ja Yhdysvalloista, mutta vähemmän Alankomaista, Kiinasta ja Ruotsista. Tuonti Venäjältä väheni merkittävästi.


Tammikuussa 2015 euroon siirtynyt Liettua on ennakkotietojen aineistossa laskettu kuuluvaksi euromaihin myös vuonna 2014. Kausitasoitetuissa- ja trendisarjoissa Liettua on kuitenkin laskettu kuuluvaksi euromaihin myös aiempina vuosina.

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka p. 040 332 1862
​Sähköposti: [email protected]


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

9.5.2016